Sosyal Medya

Çalışma Saatleri

Çalışma Saatleri;
Pazar: 12:00-20:00
Pazartesi:08:00-21:00
Salı:08:00-21:00
Çarşamba:08:00-21:00
Perşembe:08:00-21:00
Cuma:08:00-21:00
Cumartesi:08:00-21:00

Okült Astroloji

OKÜLT ASTROLOJİ(YILDIZLARIN SAKLI BİLGELİĞİ)

Şu an buraya geldiyseniz , sistem tarafından yönlendirildiğiniz muhakkak. Öğreneceğiniz ve nesilden nesile aktaracağınız matruşka bir çok yapıya vesile olacaksınızdır. Böylelikle kelebek etkisi , değişmez biçimde devam edecek, içe ve dışa doğru yayılacak , genişleyecektir.Yıldız, saklı , bilgelik, okült nedir ? Bunları isterseniz önce bir açalım; Okültizm; latince ‘occulere,occultus ‘ kökünden gelmektedir. Anlamı; saklamak(Hıfz) ,batında olanı seçilmişlere sunmak ve gizli olmak demektir. Kelime anlamı ve açılımlarından bazıları en yalın hali ile budur.

Yıldız(astro)bilgisi(logos) ya da yıldızların(astro) saklı(occulere) bilgeliği(logos) esasında Okült Astroloji (Occulere , astro , logos )nin , simyanın kendi içinde çözülecektir.Batıni ilimlere bizler, Ay tabanlı ilimler ya da İdrisi (enok,thoth) ilimler de diyoruz. Kur’an’da , Necm(yıldızlar)suresinde bu ilmi necm/ ilmi nücum a (yıldız ilmi) işaret edilmektedir. Şüphesiz, ruhsal olarak büyümek ve iyileşmek madde formuna da sirayet edecektir. Çünkü Ruh , maddeye hakimdir. Okült tabanlı Astroloji de , doğum haritasındaki sert psiko dramalar ve tekrar eden zorlu süreçlerin sağaltımının yolu açılır. Ezoterizm ile karıştırılmamalıdır. Ezoterizm in sahası daha kısadır. Ancak Okültizm, Astroloji ile birlikte Ezoterizmin de tüm kaynaklarını kendi içinde barındırmaktadır. Okült öğretiler ise, tüm potansiyel enerji ve kuvvetleri kendi içinde toplayan ve insanların yararına araştırmayı,etüt etmeyi ve çözüm sunmayı hedefleyen unsurlar ile anlatılmalıdır. Her gücün, gölge ve olumlu kullanımı vardır. Mühim olan, gölgeye , dalalete değil, aydınlığa ve ışığa doğru ilerlemek ve bunu teşvik etmektir. Okültist ya da Astroloğun görevi de bu olmalıdır. Madde ve manada manipülasyon gücü , şayet olumlu kullanılacaksa elbette hayırlıdır. Simyanın anahtarlarından birisi erdemli olmaktır.Astroloji, Okültizm in dallarından bir tanesidir. Kendi içinde bir çok kolu olmasına karşın Okült Astroloji , tüm dalları kendi bünyesinde toplar .Herkese göre değil, daha spesifik, özel çalışır.

‘’Yukarıda olduğu kadar aşağıda, içeride olduğu kadar dışarıda.’’(As Above So Below) Hermetika,Zümrüt Tabletler( Emerald Tablets )  M.Ö 3000 dolayları

Eski mısır Okültizminde Kheper,  transformasyonun sembolüydü.  Ölümde dönüşümdür. Okültizm de bir diğer önemli amaç , kişiliği Tanrısal ‘öz ‘ de eriterek yok etmek, aşkınlığa yükseltmektir. Bu ise ancak varlık sahasında Doğum haritamızın 8.evi ile başlayacaktır. Bruce Lee , su gibi ol derken , saydam olmayı ve akış bilincinde ilahi olan ile bir olmanın önemini anlatmıştır. Tanrısal öz ‘ de herkes eşittir. İşte kişi simya sahasında bu öz cevherini bulmak için 8.ev Mars(anaretik)Pluto – Hades temaları ile kendini transformasyona sokar. Gerekirse kendini zaman zaman zehirler ve iğneyi batırır. Ancak, arınır ve arınır, ssaydamlaşır .


Evrendeki varoluş sürecinde trilyonlarca galaksi içinden birisinde, toz zerreciği kadar yer işgal etmiş bir güneş sisteminde var olabilmiş bizler, işte bu sistemin etkileşimi ile yaratılmış tekil yapının parçalara ayrılmayan bütünleriyiz.

Tekamül denilen sistemde, belirli bir ‘ makro plan ‘ dahilinde mikrokozmik beden belirli aşamalardan geçtikten sonra makrokozmik varoluş gerçeği ile içselleşebilir. Bu süreçte birey evrende var olan tüm şeyleri hatta odasındaki herhangi bir objeyi dahi, farkındalığının geliştirmesi adına sunulmuş bir ‘sembol’ olduğunun farkına varabilir. Evrenin çalışma biçiminde daima matematiksel ve analitik bir sistem hakimdir. Sunulan her şey hatta bugün yediğimiz bir öğün dahi hem bizim hem de belki diğerlerinin varoluş amaçlarına hizmet edebilir ve öyledir de. Biz de bazen dolunay ışığı altında denizde yüzen tekne misali bilinçaltımızın derinliklerinde ilerleriz. Bu süreci hem sosyolojik hem de psikolojik olarak ele aldığımızda kişiliğin gelişim noktası ve kendi varoluş sürecini fark etmesi kapsamında bireyin ebeveynlerinden ilk 7 yaşına kadar aldığı etki çok büyük önem taşımaktadır. Çocuk adeta donmamış beton gibidir, ona ne çizilirse o kalacaktır. İşte bu betonu kırmak çok güçtür, çünkü ruh ve karakter basamaklarının temelleri adeta bu süre zarfında atılmaktadır. Kimliğin yaşama ve evrene duyduğu güven ilk 7 yıllık süreçle derinden etkilenir. Birey kendini daha iyi tanıyarak kendi isteklerinin ve ihtiyaçlarının farkına vararak yolunu daha net görecek ve tekamül edecektir.

Böylelikle kendinin farkında olan birey hayatnı da daha iyi anlayacaktır. Farkındalık sürecinde yürürken sistem de bizi güncellemeye devam edecek, tekamüle zorlayacaktır.. Bilinç seviyesinin yükselmesi bizim burada öğreneceğimiz derslerin hızlı bir şekilde algılanması, kavranması ve ruhun gelişmesini sağlar ki bu çok güçlü bir matrix ve kuantum etkisi yaratır. Birey , kadersel planın hakimiyetinde zorlu ve sert yaşayacağı yaşam planındaki derslerini ve programlamaları, ağır şoklamalarla değil de daha hafif geçişlerle hoş ve öğretici deneyimlerle yaşayabilir.

‘’Bilgi’de nurla karışır, kaynaşırsa inatçı ve kötü kişiler bile bilgi ile nurlanır, aydınlanırlar. Ne söylersen o söz nurlu olur, ışık verir. Çünkü gök, ancak tertemiz yağmur yağdırır.’’ ( Hz .Mevlana – Cevahir-i Mesneviyye , Cilt 2,s 224)

Büyük bilincin bir düşüolduğumuzun farkında mıyız? 
‘’Uykudayken dört element çarmıhından kurtulupşu daracık yerden can yaylasına sıçrarım‘’ (Mesnevi-VI 222)

Yukarıda anlatılmak istenilen bireyin doğum haritasının getirdiği sınırlamalardan kurtulmanın yolu anlatılıyor. Ancak bu  farkındalığın yükselmesi ve yıldız sabitesinin transformasyona uğrayıp 5.element düzeyine çıkıp 4 elemente hükmetmek ile mümkün olabilir.

Doğduğumuz anda gökyüzündeki pozisyon mikro kozmik olarak bizim beden ve ruh yapımızı olumlu ya da olumsuz anlamda etkiler.Biz elimizden geldiğince çeşitli çalışmalarla ile makro plan çerçevesince değiştirmeye dönüştürmeye çalışırız. Kader çerçevesinde ise bunlar hüküm sürerler.

Onur Güven

Kaynakça;

İleri Seviye Okült Astroloji Ders Notları – Onur Güven

2007 Temel Okültizm üzerine seçmeler 2 – Onur Güven ,

Muhyiddin Arabi, Mystical Astrology According to Ibn Arabi ,

The Kybalion, Hermetic Philosophy, Three Initiates, Yogi Publication Society, Masonic Temple, Chicago, 1930