Sosyal Medya

Çalışma Saatleri

Çalışma Saatleri;
Pazar: 12:00-20:00
Pazartesi:08:00-21:00
Salı:08:00-21:00
Çarşamba:08:00-21:00
Perşembe:08:00-21:00
Cuma:08:00-21:00
Cumartesi:08:00-21:00

ULU (ÛC) AYLARDA SİSTEMİK İKAZLAR ve SATÜRNYEN ETKİLER

Ûc (ulu) aylar ,her zaman olmasa da genelde Celâl (destructive) terbiye ile geçer. Fakat , etkileri dikey tekamül perspektifinde değerlendirilir. Yâni çok kısa ve az sürede çok ileri ve yüksek merhalelere geçilebilir. Olumsuz eylemlerin etkileri katlandığı gibi olumluların da dharmik konstellasyonda seyir süreçleri katlanabilir. Bedeller ödetilebilir. Üç değil ûc ay demektir aslı. Ûc demek ulu anlamına gelir. Ulu aylarda , iliyyun süreçleri başlar. Bu melekler, El Aliyy / El Elyon ilahi ismi ile bağlantıdadır. Buna dair aynel ve hakkel yakiynimiz , deneyimimiz yoktur.Araştırma unsurudur.

Orta parmağa da Ûc parmak denilir. Orta parmak , en uzundur ve Satürn yönetimindedir.
Ûc aylar , ulu aylar olduğu gibi Satürn ün sınırlama , kısıtlama , tecrit , sınavlar , siyasi konular , ödüller , terfiler gibi metaforlarını da daha çok görürüz. Kadimler , bu ulu ayların şanına yakışmayan şeylerden uzak durmak ,zarar görmemek, olumlu tesirleri katlamak , tekamül derecelerini artırmak ve Celal terbiyelerinden kaçınmak adına daha dikkatli hareket ederler ya da zaman zaman perhizli(bknz : ramazan) geçirirler. İyiliği yayarlar. Dikkat edilmezse Transit Satürn – Natal Satürn karesi gibi bir süreç geçirilebilir. Bu hissedilir. İnsan tatbiki kendinde arar. Sadece kendilerine ve etraflarına bakmaları yazıyı anlamalarına yardımcı olacak. Pek iyi İsveç’te , Norveç te ve Avrupa ülkelerinde neden belalar ve problemler olmuyor ? Fiziksel sahada cereyan etmez. Orta Doğu ve islam coğrafyasına dair yazımda Celal Nurlarından bahsetmiştim. Bu coğrafya da inanç tohumlarının tarih öncesi zamanlarda ekilmesi hasebiyle frekans eşiği yüksektir. Başka ülkeye de gidilse doğum burada olduysa bu frekans eşiği sizinle gelir. Hayat boyu , meditatif çalışmalar ile sağaltılmalı ve doğru dürüst bir hayat yaşamaya önem verilmelidir (detaya girmiyorum) en azından insanların yaka silkmediği , istifade etmeye çalıştığı bir insan olmak şart.

Bu Ulu aylar , İslamiyet öncesi pagan , panteon kültlerinde de bilinir ve genellikle bu süreçte herkes arınma , perhizler , çeşitli ritüeller , zikirler , yardımlar ile geçirirler. Yani aslında indirilen (uydurulan değil ) dinin buyrukları , insanların fırtınalardan daha az zararla çıkması hatta kendini her anlamda kurtarması adına sunulan bir kılavuzdur. Bu antik zamanlardan , islamiyet öncesi zamanlardan(her tebliğ İslamiyeti anlatmıştır) beri vardır. Uyan ve yerine getirmeye çalışan her açıdan dünyevi ve uhrevi desteklenir.

Dolayısıyla bu durum , islamiyetin bilinir hale gelmesi ile ortaya çıkmış olgular da değildir. Dünya üzerine gelen(her coğrafyaya ) her irsal ile görevli Resul ve Nebiler ise aslında İslamiyeti anlatmışlardır. Öyle ki Allâh ismi , sanıldığı gibi İslamiyetin bilinir hale gelmesi ile idrak edilen bir isim değil Bâbil , Sümer , Mezopotamya hatta keltlerde tanınırlığı olan bir kozmik , evrensel kelimedir. İslam, tüm evreni ve evren içre evrenleri kapsayan bir sistemin adıdır. Yani adeta bir işletim sistemi.

Konuya geri dönersek Ûc (ulu) aylar diye bilinen bu aylarda El Aliyy (Ulu olan) ismi çok vurgulu bir şekilde açığa çıkmaktadır.

El Aliyy ismi Arcana Major – Tarot kartlarında Oğlak burcu ve dispozitörü Satürn ile bilinir ve Şeytâni unsurların antidotu olarak geçer. İnsanın eşrefi mahluk / adam kadmon seviyelerine çıkmaması , ulu ve yüce makamlara gelmemesi için İblislerin insanlara daha nefsâni (Koç gölgesi- Satürn Koçta düşer ) hareket etmesi ve bedenselliğe dûçar olmalarına yönelik impulsları söz konusudur.

