Sosyal Medya

Çalışma Saatleri

Çalışma Saatleri;
Pazar: 12:00-20:00
Pazartesi:08:00-21:00
Salı:08:00-21:00
Çarşamba:08:00-21:00
Perşembe:08:00-21:00
Cuma:08:00-21:00
Cumartesi:08:00-21:00

ALGOL SABİT YILDIZI VE MEDUSA MİTİ

Derin, sessiz, iyi, böylece ,

Güz, ölülerini bırakan kuşlar ,

Yer kalmadı acıya ülkemizde ,

Derin, sessiz, iyi böylece ,

Gün ortası alacakaranlık bakışlar .

Bir buluşma yeridir şimdi hüzünlerimiz ,

Biz o renksiz, o yalnız, o sürgün medüzalar ,

Aşar söylediklerimizi çeker gideriz ,

Ülkemiz, toprağımız, her şeyimiz ,

Kıyısında camların bozbulanık rakılar .

Çizeriz yeryüzünü kaygısız ayaklarla ,

Yüzümüzdür bir yağmur ağırlığınca düşer ,

Sonra pek anlamadan içkiler ne çabuk biter ,

Ne kadar konuşursak o kadar bir sessizlik olur ,

Adımızı sorarız birine, o bize adını söyler.

Edip Cansever’ in bireysellik çabası ve varoluş meselesini anlattığı bu güzel şiirine adını veren Medusa , Yunan mitolojisinde gözlerine bakanı taşa çevirdiğine inanılan yılan saçlı, keskin dişlere sahip dişi bir canavardır .Gorgon kardeşlerin tek ölümlü olanıdır . Medusa’nın kesik başı ise kaynaklarda ALGOL sabit yıldızının simgesi olarak geçer .Bildiğiniz gibi mitler , kuşaktan kuşağa yayılan, toplumun düş gücü etkisiyle zamanla biçim değiştiren, tanrılar, tanrıçalar, evrenin doğuşu vb ile ilgili, imgesel, alegorik bir anlatımı olan halk öyküleridir . Benzetme ve karşılaştırmalar yardımıyla , doğaya ve yaşama tanıklık ederek dünyayı anlama ve anlamlandırmanın yolunu açarlar .Kollektif bilinçaltının ürünleridirler .Ptolemy sabit yıldızların , mitolojik etki ve anlamını bir gezegen pozisyonuna aktarmanın doğru bir yöntem olduğundan bahseder .Bu açıdan Medusa’nın mitolojisini bilmek , Algol’ün bir kişinin haritasında yaratabileceği etkileri anlayabilmek adına büyük önem taşır . Klasik metinlerde öykü şu şekilde geçer;

“Kainatın, Tanrılar tarafından bölüşüldüğü çağlarda, Medusa adında güzelliğiyle herkesi kıskandıran, aynı zamanda bütün Tanrıları kendisine aşık eden bir kız yaşarmış. Medusa o kadar güzel bir kızmış ki , yeryüzünde güzelliğiyle ona rakip olabilecek başka bir kadın bulmak mümkün değilmiş. Bu yüzden derlermiş ki; yeryüzünde bütün kadınlar , güzelliği yüzünden Medusa’yı kıskanırmış. İşte bu güzel Medusa kendisini Tanrılara adamış ve iki kız kardeşi ile birlikte baş Tanrı Zeus’un en sevdiği kızı zekâ Tanrıçası Athena’ya ait bir tapınakta yaşarmış. Phorkus ve Keto’nun kızları olan bu üç kız kardeşten Medusa’nın haricinde diğer ikisi ölümsüzmüş. Kendi tapınağında yaşayan bu güzel kızı gören Athena da , kızın güzelliğinden etkilenmiş ama kendisini daha güzel ve çok daha zeki bulduğu için de pek fazla önemsememiş. Athena, Baştanrı Zeus’un kardeşi olan denizlerin efendisi büyük Poseidon ile birlikteymiş. Güçlü ve ölümsüz, büyük Tanrı Poseidon da sevgilisi Athena’nın tapınağında yaşayan bu güzeller güzeli kızın farkındaymış ama Tanrılar katında bir ölümlüye aşık olduğu ve küçümsenmekten korktuğu için de ona olan ilgisini gizliyormuş .Birgün Athena her şeyi bilen baş Tanrı Zeus’un izniyle , Poseidon’un, Medusa’ya karşı ilgisini öğrenmiş .Poseidon bunu şiddetle reddetmiş ve Tanrıça Athena’ya yeryüzü ve gökyüzünde ondan daha güzel ve alımlı hiçbir canlının olmadığı üzerine yeminler etmiş. Athena da Poseidon’un bu söylediklerine inanarak olayı çok fazla büyütmemiş.Poseidon Athena’ya öyle demiş demesine ancak yine de bir türlü çıkaramıyormuş aklından dünyalar güzeli Medusa’yı.

Medusa tutkusu yüzünden Poseidon aklını kaçıracak gibi oluyormuş. Sonunda denizlerin büyük Tanrısı bu tutkusuna yenik düşmüş ve bir gün gizlice girdiği sevgilisi Athena’nın tapınağında, güzeller güzeli Medusa’ya zorla sahip olmuş. Dünyalar güzeli Medusa harap bir halde tapınakta kalmaya devam ediyormuş ama bu olayı Athena’nın duyması da fazla zaman almamış. Poseidon’un bu yaptığı karşısında kendisini aşağılanmış hisseden , derin bir kıskançlık ve öfke duyan Athena, öyle hiddetlenmiş,öyle hiddetlenmiş ki Medusa’yı çok acı bir şekilde cezalandırmaya karar vermiş ve demiş ki “Öyle birden öldürmeyeceğim onu ve kardeşlerini, onlara da önce büyük acılar çektirmeliyim.Tıpkı benim çektiğim gibi.” .Athena’nın laneti Medusa’yı yılan şeklinde saç telleri, dışarı sarkan dili, kocaman dişleri ve bakan kişiyi taşa çeviren gözleri olan bir canavara dönüştürmüş .Ardından da onu Hyperborea’ya sürmüş.Hırsını yenemeyen tanrıçanın gazabından , Medusa’nın kız kardeşleri de nasibini almış ve onlar da benzer birer canavara dönüşmüşler .Kız kardeşler ‘Gorgonlar’ olarak bilinmeye başlanmış.Dünyalar güzeli Medusa ve kız kardeşlerinin artık yüzleri o kadar çirkinmiş ki kimse bakmaya tahammül bile edemiyormuş. Gel zaman git zaman Athena bu cezayla da yetinmemiş ve Argos Kralı Akrisios’un kızı Danae’nin, Zeus’tan olma oğlu Perseus’tan yani üvey kardeşinden , Medusa’nın başını getirmesini istemiş .Bu zorlu görevde Hermes , Hades ve Athena , Perseus’a yardımcı olmuş .Hermes, Perseus’a “yanına büyülü başlık, büyülü çanta ve bir de kanatlı sandaletleri al. Bu senin işini kolaylaştırır”demiş .Hades görünmezlik miğferini , Athena ise ona Medusa’nın başını daha rahat kesmesi için orak biçimli bir kılıç (harpe) ve kendisi için çok değerli olan kalkanını verip , onu uyarmış “Sakın o canavarla göz göze gelme , yoksa taş kesilirsin.Bu kalkanı ayna gibi kullan , geri geri gidip Medusa’ya yaklaş ve görüntüsünü kalkanının içine yansıt, kafasını öyle kes” demiş .

Perseus Athena’nın dediklerini uygulayarak Medusa’nın başını ona bakmadan kesmiş ve ışıltılar saçıp , insanların gözlerini kamaştıran keskin kılıcını savurduğu gibi zavallı Medusa’nın yılan saçlı kafasını bedeninden ayırıvermiş.Ancak Athena’nın bilmediği bir şey varmış. Güzel Medusa, Poseidon’un kendisine zorla sahip olduğu gece , denizlerin kudretli Tanrısından hamile kalmış. Perseus’un gözleri kamaştıran kılıcı Medusa’nın kafasını bedeninden ayırdığı anda, Poseidon’un Medusa’nın rahmine bıraktığı çocukları Pegasus ve Chrsyar, cansız bedenden dışarı çıkıvermişler.”

Medusa mitine dair değişik anlatımlar mevcuttur . Diğer bir anlatımda Poseidon, Medusa’nın güzelliğine tutulur ve genç kıza tecavüz eder. Bir daha aynı muameleye maruz kalmasın diye tanrıça Athena, Medusa’yı canavara çevirir. Ona baktığı kişiyi taşa çevirme gücünü verir. Bir diğerinde ise tecavüzün Athena’nın tapınağında olduğu için Medusa’nın cezalandırılmasıdır Böylece bir daha hiçbir erkek ona yaklaşmaya cesaret edemeyecektir.

Antik Yunan’da, aslında Medusa hem öldürme hem de kurtarma gücüne sahip bir varlıktır .

Medusa’nın kesilen başının sol damarındaki kanının öldürücü zehir içermesi, sağ damarındaki kanının ise ölüyü diriltecek güçte bir ilaç olması onun mucizevi bir yaratık olduğunun göstergesidir. Antik kaynaklar panzehir niteliğinde olan bu ilacı Athena’nın sağlık tanrısı Asklepios’a armağan ettiğinden bahsetmektedir. ( Medikal ( tıp) , Medusa ile aynı kökten gelir ve çocuklarını öldüren anne figürü olarak antik Yunan’da lanetlenen büyücü Medea’nın adı da bu kökten gelmektedir ) Heykeltraşların ve ressamların Medusa başını kötü ruhları kovan koruyucu bir sembol olarak kullanması bu sebepledir .

Psikomitolojik açıdan bakarsak Medusa’nın psikoloji literatürüne de konu olduğu ve özellikle Freud’un çalışmalarında önemli bir yer işgal ettiği bilinmektedir. Freud’a göre, Medusa’yı görenler iki nedenden dolayı taş kesilmektedir. Bu nedenlerden ilki, kastrasyon korkusudur. Medusa’nın fallik bir niteliğe sahip olan yılanlarla örülü başının Perseus tarafında kesilmesi, bu korkuya işaret etmektedir. Taşa dönüşme olayı, kastrasyon tehlikesine , ereksiyon yoluyla karşı koyma anlamını içinde barındırmaktadır. Dolayısıyla ‘Yılan saçlı kadın’ olarak tanınan Medusa, imgesel kastrasyona ilişkin bir simge olarak ele alınabilmektedir.( Odipyen sevgi/ Kastrasyon Kompleksi/ Medusa Travması)

Medusa’ya bakanların taş kesilmesinin bir diğer nedeni de, cinsel çekimdir. Çünkü Medusa korkunç olduğu kadar, çekici bir varlıktır da .Hem bir canavar, hem de bir dişidir. Dolayısıyla Medusa’yı, güzelliği ve çirkinliği bünyesinde barındıran bir ‘femme fatale’ olarak nitelemek mümkündür. Bu paralelde yüzü kadın cinsel organına, başı kesildiğinde yere damlayan kan ise menstrual döngüye ilişkin bir sembol olarak değerlendirilebilmektedir.

Medusa psikolojinin yanı sıra, tıp literatürüne de konu olmuş bir mitolojik bir karakterdir (Masschelein) Bu bağlamda kelime anlamı olarak Medusa’nın başı anlamına gelen ‘caput Medusa’ terimi; karın ön duvarında, deri altındaki venöz damarların, çeşitli nedenlerle belirginleşmesi ve Medusa’nın saçlarına benzer bir görüntü ortaya çıkarması olarak tanımlanabilmektedir.

Mitolojisinden genel olarak bahsettikten sonra gelelim Şeytan yıldızı diye de anılan ALGOL ( Caput Algol olarak da geçer ) sabit yıldızına ve etkilerine ;

Algol (β Per / Beta Persei , Kahraman ( Perseus ) takımyıldızı’nda bulunan parlak bir yıldızdır .Perseus parselindeki ikinci parlak yıldız olan Algol, ‘Şeytan Başı ‘veya ‘Şeytan Yıldızı ‘olarak da bilinir ve bir çift yıldızdır.

Arapça “Ghoul” ya da “Ghul”, Arap mitolojisinde mezarlıklarda ( Gulyabani (Far. غول يابان) veya Gul-i beyabani (Far. غول بيابان) diye anılan varlığın da kökeni buna dayanır ) olduğuna inanılan, demonik şeytansı varlıktır. Bu yıldız , İbrani kaynaklarda “Rōsh ha Sāṭān” şeytan kafası; Latin dillerinde “Caput Larvae ‘Spectre’s Head” hayalet başı olarak isimlendirilmektedir.”

Çin astronomisinde 大 陵 五 (Mozolenin Beşinci Yıldızı) olarak bilinir ve aynı zamanda ‘ bu yıldıza dehşet verici Tseih She , ‘Yığılmış Cesetler ‘adını vermişlerdir .

Simgesi “Medusa’nın kesik başı” olan Algol sabit yıldızı , kadiri her 2 gün , 20 saat , 48 dakika ve 56 saniyede bir 2,3 ile 3,5 arasında değişen ikili bir yıldız sistemidir .( Algol A , Algol B )

Algol türü örten çift yıldızlar, yaşamları boyunca birbirlerine çeşitli evrelerde madde aktarırlar. Normal koşullarda tek bir yıldızın evrimi onun kütlesine bağlıdır ancak böyle bir yıldıza madde eklemek ya da varolan maddeyi çıkarmak onun evrimini değiştirecektir. Bu nedenle Algol türü örten çiftlerin bileşenlerinin evrimleri çeşitli aşamalarda değişikliğe uğrar. Bunun sonucu olarak bir Algol sisteminde bileşenlerin ayrı ayrı özelliklerini belirlediğimizde, beklenen evrim durumlarının aksine, örneğin büyük kütleli yıldızın daha az evrimleşmiş olduğunu görürüz. Diğer yıldızın ise aksine daha küçük kütleli olmasına karşın daha çok evrimleşmiş olduğu görülür. Bu duruma gökbilimde Algol Paradoksu adı verilir.

Algol , aynı zamanda 15 Behenian sabit yıldızından biridir . Heinrich Cornelius Agrippa bu yıldızlarla etkilerinin, ayrıca materyal kullanımının büyülü işleyişini kitaplarında açıklamıştır.

Algol sabit yıldızının yıllara göre pozisyonu ; 1900’lü yıllarda 24 derece 47 dakika boğada , 1950’li yıllarda 25 derece 28 dakika boğada , 2000 ‘li yıllarda yani günümüzde 26 derece 10 dakika boğada , 2050 ‘de ise 26 derece 52 dakika boğa burcunda yer alacaktır .Ancak doğum haritalarına bakarken kişinin doğduğu yıl , yıldız hangi derecede ise o derece baz alınır .

Kadiri : 2.3-3.5 dir .Doğası :Satürn / Jüpiter

TAŞLARI :Pırlanta , elmas , kan taşı , kırmızı turmalin

BİTKİLERİ : Siyah hellebore.( Diğer isimleri: Christe Herbe, Noel Gül, Noel Gül Bitki, Eléboro Negro, Ellébore Noir, Hellébore Noir, Herbe yardımcı Fous, Melampode, Gül de Carême, Rose de Noël, Gül Noire.Zehirli blr bitkidir .)

Mugwort ( misk otu ) , pembe veya beyaz gül yaprağı

İLGİLİ RENKLER : Kırmızı ( Pogson 1856), mavi ve kızıl -sarı renkler

İLGİLİ HAYVAN :Yılan

İLGİLİ MADEN : Tunç ( Medusa’nın tunçtan pençeleri olduğu için)

İLGİLİ MÜZİK ALETİ : Üflemeli aletler .Aulos . Müzik literatüründe çoğunlukla “kaval” ya da “flüt” diye aktarılan aulos [αυλός], aslında antik Yunancada “boru” anlamını gelir..Tahta üflemelilerin “kayıp ortak atası” olduğu söylenebilir.

SEMBOLLERİ :İri gözleri, kalın dudakları arasından görülen dişleri, dışarı sarkmış dili, kanatlı başlığı ve dalgalı saçları arasına, boynuna dolanmış yılanlarla betimlenen Medusa ‘nın kesik başı ALGOL ün sembolüdür .

İbrani harflerinden Lamed ve tarot destesinin 12. kartı asılan adamla ilişkilidir .

Yazarın notu : Venüs, her sekiz yılda Güneş ile kavuşum yaptığı beş sidonik döngüden geçer. Her sekiz yılda bir aynı noktaya gelir ve o noktadan yeniden doğar. Bu süre içinde Güneş’in etrafında beş kez dönmüş olur. Venüs, bu döngü esnasında gökyüzünde Pentagram yani beş köşeli yıldız motifi çizer.Bu yüzden Pentagram , Venüs ‘ün sembolü olarak kabul edilir .Nasıl ki Medusa sembolünün hem koruyucu , hem de negatif , yıkıcı anlamları vardır .(Medusa’nın kesilen başının sol damarındaki kanının öldürücü zehir içermesi, sağ damarındaki kanının ise ölüyü diriltecek güçte bir ilaç olması ) Aynı ikilem pentagram sembolü için de geçerlidir .Ters ve düz olmasına göre anlamı değişir .Hem Algol ‘ün bulunduğu burcun yöneticisinin sembolü olması , hem de aynı Medusa ‘nın kesik başının ifade ettiği tarzda iki zıt kavramı içinde barındırması sebebiyle bu sembol de , Algol sabit yıldızı için kullanılabilir .

İlgili sayı olarak kaynaklarda belirtilmeyen ancak tüm dünya tarafından uğursuz sayı olarak kabul edilen 13 rakamı , benim bakış açıma göre Algol sabit yıldızı ile ilişkilendirilebilinir .Kuzey ay düğümü , ALGOL kavuşumu ile doğan , Amerikalı ünlü gerilim ve korku romanlarının yazarı Stephan King , 13 sayısından bir hayli korkuyordu .Çünkü triskaidekafobiye sahip olduğu söyleniyordu .Bu korkusuyla ilgili durumu şu sözlerle açıklıyordu “13 sayısı söz konusu olduğunda omurgamda aşağı yukarı hareket eden o ürperti asla geçmez. Yazarken 13. ya da 13’ün katı olan bir sayfaya geldiğimde asla durmam, ‘güvenli’ bir rakama kadar yazmaya devam ederim. 13 yerine 12 adım atmış olmak için evimin merdivenindeki son iki basamağı tek adımda çıkarım. Okurken 94., 193., 382. ya da rakamları toplamı 13 yapan hiçbir sayfada durmam.”

MEDİKAL ASTROLOJİDE :Boyun , boğaz bölgesi

Üçüncügöz

Genler

Zayıf dişler

Boyun , boğaz , gırtlak hastalıkları

Tiroid operasyonları

Astım

Alkolizm

Ağrılı seyreden hastalıklar

Apandisit ameliyatları

İlaçlar , pan zehirler

Doğum haritasındaki güçlü Algol yerleşimi çok farklı yüz özelliklerine ve saça karşılık gelebilir . Algol insanlarının görünümünde her zaman gösterişli ve abartılı bir şeyler vardır. Bazıları dikkat çekecek derecede güzeldir (Uma Thurman/ MC , ALGOL kavuşumu ), bazılarında da çarpıcı özellikler mevcuttur .Çok uzun olmak veya kocaman dudaklara sahip olmak gibi … (Mick Jagger/ Ay , ALGOL kavuşumu )

ALGOL SABİT YILDIZINA SAHİP İNSANLARDA GÖRÜLEN KARAKTER ÖZELLİKLERİ

Bazı astrologlar, Algol’un zor / yoğun yaşam durumlarını çeken ama aynı zamanda bunlarla baş edebilme yeteneğine sahip bir kişiyi işaret edebildiğini söyler . Olumsuz anlamda ise acımasız, sert ve yıkıcı bir kişilik verebilir .

Olumlu karakter özellikleri olarak yetenekli , zeki , güçlü , yaratıcı , stratejik , dayanıklı , bilge , akıllı , cesur , sıradışı yeteneklere sahip , maceracı , ruhsal yönden farkındalıklı bir karakter verebilir .Ünlü cerrahlarda , müzisyenlerde , sanatçılarda , astrologlarda , dini liderlerde , yazarlarda , ressamlarda , devlet adamlarında , kitle iletişim araçlarında çalışanlarda ve askerlerin haritalarında güçlü şekilde görülebilir .

Olumsuz özellikler olarak öfke , kıskançlık , yıkıcı tarzda yoğun tutku ve ihtiras , acımasızlık , vahşilik , özgüven problemleri , asosyallik , hedonizm , kişinin kendisinin ya da başkalarının ölümüne neden olabilecek derecede takıntılı , inatçı ve şiddet yanlısı tutum içinde olması görülebilir . Bu yıldız, güçlü yaratım yeteneği olan kişilerde baskındır ancak bu kişilerde görülen bir diğer ortak özellik de kendilerini yıkılmaz ve bir tanrı gibi ölümsüz hissetmek istemeleridir .Bu onların başını belaya sokar çünkü kendi güçlerini kontrol etmekte çoğu zaman güçlük çekerler .Algol sabit yıldızının dramatik kazalarla ünlü olmasının nedeni budur. Diğer tehlike ise alkol veya uyuşturucudur Neptün büyük bir hayal gücü verir, ancak aynı zamanda kafa karıştırabilir ve bağımlılıklara yatkınlık yaratabilir .Algol ile birlikte gelen bir başka özellik de belli bir açık sözlülük ve kaba sözlerdir. İnsanları yanlış şekilde kandırmaya , yalan söylemeye meyilli olabilirler .

Algol insanları ya kendilerinden inanılmaz derecede emin görünürler ya da kim olduklarına dair hiçbir fikirleri yok. Bazılarında şizofreni belirtileri görülebilir ve sanki karanlık güçler / iblisler tarafından ele geçirilmiş hissedebilirler .

Zihinsel anlamda ise ;

Düşünme yetisinin bozulması

Korkunç düşünceler

Bir durumu veya duyguyu abartmak

Yoğun öfke ve kızgınlık

Zihinsel karmaşa

Kararsızlık

Bir durum hakkında yanlış değerlendirme yapma , yargılamada hata

Psikotik bozukluklar ve sanrılar

Öç almaya yönelik bilinçaltı baskı

Panik bozukluk

Aseksüellik ya da yoğun cinsel enerji , seks bağımlılığı , cinsel sapkınlık

Dürtü kontrol bozukluğu görülebilir .

MUNDANE ASTROLOJİDE :Genel anlamları ile nehirlerin akışları ile ilgili olaylar , büyük meteorolojik olaylar , yeraltı ve yerüstü faaliyetleri , elektrik sistemleri ,kitleleri etkileyen trajik olaylar , icatlar ,cinayetler , savaş, fanatizm, acımasızlık, bağnazlık, propaganda, korku, şiddet, kitlesel vandalizm, çete şiddeti, vahşetin aşırılıkları ,mutasyon, genetik manipülasyon gibi konuları içerir .

Arap komutanları,Algol’ün ışığı zayıfken hiçbir önemli savaşı başlatmazlardı .( Ebertin ) Algol devlet başkanlarını ve kafa kesmeyi , ihaneti ve bir ideolojiyi diğeriyle değiştirmeyi yönetir. Mitolojisinden dolayı yüksek bilgiyi temsil eder. Hatta Medusa’nın ürünü olan Pegasus, zamanının çok ötesinde fikirleri ifade eder.

Yangınlar , salgın hastalıklar , depremler, isyanlar gibi büyük , felaketler habercisi de olabilir.

-Tangshan Depremi, 28 Temmuz 1976’da Çin’in Tangshan şehri merkezli, 7,8 şiddetindeki deprem. 180.000 bina yıkıldı ve 240.000 kişi öldü.Jüplter ALGOL sabit yıldızı ile kavuşuyordu

Jonestown Katliamı, James Warren “Jim” Jones (13 Mayıs 1931 – 18 Kasım 1978) ABD’li “People’s Temple” (Halkın Tapınağı) kilisesinin kurucusu olan vaiz. 1978 yılında Guyana’da kendisi ve müridlerine has kasabası Jonestown’da 911 müridini aynı anda intihar etmeye ikna etmiş ve kendisi de müridleriyle birlikte ölmüştür.Güneş , Algol ile kavuşuyordu .

-Trinity (nükleer deneme)16.07.1954. Mars , ALGOL kavuşumu .

Trinity, bir nükleer silah için yapılmış ilk nükleer test teknolojisidir. 16 Temmuz 1945’te, New Mexico’daki Socorro’nın 56 km kadar güneydoğusunda şu an üzerinde komuta merkezi Alamogordo’da bulunan White Sands Missile Range’in bulunduğu yerde yapılmıştır. Trinity bir iç patlamalı plütonyum bombanın testidir. Aynı tipte tasarlanmış olan Fat Man isimli bomba bu denemeden birkaç hafta sonra Japonya’daki Nagasaki’ye atılmıştır. Trinity patlamasının gücü 20 kiloton TNT’nin oluşturduğu şiddete eştir ve bu deneme ile Atom Çağı’nın başladığı kabul edilmektedir.

İlkel yerliler, özellikle Algol ‘ün Mars veya Satürn ile birlikte bulunduğu dönemleri , vahşete ve şiddete yatkınlıkla ilişkilendirmişler .Kaynaklarda “Algol , Güneş, Ay veya malefiklerle kavuşumdaysa kazalardan ve ağır yaralanmalardan kaçınmak çok zordur “şeklinde geçer .Her şeyin iki yüzü olduğu için, Algol’den de “güçlü ruhsal enerji “yayıldığı söylenebilir .Ancak bu etkiyi zaten ruhsallık yönü gelişmiş insanlar alabilir. O zaman bile, bu kişilerin hayatlarında zorluklar ve engeller olacağı ve bu engellerin üstesinden gelmek için çok fazla enerji kullanmaları gerektiği unutulmamalıdır. Çabaları başarısız olursa, güçlü rakiplerle ve düşmanlıklarla mücadele edeceklerinden bahsedilir .

ALGOL sabit yıldızı Güneş, Ay veya Jüpiter ile birlikte savaşta diğerlerine karşı üstünlük sağlayan güçlü komutanlar , şans noktası ile yoksulluk , yine Güneş ve Ay ile birlikte şiddetli ölüm veya ağır hastalıklar , Mars ile katil olma ya da cinayete kurban gitme potansiyeli , zamansız ölüm(Mars İkizler veya Balık burcundaysa, ellerin veya ayakları kesilmesi) , Mars veya Satürn’le ve Ay, Sadalmelik ile birlikteyken kraliyet emriyle asılmak veya başın kesilmesi , Ay Denebola ile birlikteyse, adli cezayla ölüm , Ay Alfard ile birlikteyse, su veya zehirle ölüm verebilir .( Robson )

ANAHTAR KELİMELERİ ;

Bir yıldız genel anlamda ruhun güçlerini ve karanlıkla mücadele etme şeklini simgeler ve bununla birlikte araştırmalar, bu yıldızın insanlığın kollektif ve bireysel bilincinde yankı uyandıran , infial yaratan olaylarla ilgisi olduğunu göstermektedir

Literatürde Algol , gökyüzündeki en talihsiz , kötü, acımasız , zulüm , şiddet , vahşet içeren olaylara sebebiyet veren tehlikeli , ölümcül bir yıldız olarak kabul edilir.Yaşam ve ölüm, delilik ve bilgelik arasındaki ince çizgiyi oluşturur.

1-) Hayvani , vahşi seksüalite .( Vehlow’a göre )

( Mitolojide Medusa ‘nın , Poseidon tarafından tecavüze uğraması .)

ÖRNEK :TED Bundy ( 24/11/1946) Merkür , ALGOL karşıtlığı . Theodore Robert Bundy, Amerikalı seri katil ve tecavüzcü. 1974 ve 1978 yılları arasında, Amerika Birleşik Devletleri’nin çeşitli yerlerinde çok sayıda genç kadını kaçırmış, tecavüz etmiş ve öldürmüştür.

42 yaşında 24 Ocak 1989 günü elektrik şoku ile idam edildiğinde dışarıdaki kalabalık ‘Yan Bundy yan’ diyerek bağırmıştır .

2-) Boynun vurulması , idamlar , kafa kesilmesi, kafayla ilgili kazalar ( Vehlow’a göre )

( Mitolojide Medusa nın başının Perseus tarafından kesilmesi )

ÖRNEK :Steven Joel Sotloff ( 11.05.1983) Mars , Şiron ALGOL kavuşumu .

Steven Joel Sotloff, İsrail asıllı Amerikalı gazeteci.Suriye’nin kuzeyinde iç savaşı haberleştirirken 2013 yılında IŞİD militanları tarafından rehin alınan Amerikalı serbest gazeteci Sotloff 2 Eylül 2014’te bu örgüt militanlarınca başı kesilerek katledilmiştir.

ÖRNEK 2: Saddam Hüseyin ( 28.04.1937) Merkür , ALGOL kavuşumu . Saddam Hüseyin Abdülmecid et-Tikriti (Arapça: صدام حسين عبد المجيد التكريتي; 28 Nisan 1937, Tikrit – 30 Aralık 2006, Bağdat), Irak’ın beşinci cumhurbaşkanı.

Arap milliyetçiliği ile Arap sosyalizminin bir karışımı olan Baasçılığı benimsemiş olan Baas Partisi’nin ve daha sonra Baas Partisi Irak Kolu’nun önde gelen bir üyesi olarak bu partiyi iktidara taşıyan 1968 darbesinde anahtar rol oynamıştır.

5 Kasım 2006’da, 1982’de Duceyl’de 148 Iraklı Şiinin öldürülmesinden sorumlu tutularak idam cezasına mahkûm edildi. 30 Aralık 2006’da asılarak idam edildi .

3-Şiddet ve felaket ( Janus ‘a göre )

ÖRNEK : Duceyil Katliamı ( Şiron , ALGOL kavuşumu ) 8 Temmuz 1982’te Irak’ın Duceyil kentinde Saddam Hüseyin’e düzenlenen suikast girişimi nedeniyle Irak Ordusu tarafından gerçekleştirilen ve 148 Şii’nin ölümüne sebep olan katliam. Duceyil şehrine aşiret liderleriyle görüşmeye giden Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin’in konvoyuna kalabalıktan ateş açılması nedeniyle Irak Ordusu’na ait helikopterlerden vatandaşların üzerine ateş açıldı. Olayın ardından yüzlerce kişi tutuklandı, işkence gördü bazıları ise idam edildi.

4-) Sakatlanma , ezilme , yaralanma , vücudun parçalara ayrılması , vahşi ve ani ölüm , cinayet , vücudun parçalara ayrılması.

( Mitolojide Medusa’nın Athena’nın yardımıyla vahşice öldürülmesi , başının vücudundan ayrılması .)

ÖRNEK :Fritz Haarmann( 25.10.1879) Mars , Pluto ALGOL kavuşumu .

Friedrich Heinrich Karl “Fritz” Haarmann Alman seri katil. Hannover Kasabı, Hannover Vampiri ve Kurt Adam olarak da bilinmektedir. Almanya, Hannover’de 1918 ve 1924 yılları arasında en az 24 veya daha fazla erkek çocuk ve genç erkeği öldürdüğü düşünülmektedir. Kurbanları önce evine davet ediyor, ardından acıkmalarını bekleyip onlara yemek hazırlama bahanesiyle mutfağa geçiyordu. Karınlarını doyurduktan sonra ise suç ortağı Grans’ın da yardımıyla zavallı gençlerin üzerine çıkıp hem boyunlarını ısırarak hem de tüm gücüyle boğarak onları vahşice öldürüyordu.

Vahşetin boyutları bununla da sınırlı değildi. Haarmann, öldürdüğü gençlerin kafalarını koparana kadar ısırmaya devam ediyor, etlerini yiyip kanlarını içiyordu.

Haarmann, tıpkı Hannibal Lecter gibi insan etini yemekten delice bir haz duyuyordu. Kurbanının bedeniyle işi bittikten sonra ise Grans ile birlikte cesedi parçalara ayırıyor ve etleri karaborsada satıyorlardı. Kurbanlardan kalan giysilerden bazılarını kenara ayırıp kullanıyor, işine yaramayanları da yine karaborsada satıyordu. Haarmann, yaşları 10 ila 22 arasında değişen 27 kişinin ölümüne sebep olmaktan dolayı suçlu bulundu ve 15 Nisan 1925 tarihinde giyotinle idam edildi. Son sözleri ise şuydu:

“Yaptıklarımdan pişman olsam da ölümden korkmuyorum.”

İdam edilmesinin ardından Haarmann’ın kafası, tıp öğrencileri tarafından incelenmek üzere Göttingen Üniversitesi’ne yollandı.

5-) Bireysel ve toplumsal bazda değişim ve dönüşüm temalı tüm olaylar , projeler , icatlar, genetik manipülasyonlar , genlerle ilgili çalışmalar .

(Mitolojide Medusa , güzel bir kadınken , canavara dönüştürülüyordu . Fransız Devrimi döneminde de Medusa değişimin sembolü haline geldi. Jakoben isyancılar onu “Fransız Hürriyeti”nin amblemi olarak kullandı.)

ÖRNEK 1: İnsan Genom Projesi “tüm çağların en özel günü” ifadesi ile 26 Haziran 2000 tarihinde ABD Başkanı Bill Clinton, Birleşik Krallık Başbakanı Tony Blair ve özel şirketleri temsilen Celera Genomics yetkilileri, projenin ilk ayağını tamamladıklarını dünyaya ilan ettiler.( Satürn , ALGOL kavuşumu )

İnsan Genom Projesi, insan kromozomlarının veya tüm insan DNA’sının genetik içeriğini başarılı bir şekilde haritalayan, sıralayan ve halka açık hale getiren uluslararası bir bilimsel işbirliğiydi.Bu olay tıpta yeni bir dönemin başlangıcı kabul edilmişti .

ÖRNEK :Franz Kafka ( 03.07.1883) Mars , ALGOL kavuşumu.Bohemyalı Yahudi roman ve hikâye yazarıdır. 20. yüzyıl edebiyatının en önemli figürlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Eserleri gerçekçi ve fantastik unsurları bir araya getirir.

”Dönüşüm, Değişim veya Metamorfoz” Franz Kafka’nın İlk olarak 1915 yılında yayımlanan en popüler eseri sayılabilir. Öykü, Gregor Samsa’nın bir sabah kendini dev bir böceğe dönüşmüş bulmasıyla başlar ve hayatındaki değişiklikleri anlatarak devam eder. Babasının hayatındaki etkisini en çok bu kitabında hissederiz. Kitapta bir anda böcek olarak uyanan kişi Kafka’dan başkası değildir. Kendini bir böcek olarak tasvir etmiştir. Çünkü Kafka babasının gözünde bir böcekten daha fazlası değildir. Böceğe dönüştüğü sabah bile işe nasıl gideceğini düşünen bir karakter (Gregor Samsa) yaratarak, içinde bulunduğu sosyal koşulları okuyucuya olağanüstü bir şekilde yansıtmıştır .Bitmeyen suçluluk psikolojisi, benlik algısında kırılma, kendi kendini ötekileştirme Kafka’nın vazgeçilmezleridir .

Franz Kafka , ALGOL ‘ün değişim , dönüşüm enerjisini , yazılarına tema olarak aktarmış ve milyonlara muhteşem eserler bırakmıştır .

6-) Çete şiddeti , kitlesel trajediler, cinayetler , vandalizm .

ÖRNEK : Timothy McVeigh( 23/04/1968) Neptün , ALGOL karşıt açısı .

Timothy James McVeigh, 1995 yılında Oklahoma City’yi bombalayan, 168 kişiyi öldüren ve 680’den fazla kişiyi yaralayan ve Alfred P. Murrah Federal Binasının üçte birini yok eden Amerikalı bir yerli teröristti. Bombalama, 11 Eylül saldırılarından önce ABD’deki en ölümcül terör eylemiydi.

7-)Dini konularda güç sahibi olmak ( olumlu anlamda dini liderlik , olumsuz anlamda aşağıda da okuyacağınız gibi dini duyguları suistimal eden , insanları ölüme sürükleyen kişiler )

ÖRNEK : Marshall Applewhite (17/05/1931) Ay , Güneş ALGOL kavuşumu .

Cennetin Kapısı (Heaven’s Gate) Tarikatı ve 39 Gencin Toplu İntiharı olayı .Marshall Applewhite yani bilinen adıyla ”Do” sıradan bir üniversitede  müzik öğretmeniydi. Öğretmenlik yaptığı okuldan bir öğrencisiyle eşcinsel ilişkiye girdiği iddasıyla ilişkisi kesildi. Bu olaydan sonra eşinden boşanarak ruhsal sorunlar yaşayan Marshall  2 yıl Texas’ta akıl hastanesinde tedavi gördü. Burada kendisiyle aynı inançları paylaşan bir hemşireyle evlendi ve eşiyle beraber kurduğu Cennetin Kapısı Tarikatı ABD’de bir çok eyalete yayıldı. Kendisinin İsa’nın dünyaya dönmüş hali olduğunu ileri süren Marshall taraftarlarının aileleri dahil, dünya ile ilgili her şeylerini terkedip insanüstü bir yolculuğa  hazırlanmasını istiyordu. Marshall, uzaylılardan bilgi aldığı ve kendisine bu bilgilerin insanlar ile paylaşılması söylendiği için ”Cennetin Kapısını” kurduğunu iddia etti. 18’i erkek 21’i kadın tarikat üyelerinin yaşları 24 ila 18 arasında değişmekteydi.  Hepsinin üzerinde siyah pantolonlar, siyah gömlekler, siyah spor ayakkabıları vardı. Grup üyelerinin hiçbiri sigara, alkol ve uyuşturucu madde kullanmıyorlardı. Temizliğe çok önem veriyorlar ve saç kesimleri aynıydı. Erkek üyelerin hepsi Vazektomi yöntemi ile kısırlaştırılmışlardı. Bazı tarikat üyelerinin üzerinden  intihardan önce neler yapmaları gerektiği yazılı notlar çıkmıştır. Yüzleri iki kişi hariç mor renkli eşarplar ile örtülmüştü. 13 kişilik gruplara ayrılmışlar ve gruplar halinde intihar etmişlerdi.

ÖRNEK 2: Jim Jones ( 13/05/1931) Güneş , ALGOL kavuşumu .ABD’li “People’s Temple” (Halkın Tapınağı) kilisesinin kurucusu olan vaiz. 1978 yılında Guyana’da kendisi ve müridlerine has kasabası Jonestown’da 911 müridini aynı anda intihar etmeye ikna etmiş ve kendisi de müridleriyle birlikte ölmüştür.

8-)Kötü talih

ÖRNEK :Prenses Diana ( 01.07.1961) Venüs , ALGOL kavuşumu .

Diana, Galler Prensesi (Diana Frances;Kızlık adı Spencer ailesinden; d. 1 Temmuz 1961 – ö. 31 Ağustos 1997) Galler Prensi Charles’in ilk eşidir. Boşandıktan sonra , karnında taşıdığı bebek ve evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Dodi Al Fayed’le birlikte ölmüştür. 31 Ağustos 1997’de gerçekleşen kazadan yalnızca Prenses Diana’nın koruması kurtulmuş ancak o da tanık koruma programına girdiği için kazadan hemen sonra ortalıktan kaybolmuştur. Ve Prenses Diana, arkasında soru işaretleri bırakarak gözyaşları ile 6 Eylül 1997’de yapılan görkemli veda töreniyle son yolculuğuna uğurlanmıştır.

9-)Güçlü sezgiler , öngörüler , ruhsal derinlik ve farkındalık ( medyumlar , astrologlar )

ÖRNEK : Edgar Cayce (18.03.1877) Pluto , ALGOL kavuşumu .Amerikalı ünlü medyum.

1877’de Kentucky’de doğan, 1945’te Virginia Beach’de hayata gözlerini yuman Edgar Cayce hipnoz ile uyutularak trans halindeyken yaptığı ve kayda alınan “okumalar”la tanınmıştır. Transta iken yaptığı teşhislerde, kimi değişik vakaların tedavisi için gerekli ilaçların nerede bulunabileceğini tarif etmiş, ayrıca astroloji, reankarnasyon ve Atlantis ile ilgili kehanetlerde bulunmuştur.

ÖRNEK 2: William Lilly (11.05.1602) Güneş , Venüs ALGOL kavuşumu . 17. yüzyılın en önde gelen astroloğudur. 1 Mayıs 1602’de Diseworth, Leicestershire, İngiltere’de doğmuştur. 1632’de astroloji eğitimine , 1641’de de profesyonel çalışmalarına başlamış ve kısa sürede İngiliz İç Savaşı’nda Parlamenter tarafa geçmiştir. Lilly, birçok astrolojik almanak yayımlamış ve 1647’de Saat Astrolojisi (Horary Astrology) üzerine yazılmış en açıklayıcı İngilizce eser olan “Hristiyan Astrolojisi” (Christian Astrology)’yi yazmıştır. Şöhretini büyük ölçüde 1666’daki Büyük Londra Yangını’nı öngörmesine borçludur.

10-)Sanat alanında ( müzik , resim , dans, tiyatro , sinema vb ) sıradışı yetenek ve güçlü yaratıcılık ( yazarlar , tasarımcılar vb )

ÖRNEK : Henry Fonda ( 16.05.1905) Güneş , ALGOL kavuşumu . Meslek yaşamına tiyatro oyuncusu olarak başlayan Henry Fonda, daha sonra sinemaya geçerek, meslek yaşamı boyunca 21 tiyatro oyunu ve 57 filmde rol almıştır.1981’de “On Golden Pond” (Altın Gol) adlı filmiyle Oscar Ödülü’nü almış , ayrıca 1978’de Amerikan Sinema Enstitüsü’nün Yaşamsal Başarı Ödülü’ne lâyık görülmüştür.

Bunun dışında Leonardo Da Vinci , Salvador Dali , Gianni Versace , John Lennon , Mick Jagger , Van Gogh , Bob Dylan , Picasso , Johnny Deep gibi ünlü sanatçılarda da ALGOL sabit yıldızı etkinliği mevcuttur .

ÖRNEK 2: George Bernard Shaw, (26.07.1856) İrlandalı yazar. Uranüs ALGOL kavuşumu .Oyun yazarı olarak ünlenen yazar, altmıştan fazla oyuna imza atmıştır. Sıradışı zekasına yakışır sıradışı bir yaşamın da sahibidir .Kadın hakları savunucusu ve sosyalist olarak bilinen Bernard Shaw, sıkı bir vejeteryan ve İslamiyet sempatizanıdır Shaw, 1925’te Nobel Edebiyat Ödülü’nü, 1938’de Pygmalion oyunu ile Oscar’ı alarak, bu iki ödülü de alabilen ilk ve tek insan oldu.Shaw’un kadınlarla olan ilişkisi ile ilgili değişik kaynaklarda değişik ifadeler var. Bir kaynakta Shaw’un özellikle evli kadınlarla yaptığı sayısız kaçamaktan bahsedilirken, başka bir kaynakta Shaw’un çok az sayıda seksüel ilişki yaşadığı yazıyor. Charlotte Shaw ile 45 yıl evli kalmış ve çocukları olmamış. Karı koca çok fazla cinsellik içermeyen bir evlilik sürmüş. Değişik kaynaklardaki ortak görüş, evliliklerinin hiçbir zaman dört dörtlük olmadığıdır.

11-)Elektrik ve elektrikle ilgili tüm faaliyetler , elektrik çarpması .

ÖRNEK 1 : Albert Einstein ( 14.03.1879) Pluto , ALGOL kavuşumu .Albert Einstein, Almanya doğumlu Yahudi teorik fizikçi.

1921 yılında fotoelektrik etki kanunu keşfi ve teorik fizik alanındaki çalışmasıyla fizik dalında Nobel Ödülü’ne layık görüldü

ÖRNEK 2: Nicola Tesla ( 10.07.1856) Uranüs , ALGOL kavuşumu Nikola Tesla, Sırp kökenli Amerikalı mucit, elektrik mühendisi, makine mühendisi ve fütürist. Günümüzde alternatif akım elektrik kaynağı sistemine verdiği katkılarla tanınmaktadır Nikola Tesla, ilk defa elektriğin bir kaynaktan çevreye yayılarak kablosuz ve çok yüksek miktarlarda iletilebileceğini söylemiştir. Daha sonra yaptığı deneylerle de bunu göstermiştir.

ÖRNEK 3: Pierre Curie (15.05.1859) Güneş , ALGOL kavuşumu . Manyetizmapiezoelektrik ve Radyoaktivite üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Fransız bilim adamı

ÖRNEK 4: :TED Bundy ( 24/11/1946) Merkür , ALGOL karşıtlığı . Theodore Robert Bundy, Amerikalı seri katil ve tecavüzcü.

42 yaşında 24 Ocak 1989 günü “elektrik şoku “ile idam edilmiştir .

12-)Boğulmalar , baş , boyun yaralanmaları , kesikleri .

ÖRNEK : Naya Rivera ( 12.01.1987) Uranüs , ALGOL karşıtlığı . Naya Marie Rivera Amerikalı aktris, şarkıcı ve model. California eyaletine bağlı Ventura bölgesindeki Piru Gölü’ne açıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Rivera’nın kiraladığı teknede 4 yaşındaki oğlu Josey tek başına bulundu. Üzerinde can yeleği bulunan küçük çocuk, polislere yüzmek için göle gittiklerini, annesinin suya atladıktan sonra bir daha geri dönmediğini söyledi. Daha sonra Naya Rivera‘nın boğularak öldüğü açıklandı. ..

13-)Yoğun , tutkulu dişil cinsel enerji

Kişiyi öfke , kıskançlık ve kızgınlıkla etkisi altına alabilecek yoğun tutku ve ihtirasa işaret eder .Ancak kişi intikam almaya yönelik bu duyguları , kontrol altına alıp üretkenliğe ve yaratıcılığa çevirirse , tüm zor işlerin üstesinden gelebilecek güce kavuşur .

14-)Acı , ağrı ve ıstırap .

Etimolojik olarak Algol sabit yıldızı ağrı bilimi olan algoloji ile bağlantılıdır .Ayrıca benzer etimolojisi olan alkolün de bu yıldızla ilgili olduğu iddia edilir .Alkolün insan bedeninde ve bilinci üzerinde yarattığı zararlı etkiler , Algol sabit yıldızının temsil ettiği negatif konuların ortaya çıkmasına zemin hazırlar .(Poseidon ( Neptün ) nun alkoliklerle ve bağımlılıklar ile alakası vardır .)

15-)Kişinin en derin korku ve yetersizlikleriyle çatışması ve karanlık yönleriyle yüzleşmesi .Zor ve duygusal olarak yoğun deneyimler .

16-)Cinsellikten feragat etme , aseksüellik ya da yoğun cinsel enerji , seks bağımlılığı

ÖRNEK 1: Salvador Dalí (11/04/1904 ) Merkür , Mars ALGOL kavuşumu

Salvador Dali egzantrik giyimi, aykırı davranışları ve sözleriyle, din konusundaki değişken fikirleriyle, ilginç tekniğiyle, 20’nci yüzyılın en büyük sürrealist ressamı…

Çocuk yaşta travma üzerine travma yaşayan Dali, daha o dönemde ölümle cinsellik arasında derin bir bağ görmeye başladı. Cinsellikten köşe bucak kaçıyordu. Kadınlara dokunmaktan da, kadınlar tarafından dokunulmaktan da nefret ediyordu.Hayatının aşkı olan Gala ile dahi birlikte olamıyordu . Hayatı boyunca cinsel ilişkiye girmedi .Gala ile aşkı tam tamına 50 yılı aşkın bir süre kesintisiz devam etti, ta ki ölüm onları ayırana kadar…

ÖRNEK 2: Mick Jagger ( 26.07.1943) Ay , ALGOL kavuşumu .

İngiliz müzisyen, şarkı sözü yazarı, prodüktör ve aktör. Gerçek adı Michael Phillip “Mick” Jagger‘dır. Rock dünyasının IQ’su en yüksek yıldızı olarak da bilinen Jagger efsanevi rock’n roll grubu The Rolling Stones un beyni ve vokalistidir. The Rolling Stones’u sponsorlu ilk müzik grubu yapan ve böylece müziğin endüstrileşmesine önemli katkılarda bulunan Jagger, Microsoft‘a beste satan ilk sanatçıdır. Bir dönem alkol , uyuşturucu ve seks bağımlılığı tedavisi görmüştür . Fransa’da piyasaya çıkan “Mick, Sex and Rock&Roll” adlı kitapta dünyaca ünlü The Rolling Stones grubunun solisti Mick Jagger’ın cinsel yaşamı hakkında çarpıcı ayrıntılara yer verilmişti .

Kitapta The Rolling Stones grubunun solisti Mick Jagger, biseksüel ve seks bağımlısı olarak tanıtılıp, beraber olduğu erkek ve kadın sayısının 4 bini aştığı iddia edilmişti .

17-)Ölüm ve yeniden doğum temaları , ölüm kalım savaşları , ölümden dönme .

( Mitolojide Perseus , Athena’nın yardımıyla Medusa’nın başını kestiğinde , akan kan ile kanatlı Pegasus doğar .Bu nedenle Medusa hem ölümün , hem yeniden doğumun sembolüdür .)

ÖRNEK : Johnny Depp( 09.06.1963) Merkür , Venüs ALGOL kavuşumu . John Christopher Depp II, Amerikalı aktör, yapımcı ve müzisyen. On kere Altın Küre Ödülü’ne aday gösterildi, Sweeney Todd: Fleet Sokağı’nın Şeytani Berberi filmindeki Demon Barber rolüyle En İyi Erkek Oyuncu ödüllerinde birinci seçildi. Dünyanın en büyük film yıldızlarından biri olarak kabul edilmektedir. Tutku Günlükleri filminin çekimleri için sete özel uçağıyla giderken birden uçağın motorları durdu ve uçak düşmeye başladı. Yanında filmin yönetmeni Bruce Robinson’la uçan Johnny Depp uçağın düşmeye başlamasıyla birlikte gülmeyle ağlama arasında bir ruh haline büründüklerini söyled. Depp ve Robinson motorların yeniden çalışmaya başlamasıyla mucize eseri ölümden döndü.

Yazarın notu :Astrolojik kaynaklarda pek değinilmeyen ancak okuduğum kaynaklardan , mitolojisinden ve incelediğim haritalardan derlediğim Algol sabit yıldızına dair diğer kavramlar ;

-Töre , namus , kıskançlık cinayetleri

Medusa , hikayesinde de okuduğunuz gibi tecavüze uğramış , suçu olmadığı halde iffetsizlikle suçlanmış , ardından güzelliği elinden alınarak canavara dönüştürülmüş , şeytanlaştırılmış, aşağılanmış , dışlanmış , benliğinden men edilmiş , sürgüne yollanmış , Athena’nın düşmanlığına ve lanetine maruz kalmış ve en sonunda vahşi blr cinayete kurban gitmiştir.Medusa miti birçok yönüyle günümüz toplumlarında da görülen töre cinayetlerinin Antik Yunan mitolojisindeki örneklerinden biridir. Tecavüze uğrayan kadın mağdur durumdadır fakat cezalandırılan yine kadın olmuştur. Kadının kadına düşmanlığı görülmektedir. Ataerkil toplum yapısının getirdiği düzenle suçlu olan erkeğin suçunun örtbas edildiği , mağdur olan kadının ise bedelini hayatıyla ödediği bir durum söz konusudur . (Benzer ötekileştirilme ve şeytanlaştırılma , ayrıca yılan sembolizmi, farklı konu başlığı altında Lilith’in efsanesinde de görülür . Lilith, gerçekte çocuk düşmanı bir kadın değildir. Daha çok çocukları elinden alınan, doğar doğmaz öldürülen  bir anne olarak karşımıza çıkar ve bunun sonucu olarak bir intikam savaşı başlar. Sürgününün en  temel sebebi, bağımsızlık ve eşitlik istemesi, fikirleri için mücadele etmesi, Adem’in ona zorla  boyun eğdirmeye çalışmasına, iradesiyle  karşı koymasıdır. )

Astrolojik açıdan Türkiye ‘de töre cinayetlerinin özellikle Doğu bölgelerinde sıklıkla görülme nedenlerinden biri de beşinci evde bulunan Jüpiter gezegeninin Algol sabit yıldızı ile yaptığı karşıt açıdır .

ÖRNEK :Acıların kadını Bergen olarak anılan ses sanatçısı ( 15 temmuz 1959) Vertex , ALGOL kavuşumu .Şiron ve Mars’ın ALGOL e partil karesi .Birlikte olduğu kişi kıskançlık krizi sonucu önce yüzüne kezzap atıp güzelliğini elinden aldı, sonra da tek kurşunla canını.

-Soy lanetleri ( Athena’nın Medusa’yı lanetlemesi .)

LANETLİ SOYLARA ÖRNEK 1: ONASSİS AİLESİ

Aristotle Onassis(01.01.1907) Jüpiter , ALGOL kavuşumu . Yunan asıllı armatör ve iş adam

-Christina Onassis ( 11.12.1950 ) ASC , ALGOL kavuşumu Amerikan doğumlu bir Yunan iş kadını, sosyetik ve Onassis servetinin varisiydi. Aristoteles Onassis ve Tina Onassis Niarchos’un tek kızıydı.

-Athina Onassis ( 29.01.1985) Kuzey ay düğümü ALGOL kavuşumu , Satürn ALGOL karşıt açısı .Aristoteles Onassis’in hayatta kalan tek torunu

Onassis ailesini milyarderliğe taşıyan Aristotle Socrates Onassis’in hikayesi, 1906’da İzmir’de başladı. Kurtuluş Savaşı sonrasında Yunanistan’a göç eden Onassis ailesi burada tütün ticaretiyle uğraşıyordu. Yunanistan ve Arjantin arasındaki tütün ticaretiyle uğraşan Onassis, yıllar içinde milyon dolarların sahibi oldu. Onassis’in servetini katlayan iş ise dev tanker filoları oldu.

Onasis ailesi yıllar içinde intiharlar ve ölümlerle sarsıldı Önce ünlü armatörün eşi genç yaşta Paris’te bir otel odasında intihar etti. Onasis sarsıldı ama kısa sürede toparlandı. Ünlü Soprano Maria Callas’la yaşadığı fırtınalı aşkın ardından, bir suikastte öldürülen Eski Amerikan Cumhurbaşkanı John Kennedy’nin dul eşi, Jackie Kennedy’le yaptığı evlilikle dillerde dolaştı.

Onasis efsanesi, en büyük darbeyi Aristotle’ın sevgili oğlu Aris’in bir helikopter kazasında ölümüyle aldı. Aristotle Onasis, Aris’in ölümünden sonra bir türlü kendine gelemedi. Hastalandığında hastaneye gitmeyi bile reddetti. 1975’te ölüm döşeğindeyken, hem dev servetini hem de tek varisi olan kızı Christina’yı, en yakın arkadaşı olan Stelios Papadimitrou’ya emanet etti.

ÖRNEK 2:KENNEDY AİLESİ

-Robert F.Kennedy :(20.11.1925) Güneş , ALGOL karşıtlığı . Robert Francis “Bobby” Kennedy, Amerikalı siyasetçi. Ağabeyi Başkan John F. Kennedy’nin yönetiminde adalet bakanlığı ve danışmanlık yapmış, daha sonra senato üyeliğine seçilmiş, başkan adaylığı sırasında öldürülmüştür.

-John F.Kennedy ( 29.05.1917) Jüpiter , ALGOL kavuşumu John Fitzgerald Kennedy veya John F. Kennedy, kısaca JFK, Ocak 1961’den suikasta uğradığı Kasım 1963’e değin Amerika Birleşik Devletleri’nin 35. başkanı. Katolik İrlandalı bir aileden gelen Kennedy, 1947 yılından 1953’e kadar Temsilciler Meclisinde Demokrat Partinin Massachusetts temsilcisi olarak yer aldı.

-Maeve Kennedy McKean( 01.11.1979) Venüs , ALGOL karşıt açısı Maeve Fahey Kennedy McKean, Amerikalı halk sağlığı yetkilisi, insan hakları aktivisti, hukukçu ve akademisyen

Kennedy laneti: Ünlü Amerikan hanedanının nesiller boyu yaşadığı trajediler

-Kathleen Kennedy, 13 Mayıs 1948’de partneri VIII. Kont Fitzwilliam’la Güney Fransa’ya giderken uçaklarının düşmesi sonucu 28 yaşında hayatını kaybetti.

Kathleen, ileride ABD Başkanı olacak John F. Kennedy’nin kız kardeşiydi. Kathleen, Hartington Markisi olan kocası William Cavendish’in II. Dünya Savaşı’nda savaşırken Almanya’da öldürülmesiyle zaten kayıp yaşamıştı.

Patrick Bouvier Kennedy prematüre doğduktan yalnızca iki gün sonra trajik şekilde ölmüştü.

ABD başkanlığı yapan John F. Kennedy ve Jacqueline Kennedy’nin oğlu Patrick, 7 Ağustos 1963’te doğmuş ve aynı yıl 9 Ağustos’ta hayatını kaybetmişti.

Patrick, babasının ölümünden yalnızca üç ay önce, yenidoğan respiratuvar distres sendromu nedeniyle yaşamını yitirmişti.

ABD Başkanı John F. Kennedy’nin 22 Kasım 1963’te Lee Harvey Oswald tarafından suikasta uğraması, en çok yazılıp çizilen ölümdü.

Teksas’ın Dallas kentine siyasi amaçlı ziyaretinde Kennedy, eşiyle çıktığı konvoy esnasında iki kez vurulmuştu.

Başkan, 46 yaşındaydı ve suikasta uğramadan önce bin 36 gün görev yapmıştı.

Erkek kardeşi Robert Kennedy de siyasette onun ayak izinden yürümüş fakat aynı kaderi yaşamıştı.

Robert F. Kennedy, Demokrat Parti’nin başkan adaylığı için Kaliforniya ön seçimlerini kazandığı gün, yani 5 Haziran 1968’de suikasta uğramıştı.

New York senatörü, Los Angeles’da Büyük Elçi Oteli’nde Sirhan Sirhan tarafından vurulmuş ve ertesi gün yaşamını yitirmişti.

Hem kendisinin hem de ağabeyinin suikastı komplo teorilerine konu oldu.David A. Kennedy, 25 Nisan 1984’te 28 yaşındayken Florida’da aşırı dozda uyuşturucudan ölmüştü.

Babası Robert F. Kennedy’nin suikasta uğradığını televizyonda görmesinin o zamanlar 11 yaşındaki David’in akıl sağlığını kötü şekilde etkilediği belirtilmişti.

Eğlence amaçlı sık sık uyuşturucu kullanan ve 1984’te bir süre rehabilitasyona giren David, aile buluşması için Florida’ya gitmiş fakat birkaç gün sonra ölü bulunmuştu.

Robert F. Kennedy’nin 11 çocuğundan biri olan Michael LeMoyne, Colorado’nun Aspen kentinde kayak yaparken kaza geçirdikten sonra 39 yaşında hayatını kaybetmişti.

Hukuk ve siyaset alanında çalışmalar yapan LeMoyne, amcası Ted Kennedy’nin 1994’teki senato seçimleri kampanyasına yardım etmişti.

Öldüğü yıl eşinden ayrılan LeMoyne hakkında çocuğunun reşit olmayan bebek bakıcısına cinsel istismarda bulunduğuna dair soruşturma açılmıştı.

John F. Kennedy’nin oğlu John F. Kennedy Jr., 16 Temmuz 1999’da özel uçağının Atlantik Okyanusu’na düşmesiyle yaşamını yitirmişti.

Siyasi yayın George’u kuran John F. Kennedy Jr., amatör oyunculuk da yapmıştı.

Uçak kazasında onunla birlikte eşi Carolyn Bessette-Kennedy ve baldızı Lauren Bessette de ölmüştü.

John F. Kennedy Jr.’ın ölümü izleyen yıllarda Mary Richardson Kennedy intihar ederken, Saoirse Roisin Kennedy Hill de yanlışlıkla aşırı dozda uyuşturucu madde alarak hayatını kaybetti.

Aile ayrıca sansasyonel trajedilere de karıştı, bunların en dikkat çekeni John ve Robert’ın kardeşi Ted Kennedy’nin Chappaquiddick Adası’nda aracıyla köprüden uçmasının ardından boğulan Mary Jo Kopechne’nin ölümüydü.

Maeve Kennedy McKean ve Gideon McKean’in ölümleri, Amerika’nın en ünlü ailelerinden birinin yaşadığı zamansız ölümlerin uzun tarihinde diğer bir trajedi oldu.

Kennedy ailesi son 70 yılda aralarında suikastlar ve kaza sonucu gerçekleşen ölümlerin de bulunduğu pek çok trajediye göğüs gerdi. Bunlar, hanedanlığın 20. yüzyıl Amerikan tarihindeki itibarına rağmen trajik bir aile olarak anılmasına yol açtı.

-Sürgün edilmek , aşağılanmak , kimliksizleştirilmeye çalışılmak .

( Athena , Medusa’yı cezalandırmak için Hyperborea’ya sürmüştü. )

ÖRNEK 1: Şah Rıza Pehlevi ( 26/10/1919) Güney ay düğümü ALGOL kavuşumu , ay ALGOL karşıtlığı.

Muhammed Rıza Şah Pehlevi, 1941’den, ülkesini terk ettiği 1979’a kadar tahtta kalan İran şahıdır. Batı yanlısı bir dış politika izleyen Pehlevi, İran’ın son monarşik lideridir. Şehinşah ve Sayeh-eh-Hodah gibi imparatorluk unvanları vardır.

Rıza Pehlevi, 20. yüzyılın en görkemli devrimlerinden birinde vatanından sürgün edilmiş bir şekilde öldü. Kız kardeşi , Prenses Aşraf İran’ın “siyah panteri” olarak tanınıyordu. Hayatının sonuna kadar depresyonlar ve bağımlılıklarla boğuştu, üç başarısız evlilik yaptı ve sonra oğullarından biri suikasta kurban gitti. Kızı Leyla, 2001’de Londra’da bir otel odasında yüksek dozda uyuşturucu almış bir şekilde ölü bulundu. Oğlu Ali Rıza Pehlevi 44 yaşında intihar etti New York Times’ın eski Türkiye ve İran muhabiri Stephen Kinzer, prensin trajik ölümünü ve hanedanın lanetini kaleme aldı

-Fiziksel görünüşün , güzelliğin , dış etkenlerle bozulması ( Mitolojide Medusa’nın güzelliğinin elinden alınması .)

ÖRNEK 1: Estetik kurbanı Jocelyn Wildenstei ( 05.08.1940) Uranüs , ALGOL kavuşumu .Yaptırdığı estetik ameliyatlar nedeniyle yüzü bir kediyi andıran ve ‘Kedi Kadın’ lakabıyla anılan milyarder Alec Wildenstein’ın eski eşi ,ABD sosyetesinin tanınmış ismi .

Kocası terk etmesin diye yaptırdığı estetik ameliyatlar için milyon dolarlar harcadı Ancak hem güzelliğini kaybetti , hem eşini …

ÖRNEK 2: Tina Fey ( 18.05.1970) Güneş , ALGOL kavuşumu . Elizabeth Stamatina “Tina” Fey Amerikalı yazar, komedyen ve oyuncu. Fey şu an 30 Rock adlı dizinin yardımcı yapımcısı, yazarı ve başrol oyuncusudur.

Tina Fey henüz çocukken bahçede oynadığı sırada yabancı birisi tarafından yüzü kesilmiş , dudağının altındaki yara izi bu saldırıdan kalmıştır .

-Kadın düşmanlığı ( mizojini ) , Odipyen sevgi/ Kastrasyon Kompleksi/ Medusa Travması.

( Athena’nın , Medusa’ya yaptıkları kadının kadına olan düşmanlığına bir örnek teşkil eder . Ayrıca Perseus ‘un Medusa’nın gövdesine basarak , kesik başını havaya kaldırması onu aşağılama ve hakimiyetini gösterme çabasıdır .)

Kadın düşmanlığı (mizojini), kadınlara karşı duyulan soğukluk, antipati veya abartılı düşmanlıktır. İngilizcedeki “misogyny” terimi Yunancadaki kadın (gyne) ve nefret etmek (misein) kelimelerinden türetilmiştir.

Kadın karşıtı cinsiyetçilik ile karşılaştırıldığında kadın düşmanlığı (misogyny), genelde erkeklerde görülen kadın karşıtlığı olduğu gibi bazı kadınlarda da buna ilişkin görüşler görülebilmektedir.

Feminist teoride kadın düşmanlığı, erkeklerin kadını ikinci plana attığı düşünülen ırkçılık veya Yahudi-karşıtlığına benzer politik bir ideoloji olarak değerlendirilir.

Ruhsal bir bozukluktan ileri gelebileceği gibi, sıklıkla bireyin çocukluktaki yaşantılarından, bunların özellikle anne ve babaya ilişkin olanlarından kaynaklanır. Gerek erkeklerde, gerekse kadınlarda görülebilir. Anne ve babanın Oedipus kompleksi dönemini yaşayan çocuklar karşısında takındıkları yanlış tutum, sergiledikleri yanlış davranış böyle bir duruma neden olabilir.

Kimi babaların kız evlatlarına karşı aşağılayıcı, küçümser davranışı, erkek evladın kız evlada üstün tutulması da böyle bir tutumu doğuran etkenler arasındadır. Kadın düşmanlığı bazen, tüm dişisel nesnelere düşman gözüyle bakacak kadar aşırı boyuta varabilir.

Örneğin çocuğun gözünü annenin iğdişle korkutması, kadınlara karşı böyle bir düşmanlığa neden olabilir.

Freud’a göre de Medusa’ya bakanın taş kesilmesinin iki sebebi vardır .İlki kastrasyon korkusu; ikincisi cinsel çekimdir. Bu da Medusa’yı femme fatale yapar.

Agnes Michaux “Kadın Düşmanı Sözlük”te tarih boyunca kadın düşmanlığı yapan ünlü simaları bir kitapta derlemiştir .Kitaba göre Jean La Fontaine de ünlü kadın düşmanlardandır ve haritasında Pluto , ALGOL ile kavuşmaktadır .

Kaynaklarda ayrıca canavarlar yaratmak( Frankenstein), Tanrıyı oynamak, garip kafalar, alışılmadık saçlar, anormal cinsel dürtü, sapkınlık, çarpık zihin , abartılı tavır, miras , şöhret , deformiteler, yaratıcısı için yıkıcı hale gelen bir yaratım, yenilenme, kardeş rekabeti ,iktidara karşı iktidarsızlık , çarpıcı, tüyler ürpertici, akıllara durgunluk veren, aklını kaçırma, maddeye üstünlük, ultra yaratıcı, kendi tanrın olmak, acı, ıstırabı önemsemek, işitsel sanrı , şeytanları kovmak, gölgeyle çalışmak gibi kavramlarla ilişkilendirilir .

ASTEROİD MEDUSA (No 149)

Asteroidler Mars ve Jüpiter arasında, belirli bir yörüngede dolanan, çeşitli büyüklük ve şekildeki kaya ve metal parçalarıdır .Asteroit Kuşağı olarak adlandırılan bu bölgede milyonlarca asteroid vardır.

Fransız astronom J.Perrotin tarafından 21 Eylül 1875’te keşfedilen ve Yunan mitolojisinde yılan saçlı bir canavar olan Gorgon Medusa’nın adını alan parlak renkli bir asteroitidir. Keşfedildiğinde, Medusa açık arayla en küçük asteroitti. O zamandan beri binlerce küçük asteroit bulundu.

Anahtar Kelimeleri: Korku , şiddet , acı ,zulüm ,tahakküm, dinsel güç , bilgelik , akıllılık , güzelliğe odaklanma, korunma ve savunma konularının önemli yaşam temaları haline gelmesi , korkutucu bir görünümün kolayca kabul edilmesi , kıskançlık , haritada kutsal olan bir noktayı, savunmanız ve yaşamınız boyunca taşımanız gereken bir sırrı, kutsal bir görevi temsil etmektedir .

Medusa mitinde , ona bakanları taşlaştırmak suretiyle lanetlenmiştir .Bu sayede yalnızlaştırılmış , kimliksizleştirilmiş ve aşağılanmıştır .Asteroit bu açıdan sevgisiz bırakılma suretiyle kişinin duygularının körelmesi , taşlaşması anlamına da gelir .

Ayrıca ilkel yoğun ve tutkulu kadın cinselliği, kişinin yüzleşmesi gereken karanlık yönleri , cesareti , onuru , toplumsal itibarını ifade eder .Medusa işlevsel (Jüpiter) başarıya (Satürn) giden yolda karşılaştığımız zorluklar olarak konumlandırılır .Bu asteroid acımasızlık -şefkat , hoşgörü -fanatizm , sevgi -nefret, güzel -çirkin gibi birbirine zıt kavramlarla da ilintilidir .

Medusa’nın durumunda, bu tür sorunların ortaya çıktığı “döngü” dönemi, metafiziksel olarak asteroidin yörüngesinin tam uzunluğu olan 3.2 yıl ile tanımlanır. Bazılarımız için (muhtemelen haritalarında Medusa etkisi olanlar), bir “Medusa sorunu” nu aşmak ve bu nedenle bir sonraki ile yüzleşmek için bu kadar zaman bekleyebilir .

Devinimi :124.88 yıl

Genel anlamda sabit yıldızlar bilhassa kendi doğasında bir gezegenle kavuşumda ise etkileri daha çarpıcı , ani, sert ve şiddetli olabilir .Tetiklendiklerinde bir dizi beklenmedik olaylar yaşanabilir .Yıldızların burçlardaki etkileri , tamamen kişinin hayatı dürüst bir amaç duygusuyla nasıl yaşadığına veya yaşamadığına, hayat felsefesine , ideal ve inançlarına göre değişir . Edgar Cayce’nin dediği gibi “YILDIZLARIN İRADESİ YOKTUR . İNSANIN İRADESİ VARDIR .ŞUURLU OLANLAR YILDIZLARI ETKİLER .”

Genellikle doğum haritalarında sabit yıldızların diğer gezegenlerle veya köşe noktalarıyla yaptıkları kavuşumlar göz önüne alınır ve etki derecesinin mümkün olduğunca dar tutulması (1 -2 derece) önerilir. Aynı zamanda paralel ve karşıt açılar da değerlendirmeye alınır .Bazı astrologlar orta noktalara denk gelen sabit yıldızlarla ve bahsi geçen açılar dışındaki açılarla da çalışırlar .

Bir kişinin haritasında ALGOL sabit yıldızı (26 ̊10′ Boğa) gezegenlerle , ay düğümleri gibi matematiksel noktalarla ya da köşe noktalarla 1-2 derece orbla kavuşumda ya da karşıt açıda ise kişi bu güçlü enerjiyi yaratıcılık, ilgili konularda derin farkındalık ya da topluma hizmet bağlamında dönüştürebilir .Çünkü temel prensipte uçlar aynı noktada buluşur .Yıkabilen blr enerji , yeniden yapılandıradabilir , hayat alan bir enerji , hayat verebilir .Persues , Medusa ‘nın kafasını kestiğinde başının sol damarındaki kanının öldürücü zehir içermesi, sağ damarındaki kanının ise ölüyü diriltecek güçte bir ilaç olması onun hem öldürme , hem kurtarma gücüne sahip bir varlık olduğunu gösterir Her ne kadar tüm kaynaklarda bu yıldızla ilgili “korkunç şeyler” ifadesi geçse de , biz biliyoruz ki dualite gereği hiçbir enerji sadece kötücül ya da sadece iyicil çalışmaz .Bana göre antik kaynaklarda sabit yıldızlara atanmış son derece olumsuz kavramlar yeniden gözden geçirilmeli ve revize edilmelidir . Bir haritada Algol ‘ün bulunması , mutlaka dehşet ve felakete neden olacağı veya kişinin kurban pozisyonunda kalacağı anlamına da gelmez.Ancak bu yerleşim insanın korkularıyla ve karanlık yönleriyle yüzleşme biçimini göstermesi açısından önemlidir . Kişi Algol sabit yıldızının ifade ettiği konularda yaşadığı ya da tanıklık ettiği deneyimler sonucunda derin farkındalıklar ve hissedişler geliştirebilir . Mesela Algol sabit yıldızı etkisi ile doğmuş zenci bir çocuk , ırkçılık şiddetine maruz kalmış bir ailenin üyesi olarak dünyaya gelip , bu konuda yaşanmış acıların ( kendisi deneyimlemese de ) farkında olabilir . Şair Maraquita Platov (Algol Merkür kavuşumu ), çocukluğunda I. Dünya Savaşı’nın dehşetinden o kadar etkilenmişti ki, neredeyse tüm çalışmaları savaş karşıtı temalara adamıştı .Benzer şekilde Stephen King , Kuzey ay düğümü Algol kavuşum enerjisini genellikle gerilim ve korku türünde eserler vererek kullanmış , Salvador Dali , Leonardo Da Vinci , Van Gogh gibi ressamlar sanatta , Bob Dylan , John Lennon , Mick Jagger gibi müzisyenler müzik alanında dünyaca ünlü eserlere imza atarak kullanmışlardır

“Acı ve dehşeti görmezden gelemez veya bir kenara atamazsınız … Bir haritadaki Algol yerleşimi, bu yaşamdaki insan deneyiminin bu sert yönlerinin yüzleşmesi ve özümsenmesi konusunda ısrar eder. Algol , diğer yıldızlar gibi görevler verir. Anlaşılır ve kabul edilirse, bize büyük güç ve yaratıcılık ödülleri sunar. Bu muhteşem zorluklardan korkulmamalı, anlaşılmalı ve olumlu bir şekilde kullanılmalıdır. ” Diana Rosenberg

Barrett L. Dorko, P.T. Perseus ’Shield adlı makalesinde de şöyle yazıyor:

“Medusa mitinin anlamı açıktır. Korku ve güçlü duygu dolu bir olayla doğrudan yüzleşmek, büyük olasılıkla hareketsizliği, travmanın başlangıçta yarattığı “taşa dönüşü” üretir. “

Jung ise bizi hareketsiz kılacak olan bilinçdışının yönlerini “görme” kapasitesi olarak aynanın sembolizminden bahseder.

Böyle bir görüş (çoğu zaman bilinçli zihni sarsan ve üzen) ancak bilinçdışı aracılığıyla elde edilebilir – tıpkı görünüşü insanı taşa çeviren Gorgon Medusa’nın Yunan mitinde olduğu gibi, ancak aynada bakılabilir.

ALGOL SABİT YILDIZINA SAHİP ÜNLÜLER

1-Salvador Dalí (11/04/1904 ) Merkür , Mars ALGOL kavuşumu

Salvador Dali egzantrik giyimi, aykırı davranışları ve sözleriyle, din konusundaki değişken fikirleriyle, ilginç tekniğiyle, 20’nci yüzyılın en büyük sürrealist ressamı…

İspanya’nın Figueres kentinde doğdu. Kendisinden 9 ay önce sindirim yolu iltihabından ölen 3 yaşındaki abisinin ismini almıştı: Salvador…

Salvador, ölen kardeşine ikizi kadar benziyordu.Bu yüzden küçük yaşta kimlik sorunu yaşıyor, kendisini ailesine kanıtlamak için histeri krizleri geçirip teatral hareketlerde bulunuyordu.

1973’te hiç tanımadığı kardeşi hakkında şöyle yazdı:

“Doğar doğmaz tapınılan bir ölünün ayak izlerinden yürümeye başladım. Beni severken hala onu seviyorlardı aslında. Belki de benden çok onu… Babamın sevgisinin bu sınırları, yaşamımın ilk günlerinden itibaren çok büyük bir yara oldu benim için.”

Çocuk yaşta travma üzerine travma yaşayan Dali, daha o dönemde ölümle cinsellik arasında derin bir bağ görmeye başladı. Cinsellikten köşe bucak kaçıyordu. Kadınlara dokunmaktan da, kadınlar tarafından dokunulmaktan da nefret ediyordu.Hayatının aşkı olan Gala ile dahi birlikte olamıyordu . Hayatı boyunca cinsel ilişkiye girmedi .Gala ile aşkı tam tamına 50 yılı aşkın bir süre kesintisiz devam etti, ta ki ölüm onları ayırana kadar…

2-Leonardo di ser Piero da Vinci (15/04/1452) Venüs Algol kavuşumu var .Rönesans döneminde yaşamış İtalyan hezârfen, döneminin önemli bir filozofu, astronomu, mimarı, mühendisi, mucidi, matematikçisi, anatomisti, müzisyeni, heykeltıraşı, botanisti, jeoloğu, kartografı, yazarı ve ressamıdır.

Tam ismiyle Leonardo di ser Piero da Vinci, 15 Nisan 1452’de İtalya’nın Floransa şehri yakınlarındaki Tuscany kasabasına bağlı Vinci köyünde evlilik dışı ilişki sonucu gayrimeşru olarak dünyaya geldi.

Da Vinci Floransa’da çalışırken eşcinsel ilişki suçlamasıyla henüz 24 yaşındayken idamla yargılanmanın eşiğine geldi ancak suçlamaların geri çekilmesiyle olay kapandı.

Hayatı boyunca evlilik yapmayan Da Vinci’nin bilindiği kadarıyla çocuğu da hiç olmadı. Da Vinci’ye az sayıdaki tablolarından önemli bir bölümü uzun süre sevgilisi olan ve daha sonra kendisi de önemli bir sanatçı haline gelen asistanı Gian Giacomo Caprotti’ye miras edildi. Sanatçının eserleri, hayatı ve yaşam tarzı hakkında pek çok ilginç bilgi bulunuyor. Tuttuğu notları aynada okunabilecek şekilde tersten yazan Da Vinci’nin bunu fikirlerini korumak için bir yöntem olarak kullandığı , kendinin ise aynaya ihtiyaç duymadan bu notları rahatlıkla yazıp okuyabildiği aktarılıyor.

Şiddete ve savaşa kişisel olarak eğilimi ve ilgisi olmasa da kendisini himaye eden yönetici ailelerin talepleri doğrultusunda çok sayıda yeni tür savaş aleti, silahı ve aracı tasarladı .

Bugün bisiklet, uçak, helikopter, denizaltı gibi araçların yanı sıra dalgıç kıyafeti, birçok makaralı, çarklı ve yaylı alet ilk kez onun çizimleri ve tasarımları ile doğdu . Sağ koluna felç indikten sonra Leonardo da Vinci, resimden çok bilimsel çalışmalara ağırlık verdi.

Kadavraları parçalayarak insan anatomisi üzerinde de çalışmalar yapmıştı. ” Sadece damarların nasıl çalıştığının işlevini anlayabilmek için, on tane ceset açmak zorunda kaldım” diyordu Da Vinci notlarında. Yaşamı boyunca 30’u insan olmak üzere 100’ü aşkın kadavrada yaptığı anatomi çalışmaları sonucunda 779 anatomik çizim gerçekleştirmiştir. Ünlü yapıtları Mona Lisa , Son akşam yemeği , Vitruvius adamı

3-Theo Van Gogh ( 01/05/1857) Uranüs , Venüs ALGOL kavuşumu .

Hollandalı art izlenimci ressam, ilk hayal kırıklığını henüz küçük bir çocukken gönderildiği yatılı okulda yaşamış Vincent van Gogh! Kendini yapayalnız hisseden çocuk, ne kadar uğraşsa da hem dindar hem de katı kuralları olan anne-babasını eve geri dönmeye ikna edememiş. Bu yalnızlıktan derinden etkilenen Van Gogh, ikinci büyük üzüntüsünü aşık olduğu kız, evlilik teklifini geri çevirdiğinde yaşamış. Depresyona girip içine kapanan genç, devayı dinde bulmaya çalışmış ama bu kez de işinden olmuş.

Babası gibi rahip olmak istemesine rağmen girdiği sınavların hiçbirinde başarılı olamamış ve yolunu kaybetmiş bir şekilde oradan oraya savrulmuş. Pek çok yer gezen, zaman zaman akrabalarının , zaman zaman ailesinin yanında kalan Van Gogh, uzun süre kötü şartlar altında yaşamış. Alkol ve sigara kullanımı arttırması ile hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı bozulmuş. Onu hiçbir zaman bırakmayan tek yoldaşı ise kardeşi Theo olmuş.

Sonuçta 37 yaşındayken kendini göğsünden vurarak intihar eden Vincent van Gogh , Salvador Dalí ve Leonardo Da Vinci gibi dünyaca ünlü ressamlar arasında yer alan bir isim. Manzara, natürmort otoportre ve portre tarzında eserler veren isim, canlı renkleri ve kendine has fırça darbeleriyle modern sanatın temellerini atmış sayılmaktadır.

4- Thomas Watt Hamilton ( 10/05/1952) Ay , ALGOL karşıt açısı .Dunblane katliamı, 13 Mart 1996’da İskoçya’nın Stirling yakınlarındaki Dunblane İlköğretim Okulu’nda gerçekleşen ve 16 öğrenci ve 1 öğretmenin ölümü ile sonuçlanan katliam.Thomas Watt hamilton 17 masum insanı öldürdükten sonra intihar ederek yaşamına son verdi..

5- Jim Jones ( 13/05/1931) Güneş , ALGOL kavuşumu .ABD’li “People’s Temple” (Halkın Tapınağı) kilisesinin kurucusu olan vaiz. 1978 yılında Guyana’da kendisi ve müridlerine has kasabası Jonestown’da 911 müridini aynı anda intihar etmeye ikna etmiş ve kendisi de müridleriyle birlikte ölmüştür.

6-Joseph Perkins ( 29/04/1969) Merkür , ALGOL kavuşumu , Neptün ALGOL karşıtlığı .Amerikalı katil .Annesini ve anneannesini öldürdü .

7-Marshall Applewhite (17/05/1931) Ay , Güneş ALGOL kavuşumu .

Cennetin Kapısı (Heaven’s Gate) Tarikatı ve 39 Gencin Toplu İntiharı olayı .Marshall Applewhite yani bilinen adıyla ”Do” sıradan bir üniversitede  müzik öğretmeniydi. Öğretmenlik yaptığı okuldan bir öğrencisiyle eşcinsel ilişkiye girdiği iddasıyla ilişkisi kesildi. Bu olaydan sonra eşinden boşanarak ruhsal sorunlar yaşayan Marshall  2 yıl Texas’ta akıl hastanesinde tedavi gördü. Burada kendisiyle aynı inançları paylaşan bir hemşireyle evlendi ve eşiyle beraber kurduğu Cennetin Kapısı Tarikatı ABD’de bir çok eyalete yayıldı. Kendisinin İsa’nın dünyaya dönmüş hali olduğunu ileri süren Marshall taraftarlarının aileleri dahil, dünya ile ilgili her şeylerini terkedip insanüstü bir yolculuğa  hazırlanmasını istiyordu. Marshall, uzaylılardan bilgi aldığı ve kendisine bu bilgilerin insanlar ile paylaşılması söylendiği için ”Cennetin Kapısını” kurduğunu idda etti. 18’i erkek 21’i kadın tarikat üyelerinin yaşları 24 ila 18 arasında değişmekteydi.  Hepsinin üzerinde siyah pantolonlar, siyah gömlekler, siyah spor ayakkabıları vardı. Grup üyelerinin hiçbiri sigara, alkol ve uyuşturucu madde kullanmıyorlardı. Temizliğe çok önem veriyorlar ve saç kesimleri aynıydı. Erkek üyelerin hepsi Vazektomi yöntemi ile kısırlaştırılmışlardı. Bazı tarikat üyelerinin üzerinden  intihardan önce neler yapmaları gerektiği yazılı notlar çıkmıştır. Yüzleri iki kişi hariç mor renkli eşarplar ile örtülmüştü. 13 kişilik gruplara ayrılmışlar ve gruplar halinde intihar etmişlerdi. Son gruptaki iki kişi diğer 11 kişinin ölümlerini kolaylaştırmada yardımcı olmak amacıyla gruptan ayrılmışlardı son gruptaki iki kişinin yüzünde örtü ve plastik torba olmasından da bu anlaşılıyor.Marshall’ın muritlerine karşı son derece katı ve fanatik tutumuyla kaydedilirken, 39 kişinin puding ve fenobarbitol ilacını karıştırdıktan sonra votka içtikleri ve ranzalarında ölümü bekledikleri belirlenmiştir. Tarikatın üyeleri, kendilerini ilk kez iki bin yıl önce dünyaya gelen görevli uzaylıların torunu olarak tanımlıyorlar. Amaçlarını,”Dünya uygarlığı ve insanın bir üst dereceye çıkmasına yardımcı olmak” şeklide özetleyen muridler, insan bedenini bu amaca ulaşmak için kullanılan araç olarak görüyorlar.

İntihar eden gençlerin amacının Hale Bopp kuyruklu yıldızının arkasında bulunduğuna inandıkları UFO aracılığyla kozmik cennete ulaşmak. Marshall bu 39 insana hale-bopp adındaki kuyruklu yıldızını uzaylılara ait devasa bir uzay gemisi olarak tanıtmıştır. Bu uzay gemisi onları cennetteki evlerine götürmek için gelmiştir.

8-Timothy McVeigh( 23/04/1968) Neptün , ALGOL karşıt açısı .

Timothy James McVeigh, 1995 yılında Oklahoma City’yi bombalayan, 168 kişiyi öldüren ve 680’den fazla kişiyi yaralayan ve Alfred P. Murrah Federal Binasının üçte birini yok eden Amerikalı bir yerli teröristti. Bombalama, 11 Eylül saldırılarından önce ABD’deki en ölümcül terör eylemiydi.

9-Susan Atkins ( 07/05/1948) Merkür , ALGOL kavuşumu . Susan Denise Atkins, Charles Manson’un “Ailesi” nin üyesi olan Amerikalı hükümlü bir katildi. Manson’un takipçileri, 1969 yazında beş haftalık bir süre boyunca Kaliforniya’daki dört yerde bir dizi dokuz cinayet işlediler.

10-Andrew Cunanan ( 31/08/1969) Neptün , ALGOL karşıt açısı .

Andrew Cunanan, İtalyan modacı Gianni Versace’yi 16 Temmuz 1997’de Miami’deki evinin önünde öldüren Filipin ve İtalyan kökenli eşcinsel fahişe. Modacıyı öldürdükten sonra ABD polisinin peşine düştüğü katil, kaçamayacağını anlayınca kafasına ateş ederek intihar .

11-Gianni Versace ( 02/12/1946) DSC , ALGOL kavuşumu . Gianni Versace, İtalyan moda tasarımcısı, iş adamı. Versace, dünyaya yayılan ününü tasarımdaki yeteneğine borçluydu. Aynı zamanda tiyatro kostümü de tasarlayan modacı, Andy Warhol’dan ve modern soyut sanattan etkilenmişti. Andrew Cunanan tarafından öldürüldü .

12- John Lennon ( (09/10/1940) Uranüs , ALGOL kavuşumu . John Winston Ono Lennon, İngiliz müzisyen. The Beatles isimli müzik grubunun üyelerinden biridir Kariyerinde yeniden yükselmeye başladığı bir dönemde, Beatles hayranı olduğunu iddia eden ve akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen Mark David Chapman tarafından 8 Aralık 1980’de New York’ta kaldığı otelin önünde öldürüldü.

13-Bob Dylan ( 24/05/1941) Uranüs , ALGOL kavuşumu . ABD’li Şarkıcı, söz yazarı, yazar, şair, senaryo yazarı Dylan, “Amerikan müziğinde yeni şiirsel bir anlatım yarattığı için” Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görülmüştü

14- Christine Keeler ( 22/02/1942) Satürn , Mars , Ay , Uranüs ALGOL kavuşumu . Christine Keeler, eski İngiliz model ve mankendir. Siyaset literatürüne ‘Profumo Olayı’ olarak geçen, İngiltere’yi sarsan en büyük seks skandalının baş aktörüdür. Savaş Bakanı John Profumo ve Londra’daki Sovyet askeri ataşesi Albay Eugene İvanov ile girdiği ilişkiler, büyük bir skandal olarak kamuoyunda konuşulmuştur

15-Erik Menendez ( 27/11/1970) Ay , ALGOL karşıtlığı . 1989 yılında, kardeşler Lyle ve Erik Menendez, ebeveynleri Jose ve Kitty Menendez’i acımasızca öldürdüler .Jose Menendez ünlü bir film yapımcısıydı. Karısı ve iki oğluyla birlikte bir malikânede yaşıyordu. 20 Ağustos 1989 gecesi birileri bu görkemli eve girip onu ve karısını pompalı tüfeklerle defalarca vurarak öldürdü. Eve gelip anne ve babasını bu şekilde bulan Lyle hıçkıra hıçkıra ağlayarak polisi aradı ve durumu bildirdi. Polis aylarca süren araştırmalara karşın bir şüpheli bulamadı, ta ki dönüp bu sırada iki kardeşin ne yaptığına bakana kadar. İki kardeş cinayetin ardından geçen aylarda yaklaşık bir milyon dolar harcamıştı ve hiç de ailelerinin yasını tutuyor gibi görünmüyorlardı. Polis bu durumu değerlendirip kardeşleri sıkıştırınca cinayeti onların işlediğini anladı.

16-Beverly Potts ( 15/04/1941) Uranüs , ALGOL kavuşumu . Beverly Rose Potts, 1951’de yakındaki bir parkta bir gösteriye katıldıktan sonra evinden sadece birkaç blok kaybolduğunda ünlü kayıp kişiler vakasının konusu olan Cleveland, Ohio’dan Amerikalı bir kızdı. Asla bulunamamıştır ve ortadan kaybolması hala çözülmemiştir

17- Moses Annenberg ( 11/02/1877) Pluto , ALGOL kavuşumu . Moses “Moe” Louis Annenberg, 1936’da Amerika Birleşik Devletleri’nde ayakta kalan en eski üçüncü gazete olan Philadelphia Inquirer’ı satın alan Amerikalı bir gazete yayıncısıydı. Inquirer, haftada ortalama on altıncı ABD gazetesi tirajını kazandı ve on sekiz Pulitzer kazandı.

18- Mata Hari ( 07/08/1876) Pluto , ALGOL kavuşumu , Jüpiter ALGOL karşıtlığı . Mata Hari, I. Dünya Savaşı yıllarında, dansçı kimliği altında Almanya hesabına çalışan casus. Hollandalı olan Mata Hari’nin asıl adı Margaretha Geertruida Zelle’dir.24 Temmuz 1917’de 3 numaralı divan-ı harbe verildi ve 15 Ekim 1917’de kurşuna dizilerek idam edildi.

19-Caleb Folbigg(01/02/1989) Jüpiter , ALGOL kavuşumu . Annesi Kathleen Megan Folbigg, üç çocuğu Patrick Allen, Sarah Kathleen ve Laura Elizabeth’i öldürmekten hüküm giymiş bir Avustralya seri çocuk katili. Caleb Gibson da annesi tarafından öldürülen bir bebek .

20-Ray Larsen ( 14/04/1938) Mars , ALGOL kavuşumu var .The National Knights of the Ku Klux Klan ‘ın liderlerinden .

21-TED Bundy ( 24/11/1946) Merkür , ALGOL karşıtlığı . Theodore Robert Bundy, Amerikalı seri katil ve tecavüzcü. 1974 ve 1978 yılları arasında, Amerika Birleşik Devletleri’nin çeşitli yerlerinde çok sayıda genç kadını kaçırmış, tecavüz etmiş ve öldürmüştür.

22-Joseph Stalin ( 18/12/1878) Pluto , ALGOL kavuşumu , Mars ALGOL karşıtlığı .

Josef Stalin, Gürcü asıllı Sovyet mareşal, devlet adamı ve Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri. Sovyetler Birliği’ni 1920’lerin sonundan ölümüne kadar diktatörlük rejimi ile yönetti.

23-Şah Rıza Pehlevi ( 26/10/1919) Güney ay düğümü ALGOL kavuşumu , ay ALGOL karşıtlığı.

Muhammed Rıza Şah Pehlevi, 1941’den, ülkesini terk ettiği 1979’a kadar tahtta kalan İran şahıdır. Batı yanlısı bir dış politika izleyen Pehlevi, İran’ın son monarşik lideridir. Şehinşah ve Sayeh-eh-Hodah gibi imparatorluk unvanları vardır.

Rıza Pehlevi, 20. yüzyılın en görkemli devrimlerinden birinde vatanından sürgün edilmiş bir şekilde öldü. Kız kardeşi , Prenses Aşraf İran’ın “siyah panteri” olarak tanınıyordu. Hayatının sonuna kadar depresyonlar ve bağımlılıklarla boğuştu, üç başarısız evlilik yaptı ve sonra oğullarından biri suikasta kurban gitti. Kızı Leyla, 2001’de Londra’da bir otel odasında yüksek dozda uyuşturucu almış bir şekilde ölü bulundu. Oğlu Ali Rıza Pehlevi 44 yaşında intihar etti New York Times’ın eski Türkiye ve İran muhabiri Stephen Kinzer, prensin trajik ölümünü ve hanedanın lanetini kaleme aldı

24-George Bernard Shaw, (26.07.1856) İrlandalı yazar. Uranüs ALGOL kavuşumu .Oyun yazarı olarak ünlenen yazar, altmıştan fazla oyuna imza atmıştır. Sıradışı zekasına yakışır sıradışı bir yaşamın da sahibi. Kadın hakları savunucusu ve sosyalist olarak bilinen Bernard Shaw, sıkı bir vejeteryan ve İslamiyet sempatizanı. Shaw, hem Nobel hem de Oscar kazanan ilk ve tek insan. 1925’te Nobel Edebiyat Ödülü’nü, 1938’de Pygmalion oyunu ile Oscar’ı alarak, bu iki ödülü de alabilen ilk ve tek insan oldu. Shaw’un kadınlarla olan ilişkisi ile ilgili değişik kaynaklarda değişik ifadeler var. Bir kaynakta Shaw’un özellikle evli kadınlarla yaptığı sayısız kaçamaktan bahsedilirken, başka bir kaynakta Shaw’un çok az sayıda seksüel ilişki yaşadığı yazıyor. Charlotte Shaw ile 45 yıl evli kalmış ve çocukları olmamış. Karı koca çok fazla cinsellik içermeyen bir evlilik sürmüş. Değişik kaynaklardaki ortak görüş, evliliklerinin hiçbir zaman dört dörtlük olmadığıdır.

25-Vilademir Lenin ( (22.04.1870) Jüpiter , ALGOL kavuşumu var .

Vladimir İlyiç Ulyanov, bilinen adıyla Lenin, Rus sosyalist devrimci ve politikacı. Marksist-Leninist ideolojinin fikirsel önderi, Ekim Devrimi’nin lideri ve Sovyetler Birliği’nin kurucusu. Sovyetler Birliği Komünist Partisi’nin öncüsü olan Rusya Komünist Partisi’nin ilk lider Lenin yaşamının ilk yıllarında üç trajedi ile karşı karşıya kaldı: Bunlardan birincisi 1886 yılında babasının beyin kanamasından ölümü, ikincisi de Mayıs 1887’de ağabeyi Aleksandr İlyiç Ulyanov’un Rus çarı III. Aleksandr’a suikast düzenleyen bir örgüte üye olması nedeniyle asılmasıydı. Aleksandr tutuklandığı sırada yanında bulunan kız kardeşi Anna Ulyanova, Karzan yakınlarındaki küçük Kokuchkino kasabasına sürüldü. Yaşadığı üçüncü trajedi ise 1891’de kızkardeşi Olga’nın genç yaşta tifodan hayatını kaybetmesi oldu. Resmî Sovyet biyografilerinde, devrimci eylemlerinin temelinde ağabeyi Aleksandr’ın idam edilmesinin etkili olduğu belirtilir.

26-Franz Kafka ( 03.07.1883) Mars , ALGOL kavuşumu.Bohemyalı Yahudi roman ve hikâye yazarıdır. 20. yüzyıl edebiyatının en önemli figürlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Eserleri gerçekçi ve fantastik unsurları bir araya getirir.

Franz Kafka, Almanca konuşan Yahudi bir ailenin çocuğudur. 3 Temmuz 1883’te Prag’da Hermann ve Julie Kafka’nın altı çocuğunun ilki olarak dünyaya gelmiştir. İki erkek kardeşi daha bebekken ölmüştür. Üç kız kardeşinin de Nazi zulmü altında toplama kamplarında öldüğü bilinmektedir. Kafka kötü bir çocukluk dönemi geçirdi. Özellikle de babasıyla hiç anlaşamadı. Kafka üzerindeki baba baskısı çocukluk yıllarından başlayıp uzun bir süre devam etti. Babasına karşı beslediği tek duygu -eserlerinden de anlaşılacağı üzere- nefretti. Kafka’nın özgüven eksikliği onun edebiyatına ve eserlerine bakışını da etkilemiştir, eserlerini bir hiç olarak görür

Dönüşüm, Değişim veya Metamorfoz, Franz Kafka’nın İlk olarak 1915 yılında yayımlanan en popüler eseri sayılabilir. Öykü, Gregor Samsa’nın bir sabah kendini dev bir böceğe dönüşmüş bulmasıyla başlar ve hayatındaki değişiklikleri anlatarak devam eder. Babasının hayatındaki etkisini en çok bu kitabında hissederiz. Kitapta bir anda böcek olarak uyanan kişi Kafka’dan başkası değildir. Kendini bir böcek olarak tasvir etmiştir. Çünkü Kafka babasının gözünde bir böcekten daha fazlası değildir. Böceğe dönüştüğü sabah bile işe nasıl gideceğini düşünen bir karakter (Gregor Samsa) yaratarak, içinde bulunduğu sosyal koşulları olağanüstü bir şekilde yansıtmıştır okuyucuya. Bitmeyen suçluluk psikolojisi, benlik algısında kırılma, kendi kendini ötekileştirme Kafka’nın vazgeçilmezleridir zaten .1917 yılının ağustos ayında bir gece Kafka’nın ağzından kan gelir. Akciğer kanseri teşhisi konulur . 1918’de gribe yakalanır. Gırtlağına kadar ilerleyen kanser yüzünden artık konuşma yetisini de kaybetmiştir Kafka. Hastalık çok ilerlediği için cerrahi müdahale de yapılamaz ve 3 Haziran 1924 tarihinde hayata gözlerini yumar.

27-Pablo Picasso ( 25.10.1881) Jüpiter , ALGOL Pablo Picasso, tam adı ile Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso, Fransa’da yaşamış İspanyol ressam, heykeltıraş, sahne tasarımcısı, şair ve oyun yazarı. 20. yüzyıl sanatının en iyi bilinen isimlerindendir.

Picasso, 25 Ekim 1881’de İspanya, Málaga’da dünyaya gelmiş. Ve ölü doğduğu düşünülen Picasso, doktor olan amcasının uğraşları sonucunda nefes almaya başlamış. Don Salvador’un yardımıyla hayata döndürülen bebeğe, annesinin rüyasında gördüğünü söylediği Pablo ismi verilmiş.1894 yılında kız kardeşi Concepcion difteri hastalığı yüzünden hayatını kaybetmiş ve bu olay Picasso’da silinmesi mümkün olmayan izler bırakmış.Diğer onu çok etkileyen olaylardan biri de yakın arkadaşı Carlos Casagemas’ın intiharı olmuş

28-Carl Sagan (09.11.1934) ASC , ALGOL kavuşumu . Carl Edward Sagan, Yahudi kökenli Amerikalı gökbilimci, astrobiyolog. Bilimin popülerleşmesi için yaptığı çalışmalarla tanınır. Astrobiyolojinin öncülerindendir ve Dünya Dışı Akıllı Varlık Araştırması’nın ilerlemesinde büyük katkıları olmuştur Sagan 1978’de insan beyninin ve zekasının evrimi üzerine yazılmış en açık seçik ve kapsamlı kitabı Cennetin Ejderleri (Dragons of Eden) eseriyle Pulitzer Ödülü’ne layık görülür. 1980’de Sagan, uzay araştırmalarına odaklanan uluslararası kar amacı gütmeyen bir organizasyon olan Planetary Society’nin kurucularından biri olur. Bu kurumun amacı halka uzay ve gök bilimini anlatmaktır. Sagan ilk olarak, kendi yazdığı, sunumunu ve seslendirmesini de kendisinin yaptığı TV dizisi, Cosmos: Kişisel Yolculuk’a başlar. Carl Sagan, 1994 yılının sonbaharında myelodysplasia hastalığına yakalanır ve kemik iliği nakline ihtiyacı olduğu anlaşılır. Uzun süre mücadele eder bu hastalıkla, adına camilerde, sinagoglarda ve kiliselerde özel ayinler yapılır. Sagan’ın tedavisi bir süre iyi gitse de, 20 Aralık 1996 günü hayata gözlerini yumar.

Sagan, kariyeri boyunca defalarca kez onurlandırılmıştır. Başta NASA’dan olmak üzere Sayısız Kamu Hizmeti Madalyası (1977 ve 1981) ve Ulusal Bilimler Akademisi’nin Kamu Refah Madalyası’nı (1994) almıştır. Ayrıca kitapları ve yazılı eserleri de Pulitzer de dahil, pek çok ödüle layık görülmüştür.

29-Edgar Cayce (18.03.1877) Pluto , ALGOL kavuşumu Edgar Cayce (18 Mart 1877 – 3 Ocak 1945), Amerikalı ünlü medyum.

1877’de Kentucky’de doğan, 1945’te Virginia Beach’de hayata gözlerini yuman Edgar Cayce hipnoz ile uyutularak trans halindeyken yaptığı ve kayda alınan “okumalar”la tanınmıştır. Transta iken yaptığı teşhislerde, kimi değişik vakaların tedavisi için gerekli ilaçların nerede bulunabileceğini tarif etmiş, ayrıca astroloji, reankarnasyon ve Atlantis ile ilgili kehanetlerde bulunmuştur.

Cayce öleceği günü ve saatini önceden haber vermişti. Çaresiz bir hastalığa tutulduğunu anlamıştı. “Akşam 5’te tamamen kurtulacağım” diyordu. Hastalığı “başka bir şey olmak” tı. Cayce öldüğü zaman ardında, 43 yıl içinde yazılan 14.000 adet ayrıntılı “steno kaydı”nı bırakmıştı. Bunların içinde onun, geleceğe yönelik bazı kehanetleri de yer almaktadır.

Günümüzde Edgar Cayce takipçisi birçok organizasyon ve kuruluş vardır.

30-Albert Einstein ( 14.03.1879) Pluto , ALGOL kavuşumu .Albert Einstein, Almanya doğumlu Yahudi teorik fizikçi.

1921 yılında fotoelektrik etki kanunu keşfi ve teorik fizik alanındaki çalışmasıyla fizik dalında Nobel Ödülü’ne layık görüldü.

Doğduğunda büyük bir kafatasına sahip olan Einstein, ebeveynleri Hermann ve Pauline Einstein’i endişelendirmişti. Yapılan kontroller sonucunda normal bir bebek olduğu anlaşılmıştı.3 yaşına kadar konuşmayan Einstein, konuşmaya başladığında da çok yavaş konuşuyordu. 9 yaşına gelinceye dek konuşmasındaki problem devam etti. 1896’a vatandaşlıktan çıkan Einstein, 1901 yılına kadar başka bir ülkenin vatandaşlığını almadı ve 5 yıl boyunca vatansız kaldı. Farklı kaynaktaki bilgilere göre Einstein Mileva ile evlenmeden önce ona bir anlaşma imzalattı. Anlaşmanın maddelerine göre Mileva eşi istemediği sürece onunla konuşmayacak, odasında her gün 3 çeşit yemek olacak, çalışma alanına ve yatak odasına girilmeyecek, onun izni olmadan kimseyle konuşmayacak, kimseyi tanımayacaktı. Mileva tüm bu maddeleri kabul ederek evlendi.

20. yüzyılın dehası olarak anılan ünlü fizikçi Einstein’ın oluşturduğu teoriler astronomi başta olmak üzere birçok bilim dalının önünü açıcı bir işleve sahipti. Albert Einstein 1955 senesinde ABD’de Princeton’da hayatını kaybetti.

31-Prens William ( 21.06.1982) Venüs , ALGOL kavuşumu .Cambridge Dükü Prens William, İngiliz kraliyet ailesi mensubu, Galler Prensi Charles ve Galler Prensesi Diana’ın büyük oğlu. Galler Prensi Charles’tan sonra tahtın ikinci vârisi olan Prens William, tahta geçmesi hâlinde başkomutan unvanı alabilmesi için Kraliyet Hava Donanması’nda eğitim almış ve mezun olmuştu. İskoçya’daki Saint Andrews Üniversitesi’nde sanat tarihi öğrenimi görmüştür. Daha sonra sivil pilot lisansı için eğitim aldı ve iki yıl boyunca Doğu Anglian Hava Ambulansı pilotu olarak çalıştı. Annesi Lady Diana’yı henüz 15 yaşındayken bir trafik kazasında yitirdi .

32-Pierre Curie (15.05.1859) Güneş , ALGOL kavuşumu . Manyetizmapiezoelektrik ve Radyoaktivite üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Fransız bilim adamı. Karısı Maria Curie ile beraber radyasyonun keşfine yaptığı katkılardan dolayı Nobel Fizik Ödülü kazanmıştır. Pierre Curie, 1906 yılında geçirdiği bir trafik kazası sonucunda hayata gözlerini yumdu; karısı ise 1934 tarihinde, aşırı radyasyondan kaynaklanan kan kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

Pierre Curie15 Mayıs 1859 tarihinde, ParisFransa’da dünyaya geldi. Doktor olan babası Eugene Curie tarafından okula gönderilmeyip evde yetiştirilen Pierre Curie, kısa süre içeriside matematik ve geeometriye olağandışı bir yetenek gösterdiğini kanıtladı. Henüz 16 yaşındayken üniversite eğitimine başlayan ve 18 yaşındayken master derecesinin eşdeğeri sayılan bir eğitimi tamamlayan genç fizikçi, parasızlık nedeniyle doktora çalışmalarını yarıda bırakmak zorunda kaldı.

33-William Lilly (11.05.1602) Güneş , Venüs ALGOL kavuşumu . 17. yüzyılın en önde gelen astroloğudur. 1 Mayıs 1602’de Diseworth, Leicestershire, İngiltere’de doğmuştur. 1632’de astroloji eğitimine başlamıştır. 1641’de profesyonel çalışmalarına başlamış ve kısa sürede İngiliz İç Savaşı’nda Parlamenter tarafa geçmiştir. O dönemde, Kral 1. Charles’ın, Lilly’i kendi tarafına geçirmesinin, yarım düzine asker alayına bedel olduğu söylenegelmiştir. Lilly, birçok astrolojik almanak yayımlamış ve 1647’de Saat Astrolojisi (Horary Astrology) üzerine yazılmış en açıklayıcı İngilizce eser olan “Hristiyan Astrolojisi” (Christian Astrology)’yi yazmıştır. Şöhretini büyük ölçüde 1666’daki Büyük Londra Yangını’nı öngörmesine borçludur. Restorasyonun ardından, Lilly sürekli Parlamento destekçisi olduğu gerekçesiyle aranmış, fakat ciddi bir sorunla karşılaşmadan o dönemi atlatmıştır. Başarılı astroloji çalışmalarını sürdüren William Lilly, 9 Haziran 1681’de hayatını kaybetmiştir.

34-Henry Fonda ( 16.05.1905) Güneş , ALGOL kavuşumu . Meslek yaşamına tiyatro oyuncusu olarak başlayar Henry Fonda, daha sonra sinemaya geçerek, meslek yaşamı boyunca 21 tiyatro oyunu ve 57 filmde rol almıştır.

1981’de “On Golden Pond” (Altın Gol) adlı filmiyle Oscar Ödülü’nü aldı. Ayrıca 1978’de Amerikan Sinema Enstitüsü’nün Yaşamsal Başarı Ödülü’ne lâyık görülmüştür.

Henry Fonda, 12 Ağustos 1982’de prostat kanseri sebebiyle Los Angeles’da 77 yaşında yaşamını yitirdi. Vasiyeti gereği cenazesi yakılmıştır.

35-Martin Bormann( 17.06.1900) Güneş , Mars kavuşumu .

Adolf Hitler’in görüşmelerini ayarlayan, güvenliğini sağlayan ve birçok emrini bizzat yerine getiren, intihar ettikten sonra Hitler’in cesedini yakan ve o günden beri hiç bulunamayan, Nazilerin en önemli ikinci ismi Martin Bormann. Nazi Toplama Kampları’nın başındaki isimlerden biridir . Nürnberg Mahkemesi, 1945’in Kasım ayında yapılan duruşmada insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle Bormann için asılarak idam kararı verdi ama Bormann o dönem bulunamadı. 1972’de bir ifade üzerine yeniden aramaya koyulan ekipler Berlin’in batısında Bormann olduğu sanılan bir kafatasına rastladı. Yapılan diş yapısı DNA incelemelerinde kafatasının Hitler’in sağ kolu Martin Bormann’a ait olduğu tespit edildi.  

Bormann’ın Berlin’den kaçarken sinanür kapsül içerek intihar ettiği doğrulandı.

36-Mick Jagger ( 26.07.1943) Ay , ALGOL kavuşumu .

İngiliz müzisyen, şarkı sözü yazarı, prodüktör ve aktör. Gerçek adı Michael Phillip “Mick” Jagger‘dır. Rock dünyasının IQ’su en yüksek yıldızı olarak da bilinen Jagger efsanevi rock’n roll grubu The Rolling Stones un beyni ve vokalistidir. The Rolling Stones’u sponsorlu ilk müzik grubu yapan ve böylece müziğin endüstrileşmesine önemli katkılarda bulunan Jagger, Microsoft‘a beste satan ilk sanatçıdır. İngiliz ressam Francis Bacon, Jagger’ın birçok kez portresini yapmıştır. Jagger 215 milyon dolarlık servetiyle dünyanın en zengin müzisyenlerinden biridir. Şarkıcı UFO‘larla yakından ilgilenmektedir ve Michael C. Luckman‘ın Alien Rock: The Rock ‘n’ Roll Extraterrestrial Connection isimli kitabına göre 1968 yılında Marianne Faithfull‘la birlikte UFO’ya tanık olmuştur.Bir dönem alkol , uyuşturucu ve seks bağımlılığı tedavisi görmüştür . Fransa’da piyasaya çıkan “Mick, Sex and Rock&Roll” adlı kitapta dünyaca ünlü The Rolling Stones grubunun solisti Mick Jagger’ın cinsel yaşamı hakkında çarpıcı ayrıntılara yer verilmiştir .

Kitapta The Rolling Stones grubunun solisti Mick Jagger, biseksüel ve seks bağımlısı olarak tanıtılıp, beraber olduğu erkek ve kadın sayısının 4 bini aştığı iddia edilmiştir .

37-Prenses Diana ( 01.07.1961) Venüs , ALGOL kavuşumu .

Diana, Galler Prensesi (Diana Frances;Kızlık adı Spencer ailesinden; d. 1 Temmuz 1961 – ö. 31 Ağustos 1997) Galler Prensi Charles’in ilk eşidir. Diana Frances Spencer, 1 Temmuz 1961 tarihinde İngiliz aristokrasisi içinde doğmuştur .Prensle olan evliliği boşanmayla sonuçlanmış , ardından karnında taşıdığı bebeği ve evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Dodi Al Fayed’le birlikte trafik kazasında ölmüştür. 31 Ağustos 1997’de gerçekleşen kazadan yalnızca Prenses Diana’nın koruması kurtulmuş ancak o da tanık koruma programına girdiği için kazadan hemen sonra ortalıktan kaybolmuştur. Ve Prenses Diana, arkasında soru işaretleri bırakarak gözyaşları ile 6 Eylül 1997’de yapılan görkemli veda töreniyle son yolculuğuna uğurlanmıştır.

38-Acıların kadını Bergen olarak anılan ses sanatçısı ( 15 temmuz 1959) Vertex , ALGOL kavuşumu

“Bergen” sadece 30 yıl yaşadı. Hayatını Halis’e duyduğu ölümüne aşka adadı. Tek isteği şarkı söylemekti. Ancak Halis’in kıskançlık krizleri buna izin vermedi. Önce yüzüne kezzap atıp güzelliğini elinden aldı, sonra da tek kurşunla canını.

39-Steven Joel Sotloff ( 11.05.1983) Mars , Şiron ALGOL kavuşumu .

Steven Joel Sotloff, İsrail asıllı Amerikalı gazeteci. 2002-2004 ararsında eğitim gördüğü Florida Kent Üniversitesi’ni bitirdi. Miami doğumlu olan Sotloff’un annesi Amerikalı Shirley Pulwer babası ise İsrail asıllı Arthur Sotloff’tur. 2002-2004 ararsında eğitim gördüğü Florida Kent Üniversitesi’ni bitirdi.Miami doğumlu olan Sotloff’un annesi Amerikalı Shirley Pulwer babası ise İsrail asıllı Arthur Sotloff’tur.Sotloff The National Interest , Media Line, World Affairs dergileri ile CNN ve Fox News kanallarında görev almıştır.

Suriye’nin kuzeyinde iç savaşı haberleştirirken 2013 yılında IŞİD militanları tarafından rehin alınan Amerikalı serbest gazeteci Sotloff 2 Eylül 2014’te bu örgüt militanlarınca başı kesilerek katledilmiştir.

40-Saddam Hüseyin ( 28.04.1937) Merkür , ALGOL kavuşumu . Saddam Hüseyin Abdülmecid et-Tikriti (Arapça: صدام حسين عبد المجيد التكريتي; 28 Nisan 1937, Tikrit – 30 Aralık 2006, Bağdat), Irak’ın beşinci cumhurbaşkanı.

Arap milliyetçiliği ile Arap sosyalizminin bir karışımı olan Baasçılığı benimsemiş olan Baas Partisi’nin ve daha sonra Baas Partisi Irak Kolu’nun önde gelen bir üyesi olarak bu partiyi iktidara taşıyan 1968 darbesinde anahtar rol oynamıştır.

5 Kasım 2006’da, 1982’de Duceyl’de 148 Iraklı Şiinin öldürülmesinden sorumlu tutularak idam cezasına mahkûm edildi. 30 Aralık 2006’da asılarak idam edildi .

41-Nicola Tesla ( 10.07.1856) Uranüs , ALGOL kavuşumu Nikola Tesla, Sırp kökenli Amerikalı mucit, elektrik mühendisi, makine mühendisi ve fütürist. Günümüzde alternatif akım elektrik kaynağı sistemine verdiği katkılarla tanınmaktadır Nikola Tesla, ilk defa elektriğin bir kaynaktan çevreye yayılarak kablosuz ve çok yüksek miktarlarda iletilebileceğini söylemiştir. Daha sonra yaptığı deneylerle de bunu göstermiştir. Çocukluğunda kendi içine dönük, asosyal bir çocuktu. Abisinin ölümünden sonra da tamamen içine kapandı. Nikola 5, abisi Dane 12 yaşındaydı. Geçirdiği at kazası sonucu öldü. Bazı kaynaklara göre kazaya sebep olan Nikola idi. Dane, ata bindiği sırada atı korkutmuş, at da Dane’i üzerinden atmıştı.

Belki gerçekten bu kazaya sebep olduğundan ya da çok küçük yaşta böyle bir kayıp yaşadığından, Nikola, ilerleyen yaşlarında şizofreniye benzer belirtiler göstermeye başladı. Takıntılı ruh hali onu kıskacına alacak, büyüdükçe asosyal bir çocuk olacaktı. Nikola Tesla hiç evlenmedi Bekar ve aseksüel olmasının bilimsel yeteneklerine yardımcı olduğunu düşünüyordu.

42-Stephan King ( 21.09.1947) Kuzey ay düğümü , ALGOL kavuşumu . Stephen Edwin King, Amerikalı hikâye ve roman yazarı. Genellikle gerilim ve korku türünde eserler vermiştir. Kitaplarının çoğu Türkçeye de çevrilmiştir. İlk romanı Göz 1974 yılında yayımlanmıştır. Özellikle 1982 yılında başlayıp 2005 yılında sona erdirmiş olduğu Kara Kule serisi ile ünlüdür. Stephen King, 13 sayısından bir hayli korkuyor çünkü triskaidekafobiye sahip olduğu söyleniyor. Bu korkusuyla ilgili durumu şu sözlerle açıklıyor: “13 sayısı söz konusu olduğunda omurgamda aşağı yukarı hareket eden o ürperti asla geçmez. Yazarken 13. ya da 13’ün katı olan bir sayfaya geldiğimde asla durmam, ‘güvenli’ bir rakama kadar yazmaya devam ederim. 13 yerine 12 adım atmış olmak için evimin merdivenindeki son iki basamağı tek adımda çıkarım. Okurken 94., 193., 382. ya da rakamları toplamı 13 yapan hiçbir sayfada durmam.”Şeffaf ve Kujo da dahil olmak üzere 80’li yıllarda yazdığı romanlarının büyük bir bölümünü nasıl yazdığını hatırlamıyor. Bunun sebebini de alkolizm olarak gösteriyor. Guinnnes Rekorlar Kitabı’na göre yaşayan yazarlar arasında kitapları en çok sinemaya uyarlanan isim olarak gösteriliyor Richard Bachman takma adıyla yazdığı ilk kitap olan Rage, okul arkadaşını silahla vuran bir lise öğrencisi üzerineydi. Kitaptan etkilenen pek çok öğrenci benzer eylemlerde bulundu. Geçirdiği ağır trafik kazası sonrasında evde kendisiyle ilgilenen hemşirelere Sadist romanıyla ilgili şaka yapmaları yasaklanmıştır.

43-JOHNNY DEPP( 09.06.1963) Merkür , Venüs ALGOL kavuşumu.John Christopher Depp II, Amerikalı aktör, yapımcı ve müzisyen. On kere Altın Küre Ödülü’ne aday gösterildi, Sweeney Todd: Fleet Sokağı’nın Şeytani Berberi filmindeki Demon Barber rolüyle En İyi Erkek Oyuncu ödüllerinde birinci seçildi. Dünyanın en büyük film yıldızlarından biri olarak kabul edilmektedir.

44-Naya Rivera ( 12.01.1987) Uranüs , ALGOL karşıtlığı . Naya Marie Rivera Amerikalı aktris, şarkıcı ve model. En bilinen rolü müzikal komedi dizisi Glee’deki Santana Lopez rolüdür. Naya Rivera, Kaliforniya Valencia’da büyüyüp ve Los Angeles ve çevresinde yaşamıştır. Rivera yarı Porto Rikolu, çeyrek Afrika ve çeyrek Alman kökenlidir. ABD’de Glee dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Naya Rivera, California eyaletine bağlı Ventura bölgesindeki Piru Gölü’ne açıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Rivera’nın kiraladığı teknede 4 yaşındaki oğlu Josey tek başına bulundu. Üzerinde can yeleği bulunan küçük çocuk, polislere yüzmek için göle gittiklerini, annesinin suya atladıktan sonra bir daha geri dönmediğini söyledi. Daha sonra ünlü şarkıcının boğularak öldüğü açıklandı .

ONASSİS AİLESİ

45-Aristotle Onassis(01.01.1907) Jüpiter , ALGOL kavuşumu . Yunan asıllı armatör ve iş adam

46-Christina Onassis ( 11.12.1950 ) ASC , ALGOL kavuşumu Amerikan doğumlu bir Yunan iş kadını, sosyetik ve Onassis servetinin varisiydi. Aristoteles Onassis ve Tina Onassis Niarchos’un tek kızıydı.

47-Athina Onassis ( 29.01.1985) Kuzey ay düğümü ALGOL kavuşumu , Satürn ALGOL karşıt açısı .Aristoteles Onassis’in hayatta kalan tek torunu

Onassis ailesini milyarderliğe taşıyan Aristotle Socrates Onassis’in hikayesi, 1906’da İzmir’de başladı. Kurtuluş Savaşı sonrasında Yunanistan’a göç eden Onassis ailesi burada tütün ticaretiyle uğraşıyordu. Yunanistan ve Arjantin arasındaki tütün ticaretiyle uğraşan Onassis, yıllar içinde milyon dolarların sahibi oldu. Onassis’in servetini katlayan iş ise dev tanker filoları oldu.

Onasis ailesi yıllar içinde intiharlar ve ölümlerle sarsıldı Önce ünlü armatörün sevgili eşi genç yaşta Paris’te bir otel odasında intihar etti. Onasis sarsıldı ama kısa sürede toparlandı. Ünlü Soprano Maria Callas’la yaşadığı fırtınalı aşkın ardından, bir suikastte öldürülen Eski Amerikan Cumhurbaşkanı John Kennedy’nin dul eşi, Jackie Kennedy’le yaptığı evlilikle dillerde dolaştı.

Onasis efsanesi, en büyük darbeyi Aristotle’ın sevgili oğlu Aris’in bir helikopter kazasında ölümüyle aldı. Aristotle Onasis, Aris’in ölümünden sonra bir türlü kendine gelemedi. Hastalandığında hastahaneye gitmeyi bile reddetti. 1975’te ölüm döşeğindeyken, hem dev servetini hem de tek varisi olan kızı Christina’yı, en yakın arkadaşı olan Stelios Papadimitrou’ya emanet etti. Christina da servetin yönetimini ona bıraktı.

KENNEDY AİLESİ

48-Robert F.Kennedy :(20.11.1925) Güneş , ALGOL karşıtlığı . Robert Francis “Bobby” Kennedy, Amerikalı siyasetçi. Ağabeyi Başkan John F. Kennedy’nin yönetiminde adalet bakanlığı ve danışmanlık yapmış, daha sonra senato üyeliğine seçilmiş, başkan adaylığı sırasında öldürülmüştür.

49-John F.Kennedy ( 29.05.1917) Jüpiter , ALGOL kavuşumu John Fitzgerald Kennedy veya John F. Kennedy, kısaca JFK, Ocak 1961’den suikasta uğradığı Kasım 1963’e değin Amerika Birleşik Devletleri’nin 35. başkanı. Katolik İrlandalı bir aileden gelen Kennedy, 1947 yılından 1953’e kadar Temsilciler Meclisinde Demokrat Partinin Massachusetts temsilcisi olarak yer aldı.

50-Maeve Kennedy McKean( 01.11.1979) Venüs , ALGOL karşıt açısı Maeve Fahey Kennedy McKean, Amerikalı halk sağlığı yetkilisi, insan hakları aktivisti, hukukçu ve akademisyen

Kennedy laneti: Ünlü Amerikan hanedanının nesiller boyu yaşadığı trajediler

-Kathleen Kennedy, 13 Mayıs 1948’de partneri VIII. Kont Fitzwilliam’la Güney Fransa’ya giderken uçaklarının düşmesi sonucu 28 yaşında hayatını kaybetti.

Kathleen, ileride ABD Başkanı olacak John F. Kennedy’nin kız kardeşiydi. Kathleen, Hartington Markisi olan kocası William Cavendish’in II. Dünya Savaşı’nda savaşırken Almanya’da öldürülmesiyle zaten kayıp yaşamıştı.

Patrick Bouvier Kennedy ise prematüre doğduktan yalnızca iki gün sonra trajik şekilde ölmüştü.

ABD başkanlığı yapan John F. Kennedy ve Jacqueline Kennedy’nin oğlu Patrick, 7 Ağustos 1963’te doğmuş ve aynı yıl 9 Ağustos’ta hayatını kaybetmişti.

Patrick, babasının ölümünden yalnızca üç ay önce, yenidoğan respiratuvar distres sendromu nedeniyle yaşamını yitirmişti.

ABD Başkanı John F. Kennedy’nin 22 Kasım 1963’te Lee Harvey Oswald tarafından suikasta uğraması, en çok yazılıp çizilen ölümdü.

Teksas’ın Dallas kentine siyasi amaçlı ziyaretinde Kennedy, eşiyle çıktığı konvoy esnasında iki kez vurulmuştu.

Başkan, 46 yaşındaydı ve suikasta uğramadan önce bin 36 gün görev yapmıştı.

Erkek kardeşi Robert Kennedy de siyasette onun ayak izinden yürümüş fakat aynı kaderi yaşamıştı.

Robert F. Kennedy, Demokrat Parti’nin başkan adaylığı için Kaliforniya ön seçimlerini kazandığı gün, yani 5 Haziran 1968’de suikasta uğramıştı.

New York senatörü, Los Angeles’da Büyük Elçi Oteli’nde Sirhan Sirhan tarafından vurulmuş ve ertesi gün yaşamını yitirmişti.

Hem kendisinin hem de ağabeyinin suikastı komplo teorilerine konu oldu.David A. Kennedy, 25 Nisan 1984’te 28 yaşındayken Florida’da aşırı dozda uyuşturucudan ölmüştü.

Babası Robert F. Kennedy’nin suikasta uğradığını televizyonda görmesinin o zamanlar 11 yaşındaki David’in akıl sağlığını kötü şekilde etkilediği belirtilmişti.

Eğlence amaçlı sık sık uyuşturucu kullanan ve 1984’te bir süre rehabilitasyona giren David, aile buluşması için Florida’ya gitmiş fakat birkaç gün sonra ölü bulunmuştu.

Robert F. Kennedy’nin 11 çocuğundan biri olan Michael LeMoyne, Colorado’nun Aspen kentinde kayak yaparken kaza geçirdikten sonra 39 yaşında hayatını kaybetmişti.

Hukuk ve siyaset alanında çalışmalar yapan LeMoyne, amcası Ted Kennedy’nin 1994’teki senato seçimleri kampanyasına yardım etmişti.

Öldüğü yıl eşinden ayrılan LeMoyne hakkında çocuğunun reşit olmayan bebek bakıcısına cinsel istismarda bulunduğuna dair soruşturma açılmıştı.

John F. Kennedy’nin oğlu John F. Kennedy Jr., 16 Temmuz 1999’da özel uçağının Atlantik Okyanusu’na düşmesiyle yaşamını yitirmişti.

Siyasi yayın George’u kuran John F. Kennedy Jr., amatör oyunculuk da yapmıştı.

Uçak kazasında onunla birlikte eşi Carolyn Bessette-Kennedy ve baldızı Lauren Bessette de ölmüştü.

John F. Kennedy Jr.’ın ölümü izleyen yıllarda Mary Richardson Kennedy intihar ederken, Saoirse Roisin Kennedy Hill de yanlışlıkla aşırı dozda uyuşturucu madde alarak hayatını kaybetti.

Aile ayrıca sansasyonel trajedilere de karıştı, bunların en dikkat çekeni John ve Robert’ın kardeşi Ted Kennedy’nin Chappaquiddick Adası’nda aracıyla köprüden uçmasının ardından boğulan Mary Jo Kopechne’nin ölümüydü.

Maeve Kennedy McKean ve Gideon McKean’in ölümleri, Amerika’nın en ünlü ailelerinden birinin yaşadığı zamansız ölümlerin uzun tarihinde diğer bir trajedi oldu.

Kennedy ailesi son 70 yılda aralarında suikastlar ve kaza sonucu gerçekleşen ölümlerin de bulunduğu pek çok trajediye göğüs gerdi. Bunlar, hanedanlığın 20. yüzyıl Amerikan tarihindeki itibarına rağmen trajik bir aile olarak anılmasına yol açtı.

51-Estetik kurbanı Jocelyn Wildenstein ( 05.08.1940) Uranüs , ALGOL kavuşumu . Yaptırdığı estetik ameliyatlar nedeniyle yüzü bir kediyi andıran ve ‘Kedi Kadın’ lakabıyla anılan milyarder Alec Wildenstein’ın eski eşi ,ABD sosyetesinin tanınmış ismi .

Kocası terk etmesin diye yaptırdığı estetik ameliyatlara milyon dolarlar harcadı ancak hem güzelliğini kaybetti , hem eşini …

52-Tina Fey ( 18.05.1970) Güneş , ALGOL kavuşumu . Elizabeth Stamatina “Tina” Fey Amerikalı yazar, komedyen ve oyuncu. Fey şu an 30 Rock adlı dizinin yardımcı yapımcısı, yazarı ve başrol oyuncusudur.

Tina Fey çocukken bahçede oynadığı sırada yabancı biri tarafından yüzü kesilmiş , dudağının altındaki yara izi bu saldırıdan kalmıştır .

53-Fritz Haarmann( 25.10.1879)

Friedrich Heinrich Karl “Fritz” Haarmann Alman seri katil. Hannover Kasabı, Hannover Vampiri ve Kurt Adam olarak da bilinmektedir. Almanya, Hannover’de 1918 ve 1924 yılları arasında en az 24 veya daha fazla erkek çocuk ve genç erkeği öldürdüğü düşünülmektedir. Kurbanları önce evine davet ediyor, ardından acıkmalarını bekleyip onlara yemek hazırlama bahanesiyle mutfağa geçiyordu. Karınlarını doyurduktan sonra ise suç ortağı Grans’ın da yardımıyla zavallı gençlerin üzerine çıkıp hem boyunlarını ısırarak hem de tüm gücüyle boğarak onları vahşice öldürüyordu.

Vahşetin boyutları bununla da sınırlı değildi üstelik. Haarmann, öldürdüğü gençlerin kafalarını koparana kadar ısırmaya devam ediyor, etlerini yiyip kanlarını içiyordu.

Haarmann, tıpkı Hannibal Lecter gibi insan etini yemekten delice bir haz duyuyordu. Kurbanının bedeniyle işi bittikten sonra ise Grans ile birlikte cesedi parçalara ayırıyor ve etleri karaborsada satıyorlardı. Kurbanlardan kalan giysilerden bazılarını kenara ayırıp kullanıyor, işine yaramayanları da yine karaborsada satıyordu. Haarmann, yaşları 10 ila 22 arasında değişen 27 kişinin ölümüne sebep olmaktan dolayı suçlu bulundu ve 15 Nisan 1925 tarihinde giyotinle idam edildi. Son sözleri ise şuydu:

“Yaptıklarımdan pişman olsam da ölümden korkmuyorum.”

İdam edilmesinin ardından Haarmann’ın kafası, tıp öğrencileri tarafından incelenmek üzere Göttingen Üniversitesi’ne yollandı.

54-Trinity (nükleer deneme)16.07.1954. Mars , ALGOL kavuşumu .

Trinity, bir nükleer silah için yapılmış ilk nükleer test teknolojisidir. 16 Temmuz 1945’te, New Mexico’daki Socorro’nın 56 km kadar güneydoğusunda şu an üzerinde komuta merkezi Alamogordo’da bulunan White Sands Missile Range’in bulunduğu yerde yapılmıştır. Trinity bir iç patlamalı plütonyum bombanın testidir. Aynı tipte tasarlanmış olan Fat Man isimli bomba bu denemeden birkaç hafta sonra Japonya’daki Nagasaki’ye atılmıştır. Trinity patlamasının gücü 20 kiloton TNT’nin oluşturduğu şiddete eştir ve bu deneme ile Atom Çağı’nın başladığı kabul edilmektedir.

Bu yazı tüm Medusaları onurlandırmak adına kaleme alınmıştır .Bütünün hayrına olsun ..

Aslıhan K .( Astrodata)

31.08.2020

Her hakkı saklıdır. İzinsiz kopyalanamaz.

Yararlandığım kaynaklar :

Mitoloji Christopher Dell

Use of Mythology in Psychology Literature

Yard. Doç. Dr. Emet GÜREL* Araş. Gör. Canan MUTER **

YUNAN MİTOLOJİSİ’NE PSİKANALİTİK BİR YAKLAŞIM

A PSYCHOANALYTIC APPROACH TO GREEK MYTHOLOGY

Işık ALBASAN *

Yunan Mitolojisinde Medusa’nın Gorgon Dönüştürülmesi ve Öldürülmesinin Töre Mitinin Foucalt’a Söylem Analizi

Zeynep ÖZEROL Zihniye OKRAY

YUNAN MİTOLOJİSİNDEKİ CEZA KAVRAMI ÜZERİNE GENEL BİR BAKIŞ Arş. Gör. Sait ÇİL*

Öz:

onurguven org

Asteroidler Sözlüğü , Sabit Yıldızlar -Gufran Erkılıç

Astrolojide Sabit Yıldızlar ve Takımyıldızlar, Vivian E. Robson 1923, Ascella Publications, UK, ISBN: 1 898503 50 8.

haberekspres com tr / Prof Dr Varol Keskin

turkish aawsat com

onedio com

haberler com

leblebitozu com

acıkbılım com

paratıc com

tr euronews com

sozcu com tr

acarındex com

earthsky org

constellationsofwords com

milliyet com tr

cumhuriyet com tr

Vikipedi

listelist com

wikipedia org

astrotheme com

solarfire

tarihiolaylar com

sabah com tr

timeturk com

daykeeperjournal com

hereticaloracles com

muchristianpsychic com

linda -goodman com

kawaibutoldfashioned blogspot com

theroyalartofastrology com

astrologykıng com

darkstarastrology com

blog virgovault com

5 thoughts on “ALGOL SABİT YILDIZI VE MEDUSA MİTİ

 1. Müthiş bir çalışma
  Aslıhan arkadaşımı ve Onur hocamı kutluyorum
  Teşekkürler

 2. Gerçekten müthiş bir çalışma olmuş, harika. Siz hep yazın Aslıhan

 3. Harika bir yazı
  Özellikle “Bu yazı tüm Medusaları onurlandırmak adına kaleme alınmıştır .Bütünün hayrına olsun.” cümlesinde ağladım
  Emeklerinize sağlık…

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d