Sosyal Medya

Çalışma Saatleri

Çalışma Saatleri;
Pazar: 12:00-20:00
Pazartesi:08:00-21:00
Salı:08:00-21:00
Çarşamba:08:00-21:00
Perşembe:08:00-21:00
Cuma:08:00-21:00
Cumartesi:08:00-21:00

DOĞUM HARİTASINDAKİ ALŞİMİK GÖSTERGELER

Doğum haritasındaki sorunlu yerleşimlere göre metaforik önermeler getirmek için , o haritanın okült yönünü ve eğilimlerini görmek gerekir. Salt , harita ve teknik bilgiler bu yönde ‘güçsüz’ kalacaktır. İlgili haritanın süptil ve metafizik bağlantısını kavramak için gerekirse transandantal süreci ve geçmiş bağlantıları da algılayabilmek , doğru bir şekilde sezinleyip ortaya dökebilmek gerekmektedir. Dolayısıyladır ki, salt Modern,Ezoterik,Uranyen,Vedic, Klasik harita bilgisi ile doğum haritasının gizil yönünü , alşimik boyutun iç yüzünü aşmak,okültü tanımak hiç mümkün değildir. Ruhsal süreçte ‘ Yesod(Ay) ‘ küresinde takılı kalmak ve Alt Yesod denilen (petras süreci ile bağlantılı) ay altı alemi bir türlü sağaltamamak bunun ile ilintilidir. Bu yukarıdaki ekoller genel itibariyle sadece beyninize olumlu anlamda veri depolar ve karar aşamasına götürür. Ancak hayatınızdaki zorlukları aşmak , sizin için doğru yönü belirlemek hususunda bir tüyo, bir nüans ve desteği vermezler.

Her bir gök cisminin bir üst bedeni ve mikro alemde tesir ettiği bir alt beni vardır ve bizler de bu alt benlerin kontrol ettiklerinden birisiyiz. Bizler aracılığı ile tekamül eden o gezegenin alt lejyonları yani bir başka deyişle doğa ruhları vardır. Biz kötü işler yaptığımızda bu lejyonlar bizleri cezalandırır, iyi işler yaptığımızda ise mutlu olur , önümüzü açarlar. Çünkü onlar da bizler aracılığıyla tekamül eder, cezalandırılır ve ödüllendirilirler. Bizlerden sorumludurlar. Hatta problemli ruhların ölümlerini dahi dileyebilirler(öldürürler demiyorum). Çünkü işlerini zorlaştırmak ve kadersel süreci olumsuz etkilemek hiç bir varlığın işine gelmez. Alt Yesod küresini aşmanın Geburah yani Mars ile mümkün olduğundan eğitimlerimde çok defa bahsetmekteyim. Alt yapısı olmadan bu deryanın içine girmek , daha doğrusu temiz bir vicdan ve iyi bir ahlak olmadan uğraşmaya kalkmak kendi dalga boyuna uygun bir titreşime sahip süfli ya da şerri bir varlıkla farkında olmadan iletişime girmeye neden olabilir.

Konuyu daha fazla uzatmadan başka bir hususa değinmek gerekirse; Bir türlü çıkamadığınız o kısır döngüler , o hayata karşı ürkek tavırlar, süptil ve madde babında yaşadığınız sorunsalların kök nedenlerinden birisi morfik açılımlar ile birlikte bunlardan ibarettir. Size bu hususta klasik / modern bir astroloji ekolü asla ‘ neden bunları yaşıyorsun?’ sorusunu sormayacaktır. Vedic ise topu, geçmiş yaşamlarınızda yaptığınız bir davranıştan dolayı böylesin ! konusuna atacak ve kendine göre önermeler verecektir. Ancak Okült Astroloji kabalistik referanslarıda kullanarak konunun ta derinine ve spirit yönüne inecektir. Çünkü onun muhatabı siz değil , sizin üst ve alt katmanlarınızda gezen derin enerjilerdir. Bir diğer husus ise Yaratıcının İsim ve Sıfatları şayet temiz bir vicdan ile ritmik ve yaşantıya dikkat edilerek tekrar edildiğinde tüm bu melekut yapısının tesirini ya bozarlar ya da onarırlar. Ancak hangi isim ve sıfatın tekrar edileceği bir tecrübe sorunudur. Çoğu öğretici ve master, yanlış seçimler ile kendi ve öğrencilerinin haritasını daha da zorlar ve bozar. Sonrasında ise bu isimlerin son derece zararlı olduklarından bahsederler, bühtanlık yaparlar. Bu aslında deneyimsizlik ve belki de cehalettendir. ‘ Astra ‘ kelimesi , farsça ; sitara ‘ yıldız ‘ anlamına gelmek ile birlikte , gerek lugata gerek etimolojiye girildiğinde Ayn harfinden türüyor ve yükselmek, yüksekte olmak, ilim ve izzet sahibi olmak anlamına geliyor. Ayn harfinden türeyen isimlerden bazıları; Aziz(İzzet,onur,desteklemek) Aziym(Azamet,büyüklük) Aliyy(Ululuk,yücelik) Aliym(Bilgelik) gibi Yaratıcının isim ve sıfatları mevcuttur. ”Onlar yıldızlarla hidayet bulurlar.”(Nahl suresi 16. Ayet)

Bu husus, benim 2015 yılında bizatihi çeşitli öğrenciler yetiştirerek öncülüğünü yaptığım ‘ Okült Astroloji’ nin konularından yalnızca biridir. 

Şimdi Astrolojik anlamda harita yorumlarken özellikle bakılması değil derinleşilmesi gereken bazı ipuçlarını vereceğim. Hem bu hususta , konunun meraklılarına , yeni takipçilerine ışık olacak, bilenlerine ve derinleşmek isteyenlerine de ayrıca katkı sağlayacaktır.

1.           Doğum haritamızda Ay , manevi özümüzdür ve günlük yolculuğunda karmik kökenli sorunları çözme hususunda bize şanslar , avantajlar ya da dezavantajlar getirir ( natal haritanın durumuna göre ) . Aynı zamanda Ruhun enkarnatif sürecindeki konumu ya da morfogenetik dna sarmallarından şimdiki bedene kanal olarak ruhsal süreçleri anlatması hususunda bir ipucu sunar.

2.           Yükselen Burç: Aura , ruhun katmanlarının derinden yüzeye yansıması

3.           Güneş: ego gelişiminin seçilmiş yönü

4.           Satürn (Karma’nın Efendisi): korku ve endişeler

5.           Chiron: karmik yaralar ve iyileşme potansiyelleri

6.           İlk beş asteroit (Ceres – Beslenme İlkesi; Pallas Athena – Bilge Tanrıça; Juno – ‘Ana tanrıça’ ; Vesta – Odaklanma İlkesi; Astraea – Karma Çözücü) ve LILITHS (yasak Tanrıçanın tezahürü)

7.           Haritada asteroitlerin kavuşum yaptıkları düşük noktalar : kişisel karmik seviyenin durumu

8.           Kişisel gezegenler,   Düğümler veya açılarla sıkı bir şekilde birleşen Centaurlar , karmik yaraların doğasını ve bunlardan kazanılan deneyimleri tanımlar.

9.           Düğümler ekseni (Güney Düğümü: karmik bilgi; Kuzey Düğümü: seçilen karmik görev)

10.         Vertex: Ölümcül olayların tetikleyicisi

11.         Karmik tetikleyiciler olarak kişisel gezegenleri geriye dönük değerlendirme (Merkür Rx: iletişim ve öğrenme problemleri, kardeşlerle ilgili olası problemler , Venus Rx: öz değer , cinsellik,ikili ilişkiler, sevgi ve para alışverişinde ,cinsiyet organlarında problemler, Mars Rx: Kendini müdafa ve hakkını arama , mücadele etme , enerjiyi doğru kullanma , agresyon veya erkeklik,erk)problemleri ,

12.         Sınır dışındaki gezegenler (aşırı sapmalarda): 3D gerçeklik ve Evren arasındaki bağlantılar

13.         Kolektif gezegenler: erişilmesi zor olan enerji kalıpları

14.         Karmik özelliklerin rolü (30 °,72°,144°, 150 °): kaderi nasıl anlar ve kabul edersiniz

15.         Küçük boyutların tanımlanması ( septil, quindecile)

16.         Geniş veya ayrışmış yönlerin (“karmik sapma”) ve iki yönlü yönlerin (belirli bir şekilde göründüğü gibi olması zorunlu değil) tanımlanması

17.         Karmik konfigürasyonlar (Yod, Bumerang, T Square, Grand Cross, vb.)

18.         “Eksik” in tasviri (boş evler, tamamlanmamış unsurlar, modaliteler, yönler, vs.)

19.         Ay’ın boşluğu: ruhun karmik bağların “çıkışı”

20.         Tutulan işaretler: “depo karma”

21.         Pre natal Tutulmaların Tanımlanması (Güneş Tutulması: bilinçli olarak seçilen enerji kalıbı; Ay Tutulması: ruhun bireysel iç yolu) Yani hem içe hem dışa açılabilen kapılar. Ancak şartlanmazla kesinlikle…

22.         Haritadaki önemli sabit yıldızlar (boylamda 1 °, eğimde 1/2 °): daha yüksek boyutlarda ve alternatif dünyalarda potansiyel enkarnasyonlar

23.         Astrolojik evlerin karmik tasviri(4-8-12.evler ) Bu evler hem karmik hem de sıçrama yaptıran evlerdir.

24.         IC; Saklı karmik kökler ve yaşam süresi sonunun özellikleri

25.         Sekizinci ev; karmik borçlar

26.         12. ev: depo karma güvenli – kötüye kullanıldıkları veya kötüye kullandıkları,çok acı verici veya zor deneyimleri geçmiş yaşamlarda yaşadıkları ya da morfogenetik rezonans ile getirdikleri(bu ifadeyi sık kullanırım) için potansiyel yetenekleri ödül olarak buraya taşırlar.

27.         Önde gelen asteroitler ve centaurlar (yerler, tarihi çağlar, olay tetikleyicileri) aracılığıyla tipik karmik konuları anlama.

 Onur Güven

Yararlandığım kaynaklar;

Okült Kabala – Onur Güven

İleri Seviye Okült Astroloji Ders notları – Onur Güven

2007 Temel Okültizm üzerine seçmeler 7 – Onur Güven ,

Mathers, M. Gregor S. L.: “The Kabbalah Unveiled”

The Kybalion, Hermetic Philosophy

Z.Griga -Transcendental Astrology

Fortune, Dion: “Psychic Self-Defence”

Agrippa von Nettesheim: “De Occulta Philosophia”

Levi, Eliphas: “Dogme et Rituel de la Haute Magie”

2 thoughts on “DOĞUM HARİTASINDAKİ ALŞİMİK GÖSTERGELER

  1. Hocam Yesod küresi ancak Mars ile aşılabilir deyip başka konuya geçmişsiniz.Ne olur bir kere de yarım bırakmadan tam bilgi verseniz, okuyucu tam heyacanlanmisken önemli bir şey öğrenmenin sevincini duymuşken keşke o sevinci kursağında bırakmasanız. Çok önemli çok derin bilgiler veriyorsunuz müteşekkiriz lâkin dediğim gibi keşke değinip geçmek yerine tam açıklayıp sizi takip edenleri şad etseniz.

  2. 2020 yılında okült astroloji sınıfınınzda öğrenci olmak isterim. 12.evim stelyum, 4.evimde jenerasyon gezegenler kavuşumda ve 7.8.9.evlerim boş

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: