Sosyal Medya

Çalışma Saatleri

Çalışma Saatleri;
Pazar: 12:00-20:00
Pazartesi:08:00-21:00
Salı:08:00-21:00
Çarşamba:08:00-21:00
Perşembe:08:00-21:00
Cuma:08:00-21:00
Cumartesi:08:00-21:00

BÜYÜK RIZK KASEMİ(SATÜRNYEN GÜNEŞ TUTULMASI)

4 Aralık 2021 09:41:59 da 12 derece Yay burcunda Saros seri: 152 Güney Ay Düğüm üzerinde , Final Dispozitörün SATÜRN olduğu bir tutulma yaşayacağız. Satürn kontrolündeki tutulmalarda ana gündem maddesi hiç kuşkusuz ”hayatın zorlukları, hayat mücadelesi, kemikleşmeye iten etmenler, iş konuları ,geçim ve para(Klasik Astrolojide Venüs tarafından yönetilir ancak Satürn Terazi burcunda yücelir – Dolayısıyla Satürnü, Venüs rehabilite eder) kaderini gerçekleştirmeye ” yönelik temayüller istenir. Satürn, genel itibariyle gökyüzünün ortası(mesouranema) ve saf/iyi ruh(agathos daimon) anlamları ile mündemiç bir gezegen olup afetik (yaşamı besleyici) ünitelere haizdir. Sahip olduğu , kabz etme, daraltma, tehir etme, mani olma gibi sıfatlar aslında bizleri kozmik adama(Adam Kadmon) en saf bir şekilde tekamül ettirmesi adınadır. Ancak bazı zamanlarda kemer sıkmak , dünyevi ve uhrevi yönden kabz hali insanları farkındalığı düşük veya yüksek olan bir çok insanı bunaltabilmekte ve çileden çıkarabilmektedir. İşte şu an böyle bir zaman diliminin işareti geliyor ancak toparlanmalar da söz konusu. Bu dizide toplam altı tutulma vardı (önceki tarihler 5 Haziran 2020; 30 Kasım 2020; 14 Aralık 2020; 26 Mayıs 2021; 10 Haziran 2021’dir)

Tutulma da Şans Noktası(Part Of Fortune) nı 1.eve aldığımızda Oğlak burcunda olduğu görülmektedir. Oğlak burcundaki Şans Noktası, insanların genel şansa, paraya ve talih enerjisine olan durumlarının kabz etkisinde , daralma politikaları ile örüldüğüne dair bir gündem maddesi yaratır. Finsansal krizlerin (Venüs Pluto) olması hiç kuşkusuz Algol Tutulması ile daha bir gündem maddesi yarattı. Ancak bu durum Bahar aylarına(Boğa dönencesi) doğru daha taze başlangıçlara neden olacaktır.

Tam da bu noktada Tutulmaya özgü olarak tutulma öncesi 3 Aralık 2021 Saat 19:00 ile 4 aralık 00:00 arası başlamak kaydı ile Rızk kasemine başlamanızı öneriyorum. Satürn etkileri, Venüs ün dengeleri ile çözüm bulacaktır. Bu noktada herkesin, hoşgörü ve toplumsal yardımlaşma, birlik olma durumları bu kriz anlarını dengeleyip, olgun ve etkili bir biçimde anlatmaya yarayacaktır.

Süre :41 gün

Kadimler bir mantra , kuantsal vibrasyonu ağır takyonik bir kelime ile rezonansa girdiklerinde yaşantılarına daha çok dikkat ederler(Sigara ve alkol kullanıyorsanız azaltmaya özen gösterin ve olabildiğince dedikodu ve gıybetten kaçının,sadaka vermeyi ihmal etmeyin) ve ruhun istenilen manayı daha güçlü biçimde arzi küreye indirdiğine yani dileklerine daimi biçimde ulaştıklarına şahit olurlardı. Bu çalışmadan amaç, gerek dünyevi ve gerekse uhrevi(ruhsal) anlamda her türlü problemlerin istikrarlı ve daimi biçimde çözüme ulaşması ve bireyin gerek dünyasal gerekse ruhsal , ileriki hayat boyutlarında karşılaşacağı zorlukların nötralize olması ve olumluya çevrilmesidir. Bu husus ayrıca dileklere kavuşturan , vesileleri ortaya çıkartır.

Her akşam 19:00 / 00:00 arası (Venüs, Jüpiter, Ay saatlerine getirebilirseniz çok daha iyi)

1. Sanskritçe Mantra Uygulaması ; Kubera Mantra ve Jüpiter mantra 108 kez genel okuma sayısı doğrultusunda tekrarlanır.

Om ShreemOm Hreem Shreem, Hreem Kleem Shreem Kleem Vitteswaraay Namaha (Kubera Mantra)

Om Gurave namaha (Jüpiter tradisyonel mantra)

2. Kabalistik Lev Uygulaması; Alef Yud Ayn, Vav Vav Lamed lev leri, 35 dk birlikte okunması yeterlidir.

ALEF YUUD AYNN

VAVV VAVV LAMEDD

HER İKİSİ BİRLİKTE 35 DK OKUNMALIDIR… ***

3. Esma-ül-Hüsna uygulaması ve sayıları;

YA FETTAH -602

YA REZZAK-501

YA VEHHAB – 133 VEYA 900

Ali İmran Suresinin 26 – 27 .ayetlerinin 4 kere okunması ve dileyenler ilave olarak Ya Ğaniyy isminin 1060 kere çekilmesi ile bitirebilir. Bu üç ana çalışmadan yalnızca bir tanesi yapılmalı ve başka bir çalışma 41 gün süre boyunca asla yapılmamalıdır.

Ek info ;Rızk kasemleri nedir? Rızk(Yaşam enerjisi) antik Babil ve Mısırdan günümüze dek gelen okült uygulamalardır. Kişinin farkındalık yolculuğunda engel ve blokajlara takılmadan rahat ilerlemesini maddi ve manevi anlamda kolaylaştırır, var olan rahatsızlıklarını şifalar , ontolojik gerçekliğini engellenmeden tezahür ettirmesine yardım eder. Rızk kasemlerinde belli başlı bazı mantralar uygulanır. Polariteye dikkat ederek bu ritüeller anlık gökyüzü durumuna göre özenle seçilirler.Uygulamalar genellikle özel durumlara göre Yeni Ay gerçekleştikten sonra veya hilal zamanlarında başlanır. Ancak Hilal zamanı tercih edilmektedir. Bu çalışma hilal zamanı değildir. Kişi hangi okült ritüeli uygularsa uygulasın cazip gelen yoldan gitmelidir. Esmalar diye bilinen Yaratıcının isimleri de aslında kökeni kabalaya da dayanan antik Babil kayıtlarında mevcut bir ilimdir. Mantralar ve Rızk Kasemlerinin kökenine dair ;

Bunlara biz basitçe İdrisi ilimler diyoruz… Biraz buna bilgi babında değinelim…
Bu ilimlerin kökeni ve ilk Enerji -Yüce Allah ın Elohim -in en güçlü Meleği olarak da bilinen Primera Mobility(Her yerde hazır ve nazır olan Ruh adlı yüce Melek) denilen kuvvenin uzay zamanda bazı enerjileri Galaktik zamanda Tiamat üzerine yollaması ile başlamıştır. Mısır dilindeki Neteru ya da diğer deyişle Nefilimler in yeryüzüne inmesi ve bazı özel enerjilerin birleşmesi ile doğan Enok (Hz. İdris ) ile Okültizm ve Ezoterizm, Astroloji , Matematik / Simya nın tarihi başlamıştır denilebilir… Tüm bunlar Antik Mısıra yayılmıştır. Dolayısıyla 4 büyük dinin de kökeni doğal olarak buraya dayanır… Bundandır ki İbranicede yapılan dualar aynı zamanda köken olarak Arapça ile de bağlantılıdır… Misal Shalom ( Es Selam ) , esenlik Kadosh ( El Kuddus ) kutsallık , hatta diğer yandan Kadim Mısır Panteonları diye de bilinen Ptah ( El Fettah ) Anubis ( El Baais ) Bastet- Bast- Bubasti( El Baasıt ) Her birisi Yaratıcının ilahi yasaları – sıfatları olan isimlerinin esasında panteonlaştırılmış halidir. Yani bu varlık sahaları kendilerini Yüce Yaratıcının isimleri ile isimlendirmiştir. Antik zamanda insanoğlu bu isimleri ve daha saymadığım pek çoğunu Tanrı edinmiştir. Halbuki isimleri putlaştırıp Tanrı edinmek değil, onları chant – zikrederek beynimizdeki olağanüstü güçleri harekete geçirip hilafet sırrını yaşayıp Yüce Allah a yaklaşmak , dünya ve diğer boyutlarda cenneti yaşamak – Tanrısallığın sırrına vakıf olmak , etrafa yardımcı olmak esas amaç olmalıdır. Vedalardan , kutsal kitaplara tüm lisanlar onun isimlerini yüceltir. Şu ana kadar uzay zamanda bildiğimiz bilemediğimiz , sayısız galaksiler ve bizim dünya yaşamımızın başlangıcı , gelmiş ve geçmiş, gerçekleşecek olan tüm olay ve hadiseler ( aslında olmuş bitmiş ) onun isimlerinin – ilahi yasalarının , harflerinin gücünden başka bir şey değildir.

Onur Güven

Kaynaklar;

Onur Güven – Okült Astroloji Seçmeler 2008
Richard Hess, article “Nephilim” in Freedman, David Noel, ed., The Anchor Bible Dictionary, (New York: Doubleday) 1997, 1992.
The Kybalion, Hermetic Philosophy, Three Initiates, Yogi Publication Society, Masonic Temple, Chicago, 1930
The Book of Thoth, Aleister Crowley, Samuel Weiser, New York, 1944,1972.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d