﴾Sad suresi 75﴿ Allah, “Ey İblîs” dedi, “Kendi ellerimle yarattığım şu varlığın önünde secde etmekten seni alıkoyan nedir? Büyüklük mü taslıyorsun yoksa ululardan mısın?”(Aliyy ve Kebir isimlerinin gölgeleri)

Ancak El Aliyy (ulu olan ) ismine yaraşır bir biçimde yaşayamayan toplumlarda bazı özel dersler ve tekrarlar vuku bulacaktır. Bu tarih öncesinde de olmuştur. Ahlaksızlıklar her daim cezalandırılır. Örneğin , Satürn bilimi , teknolojiyi ve mühendisliği anlatır. Siz eğer fennî açıdan gelişmemiş ya da bunları arka plana da aldıysanız Satürn derslerinden kalırsınız. Ya da Satürn Oğlak burcunda toplumu ve toplum düzenini anlatır. Siz ahlaki olarak bozuksanız ve cinsel sapkınlığı yayıyorsanız da cezalandırılırsınız(bknz ad kavmi – semud kavmi) Örnekler çoğaltılır.

Bu özel ders ve tekrarlar kadimlerce zorlu ve çetin olarak görüldüğünden ise Şeytan metaforu olarak gösterilir. Satürn : Korku ve panik (pan kültü bknz ) ile temsil edilir ve dikkat ederseniz şu an herkes korku ve panik frekansında. Korku frekansını rehabilite eden enerji Venüs yani yine barış (islam/ shalom) enerjisidir. Venüs ü bizim toplumumuzda kullanmak zordur ancak başarılamaz da değildir. Cuma , Venüs yönetiminde bir gündür. Anadolu medeniyeti doğuştan bilgedir. En softa , okumamış ve cahil insanda bile bu bilgelik vardır. Tekamül kavramı bu topraklarda adeta bir soy adı gibidir. Sadece ekrana , tvlere bakmak bile tekamüle katkıda bulunur. En asgarisi huzursuz olup o kişinin haliye hallenir bir şeyler yapmaya çalışırsınız.

Satürn integratif olarak Venüs ile rehabilite olacaktır.
El Aliyy ismi ilahisine yaraşır tabiat nasıl gerçekleştirilir? Yani Ûc (yüce , ulu ) aylardan nasıl arınmış ve ruhu demotive etmeden hasarlarla bırakmadan çıkılır. Aslında bu salt Ûc(yüce , ulu ) aylar konusu değil tüm bir yaşam öğretisi , öyküsü halini almalıdır. Ancak Ûc aylarda negatif seyirler daha çabuk rehabilite adına sistem tarafından ortaya çıkarılıp inanmış toplumların yüzüne çarpar.

Hastalıklarınız ya da yakınlarınızın sorunları genellikle bu sürelerde ortaya çıkar, bir tarafınızı olmadık yere vurup burkabilir, nazar sandığınız sistemik ikazlar ile uğraşabilirsiniz. Etrafımızda sürekli negatif ve kötü haberler kol gezebilir. İçinizde huzursuzluklar olabilir. Örnekleri çoğaltmak mümkündür.

Bunun nedeni bahsettiğim üzere üzerinizde biriken negatif enerjilerin temizletilme isteğidir ancak hikmet gereği Ûc aylarda bu temizlenme işlemleri daha da artabilir. İnanmayan ve inkâr gafletinde bulunan toplumların zamanları daha farklı olabilir. Bunlarda istidraç durumları daha yaygındır (detayına girmiyorum)

Yaratıcının ulu aylara hürmeti yüksektir. Bu aylarını arınmış , faziletlerinden daha çok beslenmiş ve feyz almış , hem dünyasını ve hem de diğer boyutlarını olumlu dalga boyu ortamlarında (cennete ) yaşama ve daim kılma adına aşağıdaki parametrelerin kişinin şiarı olması gerekir.

  1. Yalan , riya , nifak , gıybet , iftiradan kaçınmak , uzak durmak. Yapanı gördüğünüzde uyarmak veya buğz etmek.
  2. Hırsızlık , talan , haysiyetsizlik, haksızlık gördüğünüzde emniyet güçlerine haber vermek ve gerekirse müdahale etmek veya buğz etmek.
  3. Yardıma ihtiyaç duyanlara yardım eli uzatmak , gösterişten uzak durmak , böbürlenmemek. Yapanı gördüğünüzde uyarmak ama kavga etmemek.
  4. Sigara , alkol ve beyin kimyasını bozucu maddelerden olabildiğince uzak durmak. Bilhassa sigarayı hayattan çıkartmak.
  5. İnandığınız dine göre özgü arınma veya istiğfar çalışmaları yapmak , dini kaide ve önerilere ihtimam gösterebilmek . Meditatif çalışmalara devam etmek.
  6. Büyüklere , yaşlılara saygıda kusur etmemek . Vicdanlı ve merhametli olmak ancak öz saygıyı da kaybetmemek.
  7. Tüm bu sıralamalara dikkat edildikten sonra her türlü yanlışlardan bir daha yapmama üzere dönmek ve aura katmanlarını inandığınız dine özgü çalışmalar , zikir ya da mantralar , dua çalışmaları ya da yararlı fiiller ile yükseltmek.
  8. Bilhassa Selam ya da Kuddus ismi ile çok çalışmak ya da Kadosh Adonai Tsabayoth frekansını çalışmak . Korku – panik frekansını düşürmek. Selam isminin 131 ya da katlarınca çekilmesi de korku ve panik frekansını düşürür , ruhsal , bedensel şifa ve güzel bir yaşam getirir.

Kaynak göstermek kaydı ile paylaşılabilir.

Onur Güven

Resim : Dante and Beatrice gaze upon the highest heavens; from Gustave Doré’s illustrations to the Divine Comedy.
Wikipedia

One thought on “ULU (ÛC) AYLARDA SİSTEMİK İKAZLAR ve SATÜRNYEN ETKİLER

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: