Sosyal Medya

Çalışma Saatleri

Çalışma Saatleri;
Pazar: 12:00-20:00
Pazartesi:08:00-21:00
Salı:08:00-21:00
Çarşamba:08:00-21:00
Perşembe:08:00-21:00
Cuma:08:00-21:00
Cumartesi:08:00-21:00

27 NİSAN 2022(Kadir Gecesi)

El Kadir القادر isminin etimolojik kökenleri incelendiğinde , Kudretine pāyān olmayan , dilediğini sonsuz güç ve kudreti ile yapan demektir. Kaf rezonansı ile başlayan kuantsal enerjiler (ilahi isimler) güç ve kuvvetin bileşkesi olmuş durumdadır. Ka mekanizması , gücün belli bir noktadan harekete geçerek kendini kuvvelerle dışa doğru keskin olarak yansıtmasını anlatır. Kaddera kökü, bize burada bazı sıfatları açar , takdir,kudret,kader,kadar(limit) herkesin bildiği gibi bazı kelimelerdir. Bir şeyin belirlenmesi, zaman,ölçüp biçmek,güç yetirmek gibi anlamlar ile bu daha çok kudret sıfatı altında toplanır. Tüm bunlar, mikro kozmoza yansıması ve beşeriyete nispet ile ‘maddelerinin manipülasyonu aracılığıyla bir üstatlık geliştirmeye ‘ de delalet eder. Kaf rezonansı Kabalistik olarak ‘ Geburah ‘ merkezi yani Mars ile ilişkilendirilir ancak ben bu merkezi Güneş ve Mars ile birlikte ele alıyorum . Sefirotta Geburah, gölge kullanımı ile yok edici güç iken aydınlığa hizmette muazzam güç ile muhteşem başarıları temsil eder. Serafim meleklerinin etkileştiği bir alan olan bu merkez, Takyonik enerjinin arz a inmesi ve entegrasyonun kudretine payaan olmayan Allah ın sonsuz dilemesinin ‘el an ‘ da tasavvur etmesi halidir. Bu anın sonsuz ve mutlak olarak an içre anların var olduğunun sembolik serzenişidir ‘ el kadr’ … Her andır, o an da sonsuzdur.

Kadir gecesinin olduğu zaman, genellikle gök yüzünde olumlu güzel üçgenler ya da Ay ın çok kuvvetli bir Sabit yıldız ve olumlu bir gezegen ile kavuşmakta veya durakta olduğunu görürüz. Bu zaman diliminde uygun astrolojik etkiler eşliğinde yeryüzüne inen yüksek kozmik şualar , elektromanyetik enerjisi açık ve alıcıları hassas beyinlere tesir ederek, kişilerin bilincinde nöronlara tesir ederek , yeni ve farklı açılımlar meydana getirecektir. Bundan dolayıdır ki elbette her zaman dua ve zikir önemlidir ancak bu gece biraz daha fazla bu konuya eğilmek kişinin ruhsal açıdan da menfaatine olacaktır.

Bunun sonucunda da kişi, aslında kendi derununda açığa çıkaramamış şu ana kadar onda atıl olarak bulunmuş yüksek enerjiyi izhar edebilme ve kendi özündeki Allah a ait ilahi kuvveleri ‘kuvveden fiile ‘ tatbik edebilme ve sonsuz hayrına kullanabilme, kör talihini dönüştürerek ,narını , nura gark etme fırsatı bulabilir.

Bu husus esasında değil tek bir gün ,istisnasız her an geçerlidir. Kişinin aldığı yoğunluğa ( güç ve takdir )göre fark eder. Yakiyn halini yaşayan bir kul için kadr gecesi her an olabilir elbette. Ancak bazı özel gecelerde bu etki daha da yoğun hale gelir . Dolayısıyla, herkesin kadirinin ve kadrinin, değer gücünün, kendine has bir kıymeti var olup, Yaradan tarafından doğum haritalarımızda zaman yöneticileri ile (Birincil; Satürn, ikincil ;Jüpiter) ‘takdir’ edilmiştir.(zaman yöneticileri)

Mukadderatın yeniden ölçüp biçilmesi ve üstüne değer konulması için ise tüm semavi dinalerde dua ve ibadete önem verilmiştir. Bilhassa dhikr/ zikir çok övülmüş ve iyi ahlak, yardımlaşma da methedilmiştir . İşte ben bu günlerde genellikle yardımlaşmanın , kalpleri sevindirmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Yaratıcının olumlu , tasavvuf terminolojisinde Cemal Nurları diye geçen İsim ve sıfatları bazı kombinasyonlar ile bütünlemenin önemi olduğu kanısındayım .

Dolayısıyla 27 Nisan ı 28 Nisan a bağlayan gece kadir gecesini idrak edeceğiz. Bugün ve geceyi iyi bir şekilde değerlendirmeye gayret etmeli, zaman dilimini sadakalar, dualar ile geçirmenizi öneririm.

Dua etmek , Yapabilme ve Allah a ait var etme gücünün ‘hayr’ parametresi ile gerçekleşmesine neden olur.

Diğer yandan aşağıda paylaşacağım iki ayrı tekniği herkes inancına göre uygulayabilir.

Lamed Aleff Vavv levini okuyabilirsiniz…

Ğafûr Keriym Afüvv Selâm gibi ilahi isimler ile Jüpiter – Güneş açısını daha yoğun ve etkin biçimde çalıştırabilir ; ihsan ,arınma ve mağfiret isteyebilir ve aşağıda paylaşacağım salatu selamı hiç olmazsa 100 kez okuyabilirsiniz.Faziletini tatbik edersiniz.

“Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve Âdeme ve Nûhin ve İbrahime ve Musa ve İsa ve mâ beynehüm minen’nebiyyine vel’mürselin. Salevâtüllahi ve selâmühü aleyhim ecmeiyn.”

MANASI:
Allahım ! Hz.Muhammed’e(S.A.V.), Hz.Adem(a.s.), Hz.Nuh(a.s.), Hz.İbrahim(a.s.), Hz.İsa(a.s.) ve bunların arasında (gelip geçmiş bütün) peygamberlere rahmet ihsan eyle.

Herkesin Dilek ve temennilerinin bir bir gerçekleştiği ve en yüksek hayrına olacak şekilde yön bulması , Kadrinizin ve kıymetinizin her an daimi biçimde arttığı ve yükselişlerin hiç durmadığı zamanlara erişmeniz dileklerimle, esen kalınız.

Bismillahirrahmânirrahîm…

İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

Ve ma edrake ma leyletülkadr

Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

Selamün hiye hatta matle’ılfecr

Anlamı ;

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla…

Biz onu (Kur’ân) Kadir gecesinde indirdik.

Kadir gecesinin haşyet ve şerefini bilir misin?

Kadir gecesi bin aydan(ortalama bir insan ömründen) daha hayırlıdır.

Melekler ve Ruh o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

Onur Güven

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: