Sosyal Medya

Çalışma Saatleri

Çalışma Saatleri;
Pazar: 12:00-20:00
Pazartesi:08:00-21:00
Salı:08:00-21:00
Çarşamba:08:00-21:00
Perşembe:08:00-21:00
Cuma:08:00-21:00
Cumartesi:08:00-21:00

ESMA ÜL HÜSNA ZİKRİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Değerli Dostlar ;

Geçtiğimiz dönemde kısaca ele aldığım ilahi isim ve sıfatlar konusundan bu yana , bu hususta öğrencilerim ve danışanlarım aracılığıyla çok sayıda kişi bana özelden soru yöneltmiş olup genel bir açıklama yapma gerekliliği hissettim. Diğer yandan insanların bu hususta  kafalarının gerçekten son derece karışık ve tabii olarak kendi yaşantılarındaki paradoksları çözmek adına bir yöneliş içinde olduklarının da gayet farkındayım.  Bu konuyu ara ara dile getirsem de bazı durumlarda halen açmazların olduğunu gözlemledim. Şimdi herkesin anlayacağı,istifade edebileceği bir dil ile,kendi prensiplerim ölçüsü ile ifade edeceğim. Esma ül Hüsna,değil Astroloji, tüm bilimler ve ilimlerin kökeni olduğundan, bu hususta son derece titiz ve araştırmacı durmak tüm insanların vazifesi olmalıdır.Bizlerde elimizden geldiğince gayret etmeye çalışmaktayız.

Esma ; İsim, Hüsn ; Güzel demektir. Bundan murad ise, Allah ın güzel isimlerini hayata geçirebilmek, yani ‘ Cemal ‘ polarite ve niteliklerine sahip olan isimler ile hallenmek , bunları açığa çıkarabilmek demektir. Yoksa, katleden(Mümit), boyun eğdiren,yerle yeksan eden(Kahhar) , ceza veren(Muntakim) , Kabzeden (Kabıd) gibi isim ve sıfatları okumanın ne gibi bir zararı olurdu ki? Celali isim ve sıfatlar ile şeytan ve şeytaniyet vasıflı süfliler, habis varlıklar beslenirler. Aksi halde, şeytana güç vehmetmiş oluruz ki bu düpedüz şirktir. Şeytan da güç ve kuvvetini ilahi hikmet gereği , Allah ın isim ve sıfatlarından almaktadır. Dolayısıyla, her Terkip,ilahi isim ve sıfat okunmaz. Mahsurludur.Bilhassa içlerinde ağır ve yıkıcı polariteye sahip İlahi sıfatlar varsa hiç bir zaman okumayın ! Bunlar eza ve kederden, başka bir değişle negatif enerji ile dolup taşmaktan başka hiç bir yarar getirmez ! Kişi obsesyona uğrayabilir. Belli psikolojik sorunlar , paranormal ya da psişik saldırılara uğrayabilir. Şimdi böyle dile getirdik diye bazı cahiller , Allah ın ismi okunmaz mı ? diyebilirler… Baştan söyleyeyim , Yaradan, Narını da Sever Nurunu da. Sen hangisini yüklenirsen onunla gidersin. Kimseyi Cehenneme atmaz ! Öyle olsaydı , o sünnetine uyan bir Yaratıcı olmazdı . Ancak bu da demek değil ki Yaradan koyduğu kanuna mahkumdur. Hayır, o dilediğini yapar, koyduğu kanununa uyması onun, Saadikül Vaad( sözüne sadık ) özelliğidir ve o sisteminin mahkumu değil,hakimidir. Tasavvufi jargonlara hakim olmadan , metaforik bağlantıları bilmeden, Kabalayı, Okültizmi içselleştiremeden , sağdan soldan kopyalayarak yazılmış sözde Din adı altında paylaşılmış o terkipler sadece mahvınıza neden olur.  

İleri Okült derslerinde işlediğimiz, değindiğimiz bu konularda bir çok öğretici yetiştirdim , onların da öğrencileri oldu ve bu terkibatların nelere kapı açtığını hemen hemen herkes çok iyi öğrendi. Siz siz olun, araştırmadan, soruşturmadan hiç bir şeyi okumayın , tekrar etmeyin . Şimdi sizlere hangi ilahi isim ve sıfatları okumanızı , hangilerini okumamanız gerektiğini , hatta ağzınıza dahi almamanız gerektiğini burada yazacağım. Şayet bu isimler okunacaksa da , belli bir edep, perhiz, kasemler ile tekrar edilmek zorundadır. Aksi halde , okuyan kişi bu isimler ve sıfatlarının ağırlığı ve nuraniliği altında ezilir , yok olur. Şu devirde de hiç kimse doğru düzgün yaşantısına dikkat ve intizam getiremediğine göre, Allah ın Celali değil Cemaline yönelmesi gerekmektedir. İlahi isimlerde bizlerin sakınması gereken, başta ‘ CELAL ‘ isim ve sıfatlarıdır. Kemal tecellisi olanların ise Jüpiter, Ay, Venüs gibi gezegen saatlerinde tekrarlarının önemsenmesi gerekecektir. Bir diğer önemli husus ‘ ALLAH ‘ lafzı, tüm polarite ve kuantsal kuvveleri kendi içinde cem eden takyonik bir isimdir ve gelişigüzel tekrar edilmemelidir. Belli bir edebi , haşyeti ve düzeni vardır. Maalesef yine gelişi güzel okunur ve kul bu ismin ağırlığı altında ezilir, yaşantısı allak bullak olur. Bu hususta toplum çok bilgisizdir.

Asla zikredilmemesi , okunmaması gereken ilahi isim ve zikirler; El Celal, El Celiyl, El Cebbar, El Kahir , El Mütekebbir,El Kahhar,El Kabıdz,El Hafid,El Muzill,El Kebir, El Muid, El Mumit,El Muntakim, Ed Darr, El Varis,El Muahhir, El Mani’ Es Sabur,Ed Deyyan ,El Muazzib,Zül Batşiş Şedid, El Ehad, El Ahir

Belli bir edep, haya ve yaşantıya dikkat edilmesi şeklinde aşağıdaki isimler Jüpiter, Venüs, Ay , Güneş saatlerinde tekrar edildiğinde; yaşantıya bilgelik, ilahi yardım,şifa ve bereket gibi hususları çekecektir. Buna dikkat edilmeden tekrar edilirse yine riskli gruptur. Yani şöyle söyleyeyim,tüm bu enerjiler temiz ve nurani olduğundan girdiği yeri temizler, kirlenmekte ısrar edeni de bir güzel yine temizler,arındırır ama nasıl ?Ya dağlayarak ya da çırparak. Bunu bilemeyiz

(Ya) Rahman, El Kuddus, Er Rakiyb, El Melik , El Mâlik , El Kebir , El Aziz, El Halik, El Baariü ,Es Semi’, El Basir, El Hakem, El Adl, El Azim ,El Aliyy, El Hafiyz, El Mubdi, Ya Rabb,El Muksıt,El Caami’,Ed Daafi’ , El Hakiym, El Vedûd, El Baais, Eş Şehiyd, El Hakk, El Hamiyd, El Mubdi, El Muhsi, El Kayyum,Es Samed, El Evvel, El Kaadir, El Mukaddim , El Muktedir , El Müteal,Zül Celali Vel İkram…

Şimdi  aşağıdaki grup ise tamamen Tasavvuf jargonunda ‘Cemal’ diye nitelendirdiğimiz okunmasında büyük sırlar ve yararlar olan isimlerdir. Bu isim ve sıfatlar zikredilirken de belli bir edep gerekir ancak herhangi bir açık ve sui zann olduğunda bu isimlerin rezonansları, müvekkel melekleri hataları örtücü ve kapatıcı olduğundan okuyan kişide bir zarar doğmayacaktır.

Bu isimlerin her saatte okuması uygundur ancak yine de Venüs,Ay, Güneş, Jüpiter saatlerinde okunması daha iyidir. Bu ilahi isim ve sıfatlar; Yaşantıya rahmet, rızk,selamet,saadet, kuvvet, arınma gibi bir çok olumlu özellik getirecektir. El Cemal, El Cemiyl, Er Rahiym,Es Selam, El Mü’min, El Müheymin, El Musavvir, El Ğaffar,El Vehhab, Er Rezzak, El Fettah, El Aliym, El Baasıt, Er Refi’, Er Râfi ‘ , El Muizz, El Latiyf, El Habiyr, El Haliym, El Ğafur, Eş Şekur, El Mukit, El Keriym, El Muciyb, El Vâsi’ , El Meciyd, El Metiyn, El Kaviyy, El Vekiyl, El Veliyy, El Muhyi, El Hayy, El Vaacid, El Maacid, El Vaali, El Berr, Et Tevvab, El Rauf, El Afüvv, El Ğaniyy, El Muğni, En Nafi’,En Nur, El Haadi, El Bedi’, El Baaki, El Kâfi , Er Reşiyd…

Tekli sayılar ölçüsünde terkip belirlenmelidir. Yani, 3,5,7,9 tane isim ve sıfat yeterlidir. Ancak benim önerim 3 isimden fazla seçilmemelidir. Şayet seçiliyorsa da ihtiyaç ölçüsünde aynı amaca yönelik isim,sıfat seçilmelidir. Söz gelimi; Amaç şifaya kavuşmak,rahatlamak ise; Hastalıklarda ,Rabb(Mürebbi-Terbiye edici) Darr, Mumit , Muzill gibi isimler tecelli eder. Bu isimlerin antidotları , Nafi’,Muhyi, Mu’izz  gibi isimler ile dua edilmelidir. Bunları şayet kendi ‘gematrik’ ebced değerleri ile okumak daha doğrudur. K(g)uddus ismi de kendi içinde bir arındırıcı ve şifa verici kuvveti olan bir isimdir. Ayrıca bu tür zikirler esnasında , sabah ve akşamları en azından 21 defa Felak ve Nas surelerinin tekrar edilmesi, Sad 41 Müminun 97 98 Saffat 7. ayetlerinin de yine 21, 41 gibi tekrarlar ile okunması alan savunması ve negatif tortuları süpürücü özelliği ile hararetle tavsiye edilmektedir.

Bütünün hayrına olsun…

Onur Güven

4 thoughts on “ESMA ÜL HÜSNA ZİKRİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

  1. Merhaba eğitimler için görüşebilirmiyiz
    Ücret ve nasıl alabilirim eğitim
    Teşekkür ederim.

  2. Yazdıklarınızın kaynağını rica edebilir miyim? A’râf suresinin 180.ayetinde “En güzel isimler Allah’ındır; bu güzel isimlerle O’na dua edin….” bilgisi yer alır. Evet bıçak sırtı denilen bazı esmalar var; ancak sizin “asla zikredilmemesi gereken isimler” ifadeniz çok iddialı. Ayette böyle bir açıklama varken ve islam alimleri kitaplarda bunları açıklarken sizin 99 isimden 24ü için asla zikretmeyin demeniz kabul edilebilir değil. Ben yıllardır, sizin asla zikretmeyin dediğiniz esmalar arasındaki birçok esmayı zikrettim (etmeye devam da ediyorum) şükürler olsun hep faydasını gördüm.

  3. Onur hocam esmaül hüsnaları kendi gezegen saatindemi okumaliyiz, gerci kendi gezegenleri farkli, zikir gezegenleri farkliymiş, mesela malikel mülk gezegeni mars ama zikir gezegeni merkür,

    Yoksa sadece güneş ve ay saatindemi okumaliyiz 😍

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: