Sosyal Medya

Çalışma Saatleri

Çalışma Saatleri;
Pazar: 12:00-20:00
Pazartesi:08:00-21:00
Salı:08:00-21:00
Çarşamba:08:00-21:00
Perşembe:08:00-21:00
Cuma:08:00-21:00
Cumartesi:08:00-21:00

ASTROLOJİDE YILDIZ DÜŞÜKLÜĞÜ VE YÜKSEKLİĞİ KONUSU

Yıldız düşüklüğü , gerek transit gezegenler ve gerekse morfo genetik sarmallar ve çevresel koşulların etkilerinden kaynaklanan enerjetik şuaların, bireyin aurasına , yaşam alanlarına(evler) yansımasıdır. Başka deyişle aura da oluşturduğu yırtılma ve buraya ‘assiah’ dan dolan paranormal enerjilerin kişinin tabii oluşumunu absorbe edecek şekilde aktive olmasıdır. Ancak bu yıldız düşüklüğünü halk nazarında anıldığı gibi kötü , negatif bir şey olarak değerlendirmek cahilane bir yorumlama biçimidir.

Yıldız düşüklüğü , astral planda bazen kişinin lehinedir ancak beşeri zihin ve akıl bunu göremez. Sizi geri çeken , iten , bastıran,mani olan ve durduran enerjiler bazen sizin için o an hayırlıdır.Bunu anlamak için biraz zeka yönlü (Merkür ) değil akıl ( Satürn , Uranüs ) yönlü düşünmek,Şiron un nurani enerjisi ile hayata metafizik planda bakmak gerekir. Yıldızın fazla yüksek olması da olumlu değildir. Yıldız yüksekliği, olumsuz bilinçte , yıkıcı ve nefsani sonuçlar doğurabilir. Ancak, yıldız düşüklüğü , gelişmiş bilinçte olağanüstü sonuçlar yaratır.

Yıldızın yüksek olması , yatay ve dikey anlamdadır. Yatay (dünyevi – toprak), dikey(ruhani – astral ) anlamda değerlendirmek gerekecektir. Yatay anlamda yükselen yıldız, kişiyi dünyevi ve madde formunda başarılı kılarken, dikey anlamda yükselen yıldız kişiyi astral hatta semavi planda başarılı kılar. Aslında , dikey anlamda yükselen yıldız Satürn formundaki alanlardır. Bu husus, Paranlar/Kraliyet – Sabit yıldızlar ile de ilintilidir ancak konuyu uzatmıyorum. Dileyenler başta ‘ Heliacal Setting Star ‘ olmak üzere inceleyebilirler.

Ay , Satürn(Orient Lord) , köşe evlerde(1-4-7-10) ise kişiyi astral planda yükseltir. Jüpiter , Güneş köşe evlerde ise kişiyi dikey planda yani daha çok fizik planda yükseltir. Satürnyen kuvve, kişiyi kozal plandan , semavi plana kadar çıkarabilir. Jüpiter ve Güneş ise şayet kişi gelişmiş ve aydınlanmayı seçmiş bir bilinçte ise kozal plana doğru gidebilir. Satürn ün farkı şudur, kişiyi geri iter, durdurur, engeller ve erginleştirir. Bu da kişide , derin bir olgunluk yaratabilir. Bu tesirin yarattığı dalga boyu ise חוכמה hikmet / hocmach denilen erdem , bilgeliği verdiğinden bu tesir doğa ruhlarının da tekamül adına ‘ temayül’ gösterdiği bir etkidir ve kişiye çekilebilirler. Çünkü , meleki rezonans daima bu ‘ hocmach ‘ yani derin hikmet ve bilgeliğe yönelim gösterir. Jüpiter in bilgeliği daha ayrıştıran iken Satürn e ait olan bilgelik Jüpiter den daha kapsamlıdır. Jüpiter, ‘Alm’ yani Sami dillerinde, dünya ve madde nin bir araya gelmesi ile ilintilidir. Buna budizm de ‘ skandha ‘ diyoruz. Ancak , Satürn her şeyi kavrayan ve kapsayandır. Yani , kapsayan bilgelik de diyebiliriz. Güneş ise , hayvani kuvve yani yaşam veren olduğundan ,o da önemlidir. Yıldız düşüklüğü ve yüksekliğinde, üç majör etkiden yukarıda bahsettim. Ay, okült astrolojide Satürn e bağlandığından Ay dan ayrıca bahsetmedim. Çünkü Ay , küçük Satürn dür ve tüm enerjisi Satürn e bağlıdır. Doğum haritasında bu üçlü yapının (Güneş, Satürn, Jüpiter) ardında kalan tüm tesirler ‘ minör ‘ olarak değerlendirilmelidir, asc(yükselen) de dahil.

Yıldız Yüksekliğinin(yatay) göstergeleri;Güneş,Jüpiter Şahika noktasında (MC) ya da köşe evlerde ise kişiye madde formunda kuvvet ve iktidar verir. Güçlü yapar. Şayet kişi bu gücü olumlu değerlendirirse astral planda da başarı verir. Kibri kontrol edemezse , alaşağı olma durumu vardır.

Yıldız Yüksekliğinin(dikey) göstergeleri; Ay, Satürn Şahika(MC) noktasında ya da köşe evlerde ise kişiyi astral / ruhsal formda azamet ve yücelik verir. Yüceltir. Şayet kişi bu gücü olumlu değerlendirmeye gayret eder, kibir ve izzet taslamazsa dünyevi alanına belli bir süreden sonra da sirayet edecektir.

Yıldız Düşüklüğünün (diket/yatay) göstergeleri; Satürn , Jüpiter , Güneş 6,8,12.evlerden birinde ise ya da kişisellere ağır karşıt , kare yapıyorsa belli bir alanda yıldız formunun dikey ya da morfogenetik sarmallarından gelen enerjilerinde düşüş yaratabilir. Şayet kişi, gelişmiş bir bilinçte ise iyi meditatif çalışmalar ile yaşantısına dikkat ederek , çevresine iyilik ederek yıldızını yükseltmeye başlayabilir. Burada değindiğim, elbette yumuşak radyasyona sahip olan meditatif çalışmalardır.

Bir diğer önemli nokta ise yukarıda kısaca değindiğim gibi ‘ PARANLAR’ hususudur . Paranatellonta(mezopotamya) ya da Paranlar , köşe evlerde yerleşen kraliyet ya da sabit yıldızlardır. Burada benim en çok önem verdiğim ‘ Heliacal Setting Star dır. Heliacal Setting Star, kişinin yaş aldıkça etki ve tesiri altına girdiği yıldızı göstermektedir. Heliacal Rising ise , sönümlenen gücü gösteri. Söz gelimi, Heliacal Setting Star; hangi yıldız ise, kişi yaş aldıkça , günler, aylar , yıllar geçtikçe o yıldız ın etkisi altına daha çok girecek demektir. Bu hem iyi, hem de yerine göre dikkat ister. Gelişmiş bilinçte elbette iyidir, kişi kibrini kontrol altına alabilir, intikam dan kendini koruyabilirse başarı ve güç kalıcı olacaktır. Kraliyet yıldızlarında bu etki çok keskindir. Çünkü ,kemalullah(perfection) yasası gereği dikkat ve intizam ister. Yani sözün özü , Heliacal Setting Star birincil derecede önemlidir. Nedenini yukarıda izah ettim. Diğer yandan dragonik haritada Yükselen burc un taşını takmak kişinin yıldızını destekleyecektir.

Regulus; Güç ve iktidar. Gölgesi; İntikam ve hırstan uzak durmalı, serin bir zihne sahip olmalı !

Antares; Fethetme.Kudret. Gölgesi; Aşırıya kaçma, abartı ve vahşice hareket etmemeli !

Aldebaran;Kitleleri etkileme,Yönetme. Gölgesi;Doğrudan sapmamalı, inandığı yolda gitmeli ! Yalan söylememeli !

Fomalhaut;İhtişam.Etki altına alma. Gölgesi; Andan kopmamalı ,hayal ve realite arasında dengeyi tutturmalı. Vizyonunu açık tutmalı !

Arcturus; Büyük onur. İyi talih . Gölgesi; Spekülasyona açık, düşman kazanma! Haset.

Betelgeuse;İhsan ve ikram. İyi talih. Gölgesi; Hasede uğrama, nazar. Tahammülsüzlüklerden doğan yanlışlar.

Zubenelgenubi;Simya ve şifa. Güç kazanma. Gölgesi; İzolasyon .

Bunun gibi diğer başka sabit yıldızların başka etkileri olacaktır.

Paranlar ,Yaratan ve insan arasında ya da cennet ve dünya arasında aracılardır. Ruh rehberlerine olan inanç tüm antik dönemde izlenebilir. Menander, Plutarch gibi Paganlar ve Plotinus gibi Neoplatonistler in bu bilgiyi yaydığı varsayılmaktadır. Bu terim ayrıca totemlere, doğa ruhlarına veya koruyucu meleklere atıfta bulunmaktadır. Bir çoğu , Yaratıcı nın İsim ve sıfatları ile ilintilidir ve kök kudretini esasında buradan almaktadır. Paranlar hususu, bir insanın fiziksel yolculuğunu izleyen, iyileştiren, öğreten ve yardım eden quantsal varlıklar konusudur. Kabalada , baş melekler ile de bağlantısı vardır.

Zerdüştlükte, her “ruh” a, yaşamı boyunca rehberlik eden bir koruyucu melek olan “Fravashi” eşlik eder. Birey doğmadan önce, ‘ruhu’ hala Fravashi ile birleşmiştir. Bu vasi , ya da koruyucu olarak bilinmekle birlikte kişinin yükseliş arayışı içinde günlerinin sonuna kadar ayakta durması için toprağa inmeye gönüllü olur. Ahura Mazda, Zarathustra’ya kendisini tehlikede bulduğunda yardım için bu varlığı çağırmasını tavsiye eder. Ölümden sonraki dördüncü günde, ‘ruh’ nihayetinde Fravashi’siyle (DHALLA, s. 232-243, 375-378) biri olur.

Heliacal Setting Star ın rol modelinde ilerleyen “ruh” , her bireyin eşsiz görevini yerine getirmek için kullanabilecekleri bir araç gibi aktive olur . Kişii şayet sert bir kraliyet yıldızı nın tesiri altında doğduysa, örneğin Heliacal Setting Star; Regulus, Antares gibi yıldızlarsa hayatında çok fazla güç mücadelelerine girmiş, yenilmiş olabilir. Esasında bu , onu ileride güçlendiğinde yanlış yapmaması için ruhunu erginleştirmesi için bir ders, fırsattır. Heliacal Setting Star ın , kişiden talepleri vardır ve kişiden bunu yerine getirmesini ister ve bu güdüsel olarak yerine gelirken armağanını keşfeder (BRADY, 2008, s. 10). Birey buna devam ettiğinde, geri duran, bekleyen, geciken ,itilen tüm özelliklerini tekrar aktive eder ve hayat arenasında güç toplamaya başlar .Birey, yükselen bu yıldızın tesiri altında güçlenir .

Doğum haritanızdaki paranları bulmak için;

astro.com / all free horoscope / extended chart selection/ data entry / special charts / paran and stars . 1. Brady e göre 2. sayfadaki çıkan yıldızlar listesine bakılır.

Bir diğer önemli husus ise şu; Doğum  haritasında paranları yorumlarken sıklıkla yapılan bir hatadan bahsetmek istiyorum . Haritanız sert açılarla dolu olabilir .Bu asla hayatınızın kötü geçeceği anlamına gelmez .Tam tersi ifadeyle olumlu açılarla dolu , kuvvetli yıldızlarla dolu bir haritanın da her zaman mutlu bir hayat vadettiği varsayımı yanlıştır .Çünkü olumlu açıların atalet getiren bir tarafı da vardır .Hayatta başarılı ve artı puanlarla ilerleyen insanlar  ,çoğunlukla zorlu haritalara sahip kişilerden çıkar .Çünkü mücadelenin olduğu yerde başarı vardır .( No pain , no gain.. )Bir yıldızın kuvveti yüksekse , ancak kişilik erginleşememiş , obsede olmuşsa bu daha fenadır ve yıldızı düşük ancak kişiliği gelişmiş bir birey bu kişiden daha şanslıdır. Ya da benzer ifadeyle sert açılara sahip haritalarda sert enerji şoklamaları , sıkıntı ve zorluklar daha çok görülebilir. Ancak bu da kişiyi eğitir.

Bizleri tekamüle ve değişime götüren olaylar da hep bu enerjilerden çıkmaz mı ? Tutulmalarla birlikte aktifleşen evlerinizde , kötü senaryolara odaklanmayın! Haritalar çoklu olasılıklarla çalışır ve başınıza her ne gelirse gelsin , her kapanan kapının ardından yeni bir kapının açılacağını bazen bitmesi ya da sağaltılması  gereken enerjilerin arketip  olarak da karşınıza çıkabileceği unutulmamalıdır .Transitlerde de bir gezegen natal haritadaki gök cisimlerinize sert açı yaptığında hemen olumsuz öngörülerde bulunmayın .Bazen olumlu bir açı da o ana kadar yanlış kullanılan bir enerjinin rahat akışına olanak tanıyacağından kötü olaylara sebebiyet verebilir .Bu yüzden transitlerde bir gezegen natal haritadaki gezegenlere açı yaptığında yorumunuzun ucu açık olmalıdır. Yıldız yükseltmenin bir çok yolu vardır ancak en etkilisi, önce iyi bir vicdan , temiz bir niyet ve serin bir zihindir. Esen kalınız Dostlar…

Onur Güven

Kaynaklar;

Paranların Simyası’ notlar’ ; Onur Güven 2009

Okült Astroloji Notları; Onur Güven

Bernadette Brady’s book Brady’sBook of Fixed Stars (1998)

Davis, G. A., Jr. “The So-Called Royal Stars of Persia

Gillentine, Julie. “The Four Royal Stars”

Gillentine, Julie. “The Four Royal Stars”

One thought on “ASTROLOJİDE YILDIZ DÜŞÜKLÜĞÜ VE YÜKSEKLİĞİ KONUSU

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: