Sosyal Medya

Çalışma Saatleri

Çalışma Saatleri;
Pazar: 12:00-20:00
Pazartesi:08:00-21:00
Salı:08:00-21:00
Çarşamba:08:00-21:00
Perşembe:08:00-21:00
Cuma:08:00-21:00
Cumartesi:08:00-21:00

GEZEGENLER VE BURÇLARDA MÜNDEMİÇ OLAN İLAHİ İSİMLER

Burçların ilahi isimler ile olan intisabına dair sualler gelmekte . Bu hususta M, İbni Arabi , Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri gibi zâtların eserlerinden derlediğim bazı kadim kaynaklarda yer alan verileri sizinle paylaşıyorum. Piyasada bu konu çokça sulandırılıyor ve üstüne eklemeler yapılıyor. Bu husus , kişilerin yorumlarından öteye gitmeyecektir. Kaynaklar , orijinine sadık kalmak ve ilave yapılmadıklarında ışıldar ve kişilerin yaşantılarında bazı özel aşamalar, faziletler kazandırırlar.

Bu tablo , Doğum haritanızda celâli yönü baskın olan burç / ev (yaşam alanları ) tesirlerini göreceğiniz ve bu şekilde kompanse edebileceğiniz doğru bir çizelge olacaktır. Örneğin sağlık sorunlarınız var ve 12. Eviniz Yay ise , Yay burcundan ‘KABID ‘ ismi tecelli ediyor olabilir . Bu isim celâli dir ve fanatizm , tutuculuk ile de ilgilidir(her neye aşırı fanatik bir şekilde bağlısınız ve körü körüne tutunuyorsunuz ?) ve sizin tersi olan Bâsıt ismi ve yine Yay burcunda mündemiç olan Ğaniyy ve Aliym ismi ile senkron kurup isimleri zikretmeniz gerekiyor olabilir. Sizin sağlığınıza kavuşmanız bilgi dağarcığınızı artırmanız , farkındalığını yükseltmeniz (Aliym ) ve geniş bir vizyona geçip , zengin bir iç görü edinmeniz (Ğaniyy) ile direkt ilgili olabilir. Örnekler çoğaltılabilir. Okumaları ise mümkün mertebe ilgili burcun kendi gezegen saatinde ve ebced değeri adedince tekrarlamanız (altın oran ve kutsal geometri)gerekecektir. Diğer yandan aşağıdaki yazımın da faydalı olacağı kanısındayım

Gün ve Gecelerin Kalde Göstergeleri

Her burçta ağırlıklı olan isimlerden bazıları:

Mars Afetik (KOÇ) : Mâlik , Aziyz, Cebbâr, Celil, Vahid , Kaviyy, Muktedir, Kuddûs

Venüs Anaretik (BOĞA): Hasib, Kâfi, Metiyn, Hafıd, Ğaniyy, Berr

Merkür Afetik(İKİZLER): Aziym, Semi’, Muid, Fettah, Rauf, Aliyy, Muhsi , Mukaddim

Ay Anaretik(YENGEÇ): Rahiym , Batın, Şekür, Müheymin, Hafiyz, Habir,Vedud

Güneş Afetik (ASLAN): Selâm , Bâki, Hayy, Evvel, Kayyûm, Mütekebbir,Aziym

Merkür Anaretik (BAŞAK): Aliyy , Basir, Muhsi, Melik, Aziym, Mukaddim

Venüs Afetik (TERAZİ): Musavvir, Vedûd, Mümin, Vehhâb, Kâfi , Adl, Ğaniyy

Mars Anaretik(AKREP): Mâlik , Kahhar, Muntakim, Mubdi, Bâis, Vâris, Mumit, Muktedir , Kuddûs

Jüpiter Afetik(YAY): Kebiyr,Aliym, Kâbıd, Ğafûr, Tevvâb, Ğaniyy , Müteâl

Satürn Anaretik(OĞLAK): Fettâh, Sabur, Metiyn, Mani’, Kâdir , Rezzâk, Mukaddim

Satürn Afetik(KOVA): Fettâh, Vasi’, Kuddûs, Hakiym, Reşid, Mukaddim, Mürid, Rezzâk

Jüpiter Anaretik(BALIK): Müteâl, Haliym, Aliym, Latiyf, Ğaniyy, Ğafûr, Aliym , Muciyb, Batın, Kebiyr

Ek Not : Her burç ve gezegende , Celâli bazı özellikler vardır ve sınavları genellikle buradan gelir. Bu isimlerin tersi / antidot özellikler ile bu Celâl / Sert sınavlar yumuşayacaktır. Örneğin , Oğlak ve Satürn vurgusu baskın haritalarda Sabur ve Mani’ ismi aktif olduğundan dolayı hayatının belli noktalarında sürekli blokajlar yaşarlar . Ancak bu doğum haritasındaki Oğlak burcunun dekanı ve Satürn ün tesiri ile de ilgilidir. Olumlu özellikler alan Oğlak ve bilhassa Satürn , onda Rezzâk ve Fettâh gibi isimleri de aktive edip madden ve manen mutmain bir yaşantıya dûçar edebilir. Bazı burçların özelliklerinin kendinizde çok yüksek olduğunu düşünüyorsanız , o burca üçgen açı yapan bir başka burcun ‘olumlu isimlerini ‘ de tekrar edebilirsiniz. Gezegenlerde ise bir veya birden fazla daha isim aktivedir. Ancak genellikle hızlı ve kolay açığa çıkan ve burçsal öz den yansıyan kuvveler yukarıdaki şekliyledir.

Gezegenlerde mündemiç olan İlahi İsimler :

MERKÜR: Seriu , Mukaddim, Azim, Muhsi, Rauf, Basir, Melik, Habir, Veli, Semi, Muid.

VENÜS: Musavvir, Vedûd, Vekiyl, Veliyy ,Kâfi, Ğaniyy Hasib, Metin, Hafid, Mümin, Berr, Muğniy, Vehhâb.Rezzak,Baasıt.

GÜNEŞ: Hu, Mütekebbir, Zül Celali Vel İkram , Rahmân, Muizz, Muzill, Muhyi, Hayy, Kayyum, Macid, Nur, Hakk, Evvel, Baki, Selam, Celil, Râfi’, Hakem, Kaadir, Muktedir, Aliyy, Reşid.

MARS: Cebbar, Kahhar, Celil, Mecid, Aziz, Muktedir, Vali, Muntakim, Malikul Mülk, Darr, Varis, Mumit, Kaviyy, Vahid.

JÜPİTER: Baasıt, Aziyz, Muizz, Muksıt, Rezzak, Samed, Gaffar, Vacid, Muteali, Berr, Nafi’, Adl, Kabıd, Gafur, Tevvab, Mütekebbir, Ğaniyy, Aliyy, Hafiz, Keriym, Muğni, Kebir, Hâdi, Bedi’, Latif .

SATÜRN: Mukit, Vaasi’, Mukaddim, Muahhir, Mani, Sabur, Ekrem, Metin, Kadir, Kuddus, Hakim, Mürid, Alim, Kabıd, Darr, Naafi’

URANÜS: Vaasi’ Hakim, Ahir, Murid , Reşid, Aliym, Mukaddim, Fettâh, Muğni.

NEPTÜN: Şehid, Halim, Latif, Mucib, Batin, Rakiyb, Hafiyy.

PLUTO: Muktedir, Mumit, Kahhar ,Mütekebbir, Halik, Bari, Bais, Mubdi, Bedii, Vâris, Kebir.

AY: Rahman, Vaasi’, Rahim, Afuvv, Batın, Şekür, Muheymin, Hafiz, Rakib, Vedud

Ebced Tablosu

Kaynaklar :
Dürrü Meknûn- M. Arâbi
Saatlerin Hazinesi – M. Arâbi
Zübtedül Hakaik – Aynülkudat Hemedani
Erzurumlu İbrahim Hakkı – Mârifetname
Ebced tablo kaynak :Türk İslam kültüründe Ebced hesabı ve tarih düşürme , Doç. Dr . İsmail Yakıt Ötüken , İstanbul 1992 / Academia .edu ‘dan .

Onur Güven

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d