Sosyal Medya

Çalışma Saatleri

Çalışma Saatleri;
Pazar: 12:00-20:00
Pazartesi:08:00-21:00
Salı:08:00-21:00
Çarşamba:08:00-21:00
Perşembe:08:00-21:00
Cuma:08:00-21:00
Cumartesi:08:00-21:00

ASTRO SEMBOLİZMDE ATLAR

Orta Asya tasarımlarında Tanrı Ülgen ‘i simgelediğine inanılan ve O ‘nun binek hayvanı olduğu kabul edilen GÖKSEL hayvan.

( Ülgen, Türk mitolojisinde (Tengricilik döneminde) Türklerin iyilik tanrısıdır. Tek Tanrı inancında Göktanrının oğlu ve Gök Aleminin Hükümdari olarak görülmüştür.
Türk mitolojisinde, bazı kaynaklarda gök tanrı olduğu kabul edilen, yunan mitolojisindeki Zeus, İskandinav mitolojisindeki Thor ve Sümerlerdeki Anu tanrısına karşılık gelen, büyük ve ulu anlamında, bazen bay ülgen (ulu zengin) olarak ifade edilen tanrıdır.)

Asya kökenli mitolojilerde GÖKLERDEN geldiğine inanılan , tapım kapsamında göklere kurban olarak sunulan simgesel “KUTSAL HAYVAN “

( Kutsiyet de gökyüzü ve hava olaylarını yöneten Jüpiter ile alakalıdır .Kurban / kurtarıcı pozisyonları , fil , at gibi büyük hayvanlar 12. Ev )

Şamanizmde şamanın öte dünyaya giderken ya da öte dünyanın parçaları olarak algılanan GÖKYÜZÜNE ve yeraltına yolculuk yaparken bindiği simgesel düşsel hayvan

Şamanın ruhu yolculuğa çıktığında , davulun dönüşüm ürünü olarak belirdiğine inanılan simgesel binit hayvanı

Oniki hayvanlı takvimde , “yıl “ simgesi hayvan ( Jüpiter Güneş’in etrafında bir tam turunu 12 yılda tamamlar.Yani bir burçta yaklaşık bir yıl kalır .)

Sufi gelenekte simgesel anlamda nefis

Çin astrolojisinde” canlı olmayı , canlılığı “ simgeleyen burçlar kuşağının yedinci hayvanı

Yine Çin astrolojisinde oniki saate ayrılan günün yedinci saatini yöneten coşkunluk , hayranlık ile belirgin simgesel refakatçi hayvan

(el-Âdiyât, 1-5)Kuran’da üzerine yemin edilen müstesna canlılardandır .

Türk destan ve halk öykülerinde at , kahramanın en önemli yardımcısıdır .Bu destan ve öykülerde atlatırın GÖKTEN , göl ya da denizden çıkıp geldikleri , su üzerinde koştukları , uçtukları anlatılır .( Bknz Simgeler sözlüğü)

Ayrıca Yunan Mitolojisi’nde yarı insan , yarı at bedenli düşsel bir varlık olan Sentorlar yay burcu ile sembolize edilir .

The book of rulerships Lee Lehman ‘ın kitabında atlara atanan semboller Güneş , Mars , Satürn , 12. Ev ; The rulership book Rex Bills ‘in kitabında Jüpiter , yay , 12. ve 9. Ev dir .Benim görüşüme göre de yukarıda açıklamasını yaptığım üzere ana sembolik Jüpiter , yay , 12. Ev ( 9.ev ) ek olarak Güneş ‘tir .Kendi içinde detaylandırılabilir .( Örneğin yarış atları için Jüpiter , Mars ; yaşlı veya yük taşımada kullanılan atlar Jüpiter , Satürn gibi )
Onur Güven

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d