Sosyal Medya

Çalışma Saatleri

Çalışma Saatleri;
Pazar: 12:00-20:00
Pazartesi:08:00-21:00
Salı:08:00-21:00
Çarşamba:08:00-21:00
Perşembe:08:00-21:00
Cuma:08:00-21:00
Cumartesi:08:00-21:00

ASTRO SEMBOLİZMDE KARGA METAFORU (grup çalışmalarından)

Fiziksel ve davranış özellikleri https://www.kuslar.gen.tr/karga.html için ilgili makaleyi okuyabilirsiniz .

Şamanizmde şamanın Gök ya da yeraltı yolculuğunda yardım aldığı ya da koruyucu ruh olarak seçtiği kabul edilen simgesel “kutlu hayvan “

Altay tufan efsanesinde Nama tarafından karaların olup olmadığının anlaşılması amacıyla sandıktan çıkarılıp salıverilen , ancak leş yemeye koyulduğu için geri dönmeyen simgesel “ lanetli kuş “

Vedaist ya da Mazdaist tasarımlarda , Tanrı Vayu ‘nun yanından hiç ayırmadığı “ kutsal kuş”

Mitra dinine girenlerin geçmek zorunda olduğu aşamalar sıralamasında ilk sırada yer alan , gezegeni Merkür olan simgesel aşama

Simya tasarımlarında kimi “gizli güçler “in simgesi

Türk -İran tasavvuf geleneğinde , dünyevi yaşamın kış ile ilişkilendirilen “ çirkin yüzü “

Yunanistan da karga kehanet Tanrısı Apollon a adanmıştır .Tanrılar arasındaki mesajcı olarak nitelendirilen karganın uçuşu kahinler tarafından Roma da olduğu gibi Yunanistan ‘da da yorumlanmıştır .

Bilgelik , şifa, ölüm, savaş, zafer, büyücülük, şiir ve runik alfabeyle ilişkilendirilen Tanrı Odin ‘in , Hugin ve Munin adında iki kargası ( kuzgun ) olduğu mitolojide geçer .Hugin ‘düşünce’ ve Muninn ‘hafıza’ anlamlarına gelmektedirler. Odin omuzlarında oturan iki karga vasıtasıyla dünyada olup bitenleri haber alır .

Değişik tradisyonlarda kötü şans , hastalık , ölüm ile de özdeşleştirilmiş .

Kuran-ı Kerim’de ise Maide suresi 31.ayette “Ardından Allah, kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini ona göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. “Yazıklar olsun bana! Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten âciz miyim?” dedi, ettiğine de pişman oldu.” şeklinde kargadan bahsedilir .

Tefsirlerde anlatıldığına göre Kabil kardeşini öldürdükten sonra cesedi ne yapacağını bilememiş, şaşırıp kalmıştı. Bunun üzerine Allah bir karga gönderdi. Karga yerde eşinerek Kabil’e kardeşinin cesedini nasıl örtüp gizleyeceğini gösterdi veya ölmüş bir kargayı bu şekilde gömdü. Böylece Allah bir kargayı örnek göstererek şaşkınlık ve cehaleti sebebiyle bocalamakta olan Kabil’i uyardı. Bir başka rivayete göre Allah iki karga göndermiş, bunlardan biri diğerini öldürdükten sonra gagası ve ayaklarıyla yeri eşeleyip öldürdüğü kargayı gömmüştür. Bu konuda karganın kendisinden daha yetenekli olduğunu gören Kabil karga kadar olamadığına hayıflanmış ve yaptığına pişman olmuştur.

Erk hayvanı olarak kutsal yasaların ve değişimin sembolüdür.

The book of rulerships Lee Lehman ‘ın kitabında kargalara Venüs , Mars , Satürn gibi gezegenler atanmış .The ruler shipbook Rex Bills ‘in kitabında ise Mars atanmış .Benim bakış açıma göre ise ;
Fiziksel özellikleri , uzun yaşaması ( Antik Yunan ve Roma’da uzun yaşamın ve ölümsüzlüğün sembolü ) ,değişik kültürlerde onun lanetli kuş olarak anılması ve kötülüklerle özdeşleştirilmesi , sadakatleri yüzünden Satürn ,
Zekaları , hafızaları , kurnazlıkları , çalma huyları , taklit yeteneği , mitolojide Tanrıların haberci kuşları olmaları , kendilerine özgü mizah anlayışları Merkür , ( burç olarak da ikizler özelliklerini gösterirler )
Ölümle olan bağlantıları , yine simyada gizli güçleri temsil etmesi , derin algıları , intikamcı olmaları , yapılan bir araştırmaya göre kargalar arasında nekrofilinin ( ölüsevicilik) çok yaygın olması ve cesetlerin üzerinde yaptıkları cinsel ritüeller açısından Pluto ve akrep Burcu ,
Hafızaları , aile kavramı Ay .
( Hafıza duyusal , kısa süreli ve uzun süreli olarak ayrılır .Merkür , Ay ve Satürn hafıza ile ilgili gezegenlerdir .)
Sembol atamada öncelikli kişisel , sonra toplumsal , en son kollektif gezegenlere bakılır .Burada zeki olmaları hususunda Merkür kişisel gezegen olarak bunu karşıladığı için ana metafor olarak Merkür , yan metafor olarak Uranüs ‘ü söyleyebiliriz .
Şimdi canlı , cansız varlıkların astrolojik karşılığını bilmek bize ne kazandırır diye düşünenleriniz olabilir .Astrolojinin sınırsız olasılıklarla çalışan bir sistem olduğunu unutmayın ve şayet varlığın özüne ya da hakikatına dair bilgilere tam olarak hakimseniz , iyi bir astrolog olabilirsiniz .Örneğin size bir karga saldırdı .Bunun bile bir transitin çalışma şekli olduğunu bilmelisiniz .Transitteki bir Mars ‘ın , natal Satürn , Pluto , Merkür ya da Ay’a yaptığı bir açı buna sebep olmuş olabilir .Astrolojide sembol bilgisi bu yüzden çok önemlidir .

Onur Güven

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: